System ERP zostanie zintegrowany z istniejącymi aplikacjami odpowiedzialnymi za procesy rozliczeń bankowych, przepływu pracy i obiegu dokumentów oraz raportowania. Co ważne pozwoli także na integrację z pozostałymi systemami dydaktycznymi.


 REKLAMA 
 sole mis 
 
Automatyzacja procesów

Dynamics 365 pozwala zmienić charakter swojego tradycyjnego zarządzania finansami, automatyzować procesy, aby zwiększać efektywność i lepiej kontrolować koszty, zmniejszać nakłady operacyjne i złożoność finansową. Jest wykorzystany przez klientów z różnych branż na całym świecie.

Eliminacja dodatkowej dokumentacji zewnętrznej

System one4all (na bazie Microsoft Dynamics 365) dedykowany dla Uczelni to globalne i spójne prowadzenie projektów poprzez wspólne i jednolite kategorie opisowe pozwala uzyskiwać szereg korzyści – np. raporty w różnych układach, a także zwiększa wiarygodność danych dzięki temu, że nie muszą być one przenoszone czy przetwarzane przez inne źródła/miejsca systemu.

Środowisko naukowe potrzebuje nowoczesnej struktury organizacyjnej, wspieranej przez najnowsze technologie. Cieszymy się, że kolejna uczelnia zdecydowała się korzystać z autorskiego rozwiązania Arcus SI – platformy one4all na bazie Microsoft Dynamics 365, która jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem w Europie. System dedykowany do zarządzania działalnością szkół wyższych z pewnością zapewni kompleksowe wsparcie i integrację procesów zachodzących na Uniwersytecie Gdańskim. To duży krok w stronę cyfryzacji i dalszego rozwoju uczelni przy wsparciu najnowocześniejszych technologii - Maciej Czernaś, Prezes Arcus SI


Źródło: arcus si

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top