logo proalpha 2018W dobie szybkiego tempa rozwoju nowych technologii i niemal powszechnej cyfryzacji każda firma codziennie agreguje ogromne ilości danych. Aby jednak stanowiły one wartość i sprzyjały rozwojowi biznesu, należy je poddać właściwej agregacji i segmentacji. Wówczas można wyciągnąć z nich cenne informacje, ułatwiające podejmowanie decyzji biznesowych. Jak tego dokonać?


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Dlaczego poprawne zarządzanie danymi jest tak ważne?

Dane to DNA firmy. Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim dane podstawowe, takie jak informacje o klientach, materiałach i produktach. Jednak samo zebranie wszystkich nazwisk, wartości i liczb nie wystarczy, aby odnieść sukces. Dane muszą być ze sobą powiązane, aby spełniały swoją funkcję. Można to osiągnąć tylko poprzez odpowiednie zarządzanie danymi podstawowymi.

Stefan Dornseifer, szef działu Advanced Analytics w proALPHA Business Solutions GmbH, tak tłumaczy znaczenie zarządzania danymi:
Tylko wtedy, gdy kierownictwo jest świadome znaczenia czystych danych dla Business Intelligence, strategiczny cel administrowania posiadanymi danymi może być z powodzeniem realizowany w firmie.


Co ma wspólnego zarządzanie danymi podstawowymi z jakością danych?

Jakość agregowanych danych ma ogromny wpływ na sukces biznesu. Niekompletne, zbędne lub zduplikowane dane mogą prowadzić do wysokich kosztów, o których dowiemy się dopiero wtedy, gdy będzie już za późno, aby wszystko szybko naprawić. Czyste dane są więc podstawą poprawnych analiz, ocen i decyzji na wszystkich szczeblach hierarchii firmowej.

Jak zarządzać danymi w firmie?

Punktem wyjścia w zarządzaniu danymi jest uświadomienie wszystkim pracownikom wartości tego procesu – i to niezależnie od stanowiska, jakie zajmują. Ludzie zwrócą większą uwagę na jakość danych, gdy zdadzą sobie sprawę, jak duże koszty są powodowane przez nieprecyzyjne ich wprowadzanie i przetwarzanie.

W drugiej fazie projektu zarządzania danymi należy określić swoje cele. Warto zastanowić się, czy chcemy poprawić przejrzystość i usprawnić podejmowanie decyzji w firmie, czy może bardziej zależy nam na wzmocnieniu relacji z klientami.

Kolejny krok, niezwykle ważny, to przeanalizowanie danych. Trzeba przy tym pamiętać, że w każdym projekcie, którego celem jest poprawa zarządzania danymi podstawowymi, chodzi przede wszystkim o stworzenie ich przejrzystości. Przykładowo proALPHA współpracuje z wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt po stronie klienta, aby:
  • stworzyć wspólne rozumienie danych,
  • zidentyfikować wymagania specyficzne dla projektu,
  • przedyskutować i zdefiniować środki mające na celu poprawę jakości danych.

Pierwsza weryfikacja obejmuje dogłębną analizę danych w celu określenia sytuacji bieżącej. Etap ten odbywać się może zarówno w siedzibie klienta, jak i online. Podczas tych prac wykorzystywany jest kwestionariusz, który pomaga przeanalizować dane i stworzyć zorientowany na potrzeby raport zawierający KPI jakości danych oraz zalecenia dotyczące ich optymalizacji.

Na tej podstawie opracowywane jest następnie rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta. Uwzględnia ono między innymi takie kwestie jak:
  • jakie dane są istotne?
  • jak powinien wyglądać czysty i kompletny rekord?
  • co zrobić z błędnymi lub niekompletnymi danymi?
  • jak zapewnić długoterminową jakość danych?
Zarządzanie danymi z wykorzystaniem narzędzi wspierających system ERP

Zarządzanie danymi podstawowymi nie jest jednorazowym projektem, ale ciągłą procedurą. Ważne jest, aby ustalić regularne procesy czyszczenia danych i zarządzania jakością w całej firmie. W tym celu proALPHA oferuje narzędzie do analizy danych InfoZoom oraz narzędzie do poprawy jakości danych InfoZoom IZDQ, które znalazły się w czołówce rankingu BARC Data Management Survey 2020. Pomagają one w ustanowieniu całodobowego monitoringu danych i dokumentują ich stan w długim okresie czasu.

Źródło: www.proalpha.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top