Sprytny system ERP długoterminowo wzmacnia łańcuchy dostaw
proalpha PolskaBez systemu ERP nie ma produkcji. Tzw. Enterprise Resource Planning (ERP), stanowiący cyfrowy szkielet średnich przedsiębiorstw, łączy systemy partnerskie, optymalizuje procesy biznesowe, wzmacnia łańcuchy dostaw i steruje operacjami w produkcji. Dlatego włączenie obecnie najbardziej palących kwestii odporności na zmiany i zarządzania zrównoważonym rozwojem do zakresu funkcji ERP, to bez wątpienia konsekwentne posunięcie. Dzięki specjalistycznym aplikacjom i funkcjonalnościom bazującym na sztucznej inteligencji ten cel jest już w zasięgu ręki.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Dla przedsiębiorstw nastały trudne czasy. Po Brexicie i dwóch latach pandemii koronawirusa, wojna na Ukrainie stawia gospodarce kolejne wyzwania. W skutek decyzji politycznych koszty energii i innych zasobów osiągają niewyobrażalny dotąd poziom. Wynikiem stałego niedoboru surowców jest niedostępność prefabrykatów, szczególnie w przemyśle elektronicznym i stalowym. Problemy te mają negatywny wpływ na łańcuchy dostaw na całym świecie i skutkują zastojami w produkcji i ciągłym przesuwaniem terminów dostaw.

Przejrzyste procesy podstawą do wzmocnienia odporności na zagrożenia

Aby wzmocnić własne łańcuchy dostaw, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne muszą uodpornić się na występowanie nagłych zmian. Konieczne jest podjęcie odpowiednich koków, co wymownie prezentuje ankieta przeprowadzona przez firmę Gartner na początku kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Tylko 21% ankietowanych przyznało, że dysponuje siecią kontaktów biznesowych odporną na zagrożenia kryzysowe. Odporność na zagrożenia charakteryzowana jest przez Gartner jako znajomość operacji w przedsiębiorstwie oraz umiejętność sprawnego reagowania na zmiany. Działania w zakresie zakupów, produkcji i sprzedaży mogą wtedy szybko zostać dopasowane do sytuacji

Sztuczna inteligencja źródłem zwiększonej odporności i zrównoważonego rozwoju

Znajomość procesów we wszystkich obszarach – od sprzedaży, poprzez konstrukcję i zakupy, do serwisu – choć ważna, nie jest wystarczająca, by perspektywicznie realizować inicjatywy wspierające odporność i zrównoważony rozwój firmy. Konieczne jest zidentyfikowanie nieefektywnych procesów i ich inteligenta transformacja w kontekście całościowej logiki biznesowej, aby sprawne działania pozwalały na tworzenie trafnych prognoz. W tym celu w ramach ERP wykorzystywane są innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (SI).

Już co trzecie przedsiębiorstwo (36%) stosuje SI do zwiększania zakresu ochrony środowiska, np. poprzez samodzielnie optymalizujące się sterowanie procesami produkcyjnymi. Do popularnych aplikacji SI zaliczana jest konserwacja predykcyjna. Poprzez wykorzystanie algorytmów i sensorów nadzorujących maszyny, SI samodzielnie ostrzega przed grożącą awarią lub informuje o konieczności przeprowadzenia konserwacji lub wymiany części. W ten sposób wzrasta efektywność i wydłuża się okres użytkowania maszyny.

W kontekście systemu ERP należy pamiętać, że w pierwszej kolejności powinny zostać zidentyfikowane odpowiednie procesy i scenariusze do zastosowania SI. Dlatego dla użytkowników i klientów biznesowych ogromne znaczenie ma ekspertyza doświadczonych producentów rozwiązań ERP. Dla przedsiębiorstw z sektora średnich przedsiębiorstw szczególnie ważny jest też nieskomplikowany dostęp do różnych aplikacji ERP stosujących SI, zarówno w zakresie analizy, jak i procesów, w tym m.in. semantycznego przygotowania wiedzy i asystentów cyfrowych. Aplikacje SI mogą być wtedy wykorzystywane do generowania wartości dodanej w ramach specyficznych operacji, procesów lub funkcjonalności.

Wykorzystanie SI w ramach systemu ERP do wzmocnienia łańcuchów dostaw

Jak konkretnie sztuczna inteligencja pomaga we wzmocnieniu łańcuchów dostaw? Kluczowe są przejrzyste struktury – w tym zakresie przydatne są prognozy zbytu i wykrywanie nieprawidłowości wspierane przez SI. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą aktywnie przygotowywać się na niespodziewane wydarzenia, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat praktycznie nieprzerwanie nam towarzyszyły. Takie prognozy uwzględniają wszystkie możliwe zmienne, aby zapewnić stały przepływ towarów, również w przypadku wystąpienia katastrofy.

W odniesieniu do spodziewanych kosztów, celem powinna być optymalizacja zasobów i stworzenie tzw. Smart Value Chain. Koszty zaopatrzenia i magazynowania powinny zostać zredukowane. To samo dotyczy błędnych dostaw i liczby transportów. Ponadto wyższa odporność łańcucha logistycznego oznacza lepszą terminowość dostaw, łatwiejsze osiąganie celów, większą efektywność procesów, redukcję czasów przebiegu operacji i ograniczenie kosztów obsługi.

Podsumowanie i perspektywy

Przedsiębiorstwa stawiające na innowacyjne technologie są lepiej przygotowane na sytuacje kryzysowe, np. związane z pandemią koronawirusa, ponieważ ich procesy charakteryzują się większą odpornością i elastycznością. Nawet małe i średnie przedsiębiorstwa wyposażone w innowacje technologiczne mogą stawić czoła globalnej konkurencji. Inteligentny system ERP jako cyfrowy szkielet przedsiębiorstwa, znajdujący szerokie zastosowanie w procesach firmy i dopasowany do potrzeb branży bezpośrednio zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top