System ERP pomaga sprostać wyzwaniom stojącym przed przemysłem elektronicznym i zaawansowanych technologii
logo proalpha 2018Rozwiązanie ERP, jako system łączący wszystkie ważne dane, może pomóc firmom z branży elektronicznej i zaawansowanej technologii w długofalowym rozwiązywaniu wewnętrznych i zewnętrznych problemów. Producent oprogramowania proALPHA pomaga identyfikować i przezwyciężać ewentualne wyzwania.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Mało która branża tak efektywnie napędza postęp techniczny jak branża zaawansowanych technologii i elektroniki, która obejmuje dostawców usług EMS (Electronic Manufacturing Services), producentów i formy mieszane. Jednak nacisk na coraz szybsze wprowadzanie nowych generacji produktów jest w tej branży o wiele większy niż w innych.

Przemysł zaawansowanych technologii i elektroniki od lat boryka się z wieloma trudnościami, takimi jak niedobory w dostawach, brak surowców i komponentów oraz napięcia geopolityczne. Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 jeszcze bardziej pogorszył sytuację. W najnowszej analizie branżowej EMS: statystyka roczna dla Europy 2020 przeprowadzonej przez firmę Weiss Engineering opisany został niepokojący trend w firmach EMS: im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większy spadek obrotu. W Niemczech duże przedsiębiorstwa EMS z obrotem przekraczającym 50 mln euro komunikowały spadek o średnio 4,3 procent, podczas gdy mniejsze przedsiębiorstwa z obrotem poniżej pięciu milionów euro skarżyły się na spadek obrotu o 22 procent.

Poza kryzysami krótkoterminowymi firmy z branży zaawansowanych technologii i elektroniki często borykają się wyzwaniami systemowymi. Ma to już miejsce na poziomie zarządzania komponentami, gdzie musi zostać odwzorowany szeroki wachlarz artykułów. Do tego dochodzą różne rodzaje i rozmiary pakietów oraz potrzeba dokładnego dokumentowania tego, gdzie wbudowany zostanie dany komponent. Traceability odgrywa w tym przypadku kluczową rolę.

Ponadto branża ta jest ekstremalnie zdominowana życzeniami ze strony klientów: krótkoterminowe prośby o zmianę i niezwłoczna reakcja na zapytania ofertowe to codzienność.

W jaki sposób proALPHA może wspierać branżę zaawansowanych technologii i elektroniki?

Aby przedsiębiorstwa mogły przetrwać na tym wysoce konkurencyjnym rynku, potrzebny im jest system ERP, który efektywnie i bezusterkowo rejestruje i przetwarza ogromne ilości codziennie generowanych danych, najlepiej w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dany system może odwzorowywać cechy szczególne z zakresu zaawansowanych technologii i elektrotechniki a jego dostawca dobrze zna tę branżę. W tym celu pod koniec 2016 r. proALPHA utworzyła tzw. Competence Center, którego pracownicy specjalizują się w implementacji systemu ERP u nowych klientów oraz doradztwie branżowym aktualnych klientów. Zespół, którego kierownikiem jest Björn Lampe, składa się z ekspertów w dziedzinie zaawansowanych technologii i elektroniki.

Doświadczenie zdobyte w wyniku intensywnej pracy nad wyzwaniami branży i ścisłej współpracy z klientami przyniosło istotne korzyści. Po pierwsze, przedsiębiorstwa mogą polegać na specyficznym dla branży module oprogramowania, który odzwierciedla cechy szczególne z zakresu zaawansowanych technologii i elektroniki, umożliwia szybką i sprawną integrację z systemami firm trzecich oraz jest stale rozwijany w oparciu o opinie klientów. proALPHA pomaga w dokładnym planowaniu i kontroli zakupów, zapasów magazynowych, zdolności produkcyjnych i warunków dostaw.

Ponadto dzięki kompleksowemu śledzeniu partii i zarządzaniu numerami seryjnymi Twoje przedsiębiorstwo może zapewnić najwyższe standardy jakości. Po drugie, klienci korzystają z dobrych praktyk proALPHA skrojonych na potrzeby branży. W tym celu przy użyciu proMETHEUS opracowana została metoda, za pomocą której proALPHA w oparciu o prototypy oferuje dobre praktyki dla danej branży. Dzięki predefiniowanym procesom i wstępnie skonfigurowanemu oprogramowaniu przedsiębiorstwa mogą już na początku projektu pracować z danymi rzeczywistymi.

3 przydatne wskazówki dotyczące implementacji systemu ERP

Kierownik Competence Center Björn Lampe ma następujące wskazówki dotyczące implementacji systemu ERP:
  • Precyzyjnie zdefiniowane procesy: przedsiębiorstwo musi wiedzieć, jakie procesy mają zostać odwzorowane w systemie ERP i jakie systemy firm trzecich mają zostać przyłączone.
  • Jasno określone standardy: przedsiębiorstwo powinni jeszcze w starym systemie przeanalizować swoje standardy i przemyśleć ich przejęcie do nowego systemu ERP, aby zapewnić efektywność przyszłych procesów.
  • Oraz ostatni, ale nie mniej ważny punkt ‒ otwartość na dobre praktyki ze świata ERP.
Źródło: www.proalpha.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top