erp dzisiaj 5

TEORIA PRZEPŁYWÓW, A SYSTEMY....Artykuł ten jest przeznaczony dla działów IT i firm tworzących systemy informatyczne dla biznesu. Celem poniższego artykułu jest przeanalizowanie wzajemnych relacji pomiędzy biznesem a działem IT przy wdrażaniu systemu informatycznego i jego zmianach oraz podkreślenie rangi ważności i odpowiedzialności działów IT za poprawne funkcjonowanie systemu jako całości. Ze względu na to, iż przedstawione w artykule rozwiązania w obszarze systemów informatycznych dla biznesu bazują na kompletnie nowej Teorii Przepływów konieczne jest zapoznanie się z tą teorią.

 

procesminingNa gruncie zainteresowania biznesowymi analizami danych z jednej strony, i na gruncie zainteresowania metodami ciągłego doskonalenia procesów biznesowych i nadzoru korporacyjnego z drugiej, wyrosło nowe zagadnienie eksploracji procesów. Jest to pojęcie nowe w praktycznych zastosowaniach biznesowych, ale w środowisku akademickim znane od przeszło dziesięciu lat. Eksploracja procesów właśnie osiągnęła taki poziom dojrzałości by opuścić mury akademickie i być powszechnie wykorzystywaną w praktyce.

czyli jak ustrzec się przed porażką wdrożenia systemu IT?

Obserwacje rynku wskazują, że wielu problemów podczas wdrożeń systemów IT udałoby się uniknąć, gdyby firmy – jeszcze na etapie inicjowania projektu – wystarczająco dużo czasu poświęciły na jego odpowiednie zaplanowanie. Sygnałów, które wskazują, że proces wdrożenia może zakończyć się porażką, jest naprawdę wiele. By zminimalizować ich negatywne następstwa, przedsiębiorstwa powinny nauczyć się identyfikować problemy oraz odpowiednio na nie reagować.

chainPodstawowym celem istnienia każdego łańcucha dostaw jest zaspokojenie potrzeb klienta oraz wygenerowanie zysków. Działania łańcucha dostaw rozpoczynają się wraz z zamówieniem klienta, a kończą, gdy ten sam zadowolony klient płaci za zakup. Wszystko inne, co zdarza się pomiędzy początkiem a końcem powinno być kierowane jednym celem -dodania wartości do wkładu i stworzenia produktu bliżej potrzeb klienta.

SAGE - ERP, Cloud Computing, Systemy eRPPodchodząc do tematu Chmury, można wybierać między hurraoptymizmem a entuzjazmem. Fala zwolenników Chmury jest tak wielka, że ci, którzy usiłują choćby delikatnie powątpiewać w jej potrzebę i znaczenie, postrzegani są jak maruderzy, przywiązani do archaicznych rozwiązań. Takie zjawisko zawsze towarzyszy nowym technologiom i modelom biznesowym. Wystarczy spojrzeć na pierwsze lata XXI wieku…

czyli jak ustrzec się przed porażką wdrożenia systemu IT?

Każde wdrożenie systemu informatycznego jest obarczone pewnym ryzykiem niepowodzenia ? im prędzej firmy zdadzą sobie z tego sprawę, tym szybciej będą mogły reagować na początkowe sygnały. Zmiana oprogramowania nie tylko usprawnia pracę przedsiębiorstwa i wpływa na jego sukces rynkowy, ale stanowi także duże wyzwanie. Często okazuje się bowiem, że nakłady poniesione na implementację oraz utrzymanie systemu są większe niż korzyści płynące z jego implementacji.

7milowy - ERP - systemy ERPZ przedłużającym się procesem wyboru systemu ERP są związane konkretne koszty, dotkliwe zwłaszcza dla firm średniej wielkości. Przygotowując firmę do takiego wdrożenia, warto mieć tego świadomość - by koszty wyboru rozwiązania nie skonsumowały nam korzyści, które spodziewamy się osiągnąć dzięki wdrożeniu.

SAGE - ERP, systemy ERP, SAGE ERP X3Efektywność zarządzania produkcją wzrasta, jeśli procesy produkcyjne traktowane są jako element w całej organizacji, a nie jako wyodrębniony, specjalistyczny, zamknięty obszar firmy. „Otwarcie produkcji” na inne procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie wspiera i umożliwia zintegrowany system ERP. Integracja obszarów działalności przynosi bardzo korzystne rezultaty.

Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koordynacja procesów biznesowych ma niebagatelny wpływ na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Odpowiednie narzędzie informatyczne jest istotnym elementem tego sukcesu. Usprawnienie procesu gromadzenia informacji, sposobu analizowania danych czy umożliwienie intuicyjnego dostępu do baz to tylko niektóre korzyści płynące z wdrożenia systemu klasy ERP. Często okazuje się jednak, że koszty implementacji oraz utrzymania systemu są większe niż korzyści. Co zatem należy zrobić, aby system nie okazał się chybioną inwestycją?

SAP posiada rozwiązania, które pozwalają optymalizować obszar IT w różnych aspektach, za każdym razem nie tracąc z pola widzenia kontekstu całej firmy i jej celów biznesowych. Największym zagrożeniem dla skutecznej optymalizacji IT jest jej punktowe rozumienie i stosowanie. Wycinkowe podejście do optymalizacji może przekreślić możliwości sięgnięcia po rysujące się biznesowe szanse. Przeciwdziałać takiemu niebezpieczeństwu może zastosowanie całościowego i spójnego podejścia, które ściśle wiąże IT z biznesem.

SYSTEM ERP IFS APPLICATIONS W KBR POLAND

IFS - systemy ERP, ERP, IFS ApplicationsTo, co wyróżnia firmę KBR Poland spośród konkurencji, to wszechstronność świadczonych usług remontowych i budowlano-montażowych. Głównym ich odbiorcą na polskim i europejskim rynku jest przemysł papierniczy i drzewny.

COMARCH - ERP, Business IntelligenceW każdym biznesie, również w branży produkcyjnej, głównym dążeniem jest zwiększenie zysków poprzez optymalizację kosztów działalności. Skuteczne zarządzanie polega na kierowaniu sił i środków do obszarów faktycznie warunkujących wielkość obrotów i przychodów przy jednoczesnym ograniczeniu zasobów kierowanych na działania administracyjne. Usprawnienie procesów, zmniejszenie ich czasochłonności, a także jakość informacji płynących ze wszystkich obszarów biznesowych to z pewnością jedne z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa.

Modelowanie procesów, czyli mapy procesów uzupełnione o parametry poszczególnych czynności stanowi punkt wyjścia do optymalizacji i przynosi wymierne korzyści dla funkcjonowania każdej organizacji. Początkowo przygotowanie map procesów nie różni się zasadniczo od tego, w jaki sposób firma robi to we własnym zakresie. Wyjątek stanowi metoda weryfikacji przygotowanych procesów, która jest rzadko przeprowadzana. Wykorzystanie odpowiedniej notacji modelowania procesów, np. notacji BPMN (ang. Business Process Model and Notation) pozwala na przeprowadzenie symulacji jego przebiegu. Daje to możliwość nie tylko szczegółowego zapoznania się z procesami zachodzącymi w organizacji, ale także skutecznej realizacji celu optymalizacji.

Dla firm specjalizujących się w sprzedaży mediów nadszedł czas zmian. Nowe wyzwania, takie jak deregulacja rynku i wynikająca z niej zwiększona konkurencja w branży czy program uwalniania rynku gazu powodują, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, chcąc świadczyć usługi tysiącom klientów, poszukują rozwiązań, które zapewnią im skuteczną realizację celów biznesowych. O wyzwaniach przedsiębiorstw użyteczności publicznej opowiada Joanna Stencel, Senior Konsultant odpowiedzialny za rozwój rozwiązań IT w branży utilities w firmie HICRON Sp. z o.o.

QAD - ERP, systemy ERP, CRM, Business IntelligenceMenedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie w firmach z sektora spożywczego muszą liczyć się z ciągłą zmiennością otoczenia, wynikającą m.in. z fluktuacji cen surowców, kursów walut, czy niepewności plonów. Oznacza to konieczność podejmowania dynamicznych i trafnych decyzji. Umiejętność szybkiej reakcji na zmiany w konsekwencji bezpośrednio wpływa na pozycję konkurencyjną firmy. Kolejne wyzwanie wiąże się z ciągle rosnącą pozycją sieci handlowych, co również wpływa na uzyskiwane przez producentów marże. Nie wolno również zapominać o konieczności spełnieniu restrykcyjnych norm jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych regulowanych przez standardy HACCP, International Food Standard, czy ISO 9001: 2000.

Prowadzenie biura rachunkowego wymaga dostępu do nowoczesnych narzędzi, umożliwiających sprawną obsługę czynności księgowych i kadrowych dla wielu klientów, a równocześnie gwarantujących zgodność z przepisami. Nieprzemyślany wybór programu księgowego może więcej zaszkodzić, niż pomóc, a nawet narazić Cię na konsekwencje prawne. Jak mądrze wybrać program do obsługi biura? Podpowiadamy, na co powinieneś zwrócić uwagę.

Krok I: Modelowanie a mapowanie procesów biznesowych

Ile czasu pracownicy poświęcają na codzienne obowiązki? Czy można oszacować, ile kosztuje ich praca? Jak wygląda obciążenie poszczególnych osób w organizacji? Firmy, które chcą znać odpowiedzi na powyższe pytania często korzystają z narzędzi do mapowania procesów. Niestety nie zdają sobie sprawy z faktu, że stanowi to tylko wstęp do działania, a efektywna optymalizacja procesów biznesowych zaczyna się tak naprawdę od modelowania.

ERP dla początkujących. Wpływ zmian w przepisach na systemy ERP.

bpxWprawdzie mamy jeszcze kilka miesięcy obecnego roku, ale za jakiś czas, wśród strzelających korków szampana powitamy kolejny rok, a wraz z nim, zapewnepojawią się także zmiany w przepisach podatkowych czy księgowych. Ilość zmian w tym zakresie jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 20 lat sprawia, że w zasadzie przechodzimy nad nimi do porządku dziennego.

W dwudziestą rocznicę obecności IFS w Polsce nie sposób oprzeć się podsumowaniom, ale i trochę wspomnieniom o tym, jak w naszym kraju rozwijały się systemy zarządzania i w jaki sposób wdrażano systemy ERP.

Andrzej Dyżewski, analityk rynku IT, szef biura badawczo-analitycznego DiS

Wybór oprogramowania do zarządzania produkcją jest niełatwym zadaniem. Zarówno dla właściciela firmy produkcyjnej jak i specjalistów oferujących tego typu rozwiązania na rynku. Z początku sprawa dla klienta wydaje się dosyć prosta. Na jego zakładzie funkcjonuje już jakaś metodyka planowania produkcji, dział sprzedaży na oko dzieli popyt na rynku przez możliwości produkcji, zaopatrzeniowcy starają się aby dostawy surowców trafiły na czas, mechanicy utrzymują ruch linii, a pracownicy raportują dla kartkach postępy prac.

Końcowy etap wdrożenia systemu ERP jest równie ważny, jak jego początkowa faza. Gdy nowy system zaczyna działać nie jest to bynajmniej koniec wdrożenia. Bardzo często zdarza się, że jest to najtrudniejszy i najniebezpieczniejszy etap.

Wybór odpowiedniego systemu ERP to dopiero połowa sukcesu. Kolejnymi krokami, które pozwolą nam odnieść pełen sukces wdrożenia to odpowiednie planowanie i stałe zarządzanie projektem, tak, aby zmieścić się w założonym wcześniej czasie i budżecie.

Produkcja na diecie, czyli Lean Manufacturing

EPICOR - ERP, systemy ERPW dobie nasilonej konkurencji przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zrzucenie „paru zbędnych kilogramów”. Zastosowanie się do zasad koncepcji produkcji odchudzonej (lean manufacturing) to sposób na efektywny i lżejszy dla kieszeni biznes.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 7 - Komunikacja

Nie sztuką jest samo wdrożenie dobrego rozwiązania, które ma usprawnić działanie firmy. Ważne jest odpowiednie jego dobranie i dostosowanie zarówno do potrzeb pracowników, jak i firmy jako całości. Co zrobić, gdy poszczególni pracownicy mają inne wymagania oraz liczą na usprawnienia innych obszarów działalności przedsiębiorstwa?

consorgWdrożenie systemów podejmowania decyzji (DSS) wymaga zdecydowanie większych zmian organizacyjnych oraz kulturowych w organizacji, niż ma to miejsce w przypadku systemów ERP.

loading...