erp dzisiaj 5

Poczuj branże

COMARCH - ERPTo, co dziś decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, to specjalistyczna wiedza branżowa wsparta przez nowe technologie i innowacje. Comarch jako jedna z pierwszych firm od wielu lat proponuje rozwiązania IT dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów działających w różnych branżach i sektorach rynku.

Często Zarząd przedsiębiorstwa, zdecydowany na inwestycję w oprogramowanie klasy ERP, staje przed trudną decyzją wyboru nie tylko producenta systemu, ale również firmy wdrożeniowej. O ile w przypadku niektórych systemów konkurencja jest mała, a wybór często oczywisty, tak przy rozwiązaniach bardziej popularnych możliwości współpracy jest bardzo dużo. Najczęściej kluczową rolę odgrywa ogólne wrażenie, jakie pozostawia dana firma po prezentacji systemu, nie mniej jednak dobrze jest dysponować bardziej obiektywnym narzędziem oceny. Obserwując ten proces z poziomu konsultanta, mam nadzieję przybliżyć nieco ten temat, podając w moim odczuciu najważniejsze kryteria, którymi powinien się kierować manager odpowiedzialny za wybór firmy wdrożeniowej.

COMARCH - ERP, systemy ERPEra zakupów tradycyjnego oprogramowania w tzw. pudełku ustępuje na rzecz ery wynajmu i aktualizacji firmowych systemów IT przez Internet. Dzięki połączeniu systemu do zarządzania firmą (ERP) z modelem jego udostępnienia przez przeglądarkę internetową (SaaS – Software as a Service) otrzymujemy możliwość zarządzania firmą przez Internet. Całość oparta jest na modelu tzw. chmury obliczeniowej – cloud computing.

Pewny dostawca usług IT, czyli jak znaleźć odpowiedniego partnera biznesowego?

Informatyka jest obecnie jednym z czynników decydujących o sprawnym i bezpiecznym przekazywaniu danych w obrębie przedsiębiorstwa. Warunkuje zatem jego systematyczny rozwój, a tym samym osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. Decyzja o wyborze konkretnej firmy informatycznej ma zatem niebagatelne znaczenie, musi bowiem być ona przede wszystkim doświadczonym partnerem biznesowym dla swojego klienta.

Każda inwestycja, również w IT, musi być elementem budżetu i oceny opłacalności. Aby budżet wdrożenia systemu był kompletny powinien obejmować cztery obszary.

Krok 5 - Zarządzanie ryzykiem projektu

Każdy projekt obarczony jest ryzykiem. Jest ono nieodzownym, codziennym elementem zarządzania projektem i zarządzanie nim jest obowiązkiem każdego kierownika projektu, ale również każdego członka zespołu wdrożeniowego.

COMARCH - ERP, systemy ERP, kadry i płace, środki trwałeGoDan, dystrybutor dekoracji imprezowych (m.in. balonów, czapeczek, serpentyn, strojów karnawałowych), wybrał rozwiązania Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL oraz Comarch Retail. Prace wdrożeniowe przeprowadził zespół Comarch wraz z Partnerem Comarch – Centrum Rozwiązań Informatycznych ATR z Zielonej Góry.

Zastosowanie pewnych zaawansowanych technik informatycznych zawartych obsługiwanych przez systemy ERP pozwala na istotne korzyści ekonomiczne. Są one jednak dość rzadko stosowane w praktyce. Niżej omówiono typowy przykład.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 4: zaangażowanie odpowiedniego kierownika projektu

Dobrze zaplanowany projekt to taki, w którym każda osoba w niego zaangażowana wie dokładnie, co i kiedy ma zrobić. Tyle mówi teoria, ale w praktyce jest to prawie niemożliwe do zrealizowania. Prace projektowe często przedłużają się, decyzje zapadają później niż zakładano a dodatkowo wynikają nieprzewidziane sytuacje – to sprawia, że projekt przestaje wyglądać tak, jak pierwotnie zakładaliśmy. Aby zniwelować wpływ tych czynników na nasz plan potrzebny jest kierownik projektu, który nie tylko zarządza pracami, ale również je kontroluje. Pracując z dobrym zespołem przy prostym projekcie, można powiedzieć, że jego praca ogranicza się do roli administratora. W praktyce, choć dobrych zespołów nie brakuje, projekty są na tyle skomplikowane, że nie da się uniknąć trudności.

Niki koszt kontraktu na system ERP – sukces negocjacyjny, ale czy zawsze?

Jednym z powodów, dla których część firm boi się wdrożenia systemu ERP są jego wysokie koszty. W związku z tym, kiedy już zdecydują się na ten krok, robią wszystko, by możliwie jak najbardziej zredukować związane z nim koszty. Moment, w którym dostawca rozwiązania spotyka się z klientem przy stole negocjacyjnym często okazuje się jednym z najtrudniejszych momentów wdrożenia, jednocześnie będąc jednym z czynników jego powodzenia. W czasie negocjacji kontraktu określa się m.in. zakres prac i termin ich wykonania, odpowiedzialność stron, podział obowiązków i zadań, procedury odbioru a także – co oczywiste – koszt wdrożenia.

Konieczność planowania zasobów i optymalnego ich wykorzystywania skłania przedsiębiorców do inwestowania w nowoczesne rozwiązania wspierające biznes, także w obszarze informatycznej obsługi firmy. To właśnie ten obszar stanowi największe wsparcie w organizacji zarządzania, nawet bardzo dużym przedsiębiorstwem. Dlatego myśląc o poprawie organizacji i jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa właściciele firm decydują się na zakup i wdrożenie systemu ERP ((Enterprise Resource Planning) – kompleksowej aplikacji wspierającej planowanie zasobów organizacji i realizację świadczonych usług.

Jedną z technik zarządzania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza produkcją jest stosowanie zasad szczupłego zarządzania (lean management). Pozwala to na eliminowanie rozrzutności w procesach gospodarczych i procesach produkcyjnych. Stosowanie tych zasad jest zwykle wspomagane odpowiednim software’em. Procedury operacyjne stosowane są coraz częściej jako standardowe pozwalając na osiągnięcie sukcesu na rynku. Zasady te mogą być stosowane dla różnych typów zarządzania wytwarzaniem, w tym dla układów hybrydowych, gdy część procesu produkcyjnego sterowana jest taktem wymuszonym np. na taśmie, a inna część sterowana zleceniami klientów. Wdrażanie zasad szczupłej produkcji w takim przypadku może odbywać się etapami dzięki czemu można obniżyć koszty wdrożenia. Poniższy tekst jest omówieniem zasad stosowanych w szczupłym zarządzaniu i wymagania jakie powinno spełniać oprogramowanie je wspierające.

WNP.PLTrochę lepiej, ale jeszcze na rozbiegu - tak najtrafniej można opisać sytuację w branży IT. Z kryzysu wyłania się nowy model ściślejszej współpracy z zamawiającymi usługi klientami.

Krok 1 – jasno określ oczekiwania wobec systemu ERP

optimapartnersOd dawna lubię posługiwać się zasłyszanym kiedyś powiedzeniem, że „projekty ERP zwykle nie udają się, bo klient dostaje to, o co prosi”. Zwykle funkcjonuje to w formie żartu, ale w rzeczywistości wydaje mi się to być główną przyczyną nieudanych wdrożeń. Przynajmniej jedną z głównych.

Produkcja środków spożywczych ma ogromne znaczenie dla naszej gospodarki. Odbywa się zwykle w średnich i małych przedsiębiorstwach o produkcji typu procesowego. Zarządzanie tą działalnościa podstawową wspierane systemem informatycznym ma wiele specyficznych wymagań odmiennych od zarządzania produkcją dyskretną np. montaż samochodów lub obróbka mechaniczna części.

GSI - wmsCoraz więcej przedsiębiorstw decyduje się obecnie na wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Głównym powodem wdrażania rozwiązań typu ERP jest możliwość integrowania informacji pochodzących z wielu różnorodnych działów przedsiębiorstwa. Obserwowany w naszym kraju szybki rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie średnich i dużych przedsiębiorstwem wydłuża listę oferowanych produktów krajowych i importowanych. Wg rankingów publikowanych coroczne przez „Computerland” na naszym rynku jest ok. 40.

Wymagania na oprogramowanie ERP a analiza przedwdrożeniowa – gdzie różnica?

Pół roku temu napisałem: Tak więc: najpierw analiza tego co i jak robimy. Potem podział tego na obszary standardowe, które obsłużymy narzędziem uniwersalnym, i pozostałe (których z reguły jest bardzo mało ale są bardzo ważne dla nas) i zróbmy je po swojemu ale nie pakujmy się w niszowe lub przestarzałe technologie. Nie dawajmy także wiary w to, że kupno tego co ma (powielenie tego co robi) nasz konkurent uczyni nas bardziej konkurencyjnymi bo praktyka pokazuje coś zupełnie odwrotnego. (czytaj Wymagania na oprogramowanie ERP wspomagające zarządzanie: dwie kupki).

Autor: Jarosław Żeliński - IT Consulting

EXACT - systemy ERP, CRMOrganizacja bez wsparcia systemów informatycznych bardziej przypomina okręt, którego kurs może zostać zmieniony przez przypadkowy boczny wiatr. Tymczasem utrzymanie kursu i dopłynięcie do kolejnego portu wymaga niezawodnego systemu nawigacji, dostarczającego niezbędnych informacji umożliwiających przygotowanie się na spotkanie z ewentualnymi burzami…

Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez różne odmiany systemów opracowanych z wykorzystaniem sprawdzonych w praktyce zasad planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy te są , pomijając zastosowania biurowe typu procesor tekstu lub arkusz kalkulacyjny, najszerzej rozpowszechnione w praktyce państw uprzemysłowionych na całym świecie.

Celem działania firmy jest tworzenie wartości dodanej dla klienta, gdyż to właśnie ona umożliwia osiąganie zysku. Dlatego warto cały czas od nowa zadawać sobie pytanie, jak systemy informatyczne wspierające zarządzanie mają wpływać na wzrost sprzedaży i obniżkę kosztów funkcjonowania.

Dr inż. Ludwik Maciejec

czyli w jaki sposób podejść do wyboru systemu ERP

Załóżmy, że w naszym przedsiębiorstwie zaistniała konieczność podjęcia pewnych działań skierowanych na informatykę. Powyższa sytuacja może powstać na skutek wielu przyczyn wywołanych rozmaitymi czynnikami.

Architektura aplikacji i odpowiednia technologia decydują o wszystkim
ORACLE - systemy ERP, CRM, MRP, ERPKiedy w połowie lat 90 rozpoczynałem przygodę z aplikacjami biznesowymi, moje pierwsze zderzenie z wnętrzem systemu zintegrowanego było dosyć bolesne. Jako młody adept sztuki ERP, świeżo zwerbowany z pracy na uczelni, spodziewałem się zaobcować z technologią najwyższych lotów i najświeższymi nowinkami technicznymi. Okazało się jednak, że prawda daleko odbiegała od moich oczekiwań.

- w terminie i zgodnie z budżetem
SOLEMIS - systemy ERP, Business Intelligence, ERPJeszcze do niedawna badania wskazywały, że PONAD 20% projektów związanych z wdrożeniem systemów klasy ERP kończyło się niepowodzeniem. Dziś, według ostrożnych szacunków jest o po-łowę lepiej – czyli nie udaje się tylko ok.10% wdrożeń – jedno z dziesięciu. Natomiast aż 30% wdro-żeń nie kończy się zgodnie z harmonogramem i/lub przekraczany jest zaplanowany koszt wdrożenia.

ASTORTrudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa bez systemu informatycznego klasy ERP. Systemy te dzięki integracji danych przyczyniły się do korzystnych zmian w przedsiębiorstwach – podniosły wiarygodność gromadzonych danych i przyspieszyły ich przepływ pomiędzy jednostkami firmy. Stały się one podstawą koncepcji „firmy bez papieru”, w której przepływ informacji wewnątrz firmy jest realizowany głównie drogą elektroniczną. Wraz z rozwojem rynku i jego potrzeb wymagania użytkowników wobec systemów ERP stale rosną. Nierzadko okazuje się, że rozwiązania do niedawna uważane za wystarczające – już takimi nie są. Jakich zatem dodatkowych funkcji oczekują ich użytkownicy?

IT INTEGROSystemy informatyczne bywają bardzo kosztownymi inwestycjami, dlatego dobranie rozwiązania zaspakajającego specyficzne potrzeby firmy, a jednocześnie dającego się łatwo modyfikować pracownikom, może być ciężkim zadaniem. Niniejszy przewodnik pomoże Państwu przejść drogę od oceny potrzeb biznesowych, przeanalizowania dostępnego oprogramowania spełniającego te wymagania i wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie firmą, który najlepiej zaspokaja potrzeby firmy. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie, jakiego producenta ostatecznie Państwo wybiorą, porady, sposoby i szablony przedstawione w niniejszym podręczniku pomogą Państwu w dokonaniu właściwej inwestycji.

loading...