erp dzisiaj 5

TETA - systemy ERP, MRP, ERP, zarządzanie produkcjąWspółcześnie wielu producentów staje przed potrzebą udzielenia szybkiej odpowiedzi na pytania typu: Czy możemy przyjąć do realizacji to zamówienie? Na kiedy zamówienie może być gotowe? Jaką ilość możemy zrealizować w zakładanym terminie? Klienci zwykle wymagają krótszych terminów realizacji (delivery lead time), niż skumulowana długość cyklu produkcyjnego (cumulative lead time), więc firma jest zmuszona zamawiać materiały oraz rozpoczynać produkcję na podstawie prognoz. Wymusza to przyjęcie strategii produkcji na zapas (Make-to-stock) lub – co ostatnio staje się coraz popularniejsze – montaż na zamówienie (Assembly-to-order).

IT INTEGRO - SYSTEMY ERP, ERPWe współczesnym świecie systemy ERP służące do wsparcia zarządzaniem oraz pracą przedsiębiorstw, stały się aplikacjami bardzo złożonymi. Nawet mała firma potrzebuje często pełnego automatyzmu przetwarzania dużej ilości danych. Także procesy zachodzące w takich firmach stają się coraz bardziej skomplikowane.

W dzisiejszych czasach producenci działają w bardzo złożonym, rozproszonym i podzielonym środowisku. Z jednej strony w dobie globalizacji pojawiły się ogromne szanse na rozwój nowych produktów oraz pozyskanie nowych klientów i rynków. Z drugiej jednak strony walka konkurencyjna stała się bardziej zacięta niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie trzeba zmierzyć się z niespotykanym dotąd naciskiem na redukcję kosztów operacyjnych, terminowość dostaw, optymalizację wykorzystania dostępnych środków trwałych oraz zachowanie zgodności z przepisami.

{jathumbnail}

5mistakesSystem ERP - jego wymiana nie należy do łatwych zadań. Z definicji taki system to trzon informacyjny przedsiębiorstwa, który obejmuje wszystkie obszary jego działalności oraz cały łańcuch wartości. Wymiana systemu jest procesem trudnym i żmudnym, ale wykonana prawidłowo może otworzyć przed firmą nieograniczone możliwości biznesowe. Kluczowym elementem tego procesu jest znalezienie partnera, który może pokazać firmie, jak ułatwić trudną migrację oraz zaufanego specjalisty, który będzie wspierał klienta do czasu osiągnięcia zamierzonych celów. Przedsiębiorstwa decydują się na zmianę systemu ERP z różnych powodów. Na samym początku należy zadać sobie pytanie, czy obecny system wspiera czy też ogranicza zdolność przedsiębiorstwa do realizacji jego strategii biznesowych, które mają zapewnić sukces i zajęcie czołowej pozycji w branży.

COMARCH - systemy ERP, Business Intelligence, ERP, MRPW dobie globalnego spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa mogą na chwilę odetchnąć od biznesowego pędu. Nadarza się okazja do uporządkowania firmy i posprzątania ewentualnego organizacyjnego bałaganu, który był spowodowany pospiesznie podejmowanymi decyzjami. W poprzednich okresach przedsiębiorstwa inwestowały głównie w systemy umożliwiające gromadzenie dużej ilości danych transakcyjnych, co paradoksalnie, zamiast ułatwiać podejmowanie decyzji, często je utrudnia.

Migracja danych w projektach

HICRONMigracja danych jest jednym z zagadnień które występują w każdym większym projekcie informatycznym. Zagadnienie to przekłada się na konieczność zaplanowania i wykonania szeregu istotnych czynności. W zasadzie wszyscy zgadzają się co do ich wagi, gdyż bez wykonania migracji danych (zwłaszcza danych określonych jako „dane podstawowe”) nie jest możliwe rejestrowanie danych transakcyjnych, a co za tym idzie – uruchomienie funkcjonalne systemu. Pojawia się zatem pytanie dlaczego w takim razie migracja jest często źródłem wielu problemów projektowych i jak tym problemom zapobiec…

PC GUARD - systemy ERP, ERPSkończyła się technologiczna moda na ERP. To dobra wiadomość - oznacza bowiem krok w kierunku budowania rzeczywistych fundamentów przedsiębiorstwa.

Nastały czasy, kiedy niełatwo skusić przedsiębiorstwo do wymiany oprogramowania. Moda technologiczna na posiadanie ERP skończyła się jakiś czas temu, zaś osikowym kołkiem zabijającym optymizm ‘wielkich inwestycji’ stały się czasy kryzysu. To w gruncie rzeczy dobra wiadomość, bowiem rozsądek decyzji biznesowych podejmowanych w trakcie czasów wielkich wyzwań pozwoli na budowę rzeczywistych – a nie opartych na przesądach – fundamentów przedsiębiorstwa.

Nowe podejście do wyboru systemu ERP
Z przedłużającym się procesem wyboru systemu ERP są związane konkretne koszty, dotkliwe zwłaszcza dla firm średniej wielkości. Przygotowując firmę do takiego wdrożenia, warto mieć tego świadomość – by koszty wyboru rozwiązania nie skonsumowały nam korzyści, które spodziewamy się osiągnąć dzięki wdrożeniu.

Skończyła się technologiczna moda na ERP. To dobra wiadomość – oznacza bowiem krok w kierunku budowania rzeczywistych fundamentów przedsiębiorstwa.

PC GUARD - systemy ERP, MRP, ERP, CRM, Business IntelligenceRozmowa z Łukaszem Tadyszakiem, założycielem firmy Questy – specjalizującej się we wdrażaniu i obsłudze rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw.

PC Guard SA: Często powtarzana jest teza o wzroście efektywności przedsiębiorstw wykorzystujących zintegrowane systemy zarządzania. Czy stosowanie mechanizmów oferowanych przez ERP owocuje rzeczywistym zyskiem, czy może zamieniamy jeden koszt na inny?

Specyfikacja wymagań na oprogramowanie powinna odzwierciedlać potrzeby zamawiającego a nie możliwości dostawcy. Dostawca opracuje dopiero „Koncepcję wdrożenia” czyli odpowie na pytanie "jak poradzimy sobie z wymaganiami zamawiającego" (i czy w ogóle). Czy można wycenić coś co nie istnieje? Tak, nie mając specyfikacji wymagań poproś o ofertę dostawcę gotowego oprogramowania.

Gdy słyszymy pojęcie zarządzania danymi podstawowymi i związany z tym cel zapewnienia jakości tych danych w systemie IT, nasuwa się pytanie: czy właśnie tego nie robiliśmy, wdrażając system ERP i hurtownię danych? Jednak im więcej systemów tym więcej wersji tych samych danych, zapisanych według wzorców. Ich konsolidację i uspójnienie zapewnia Master Data Management.

COLUMBUS IT -  systemy ERP, CRM, Business Intelligence, Controlling, Hurtownie danych, ERPAngażując w projekt pracowników, możemy zredukować zarówno czas, jak i koszty wdrożenia systemu informatycznego. Nawet o kilkadziesiąt procent. Trzeba tylko wiedzieć, jak zdobyć ich zaufanie – mówi Piotr Szzcerbiak, dyrektor konsultingu w Columbus IT.

Pierwsze nie incydentalne zastosowania aplikacji wspierających biznes pojawiły się już latach 60. Tworzone w pracochłonnych środowiskach programistycznych wspierały wąskie obszary aktywności przedsiębiorstwa. Postęp środowisk programistycznych oraz atrakcyjniejsze modele baz danych spowodowały coraz szersze zastosowania typowych aplikacji. Okres do połowy lat 80 to czas budowy systemów ewidencyjno ? transakcyjnych, bez większych pretensji co architektury i rozwiązań metodologicznych. W powszechnej świadomości pojawia się standard MRP dotyczący bilansowania zasobów materiałowych.

PC GUARD - systemy ERP, CRM, MRP, Business IntelligenceJednym z głównych determinantów wpływających na decyzje przedsiębiorców o wdrożeniu rozwiązania klasy ERP jest konieczność posiadania precyzyjnej informacji o rzeczywistym koszcie wytworzenia. Informacja, która może wpływać na podejmowanie decyzji menadżerskich winna mieć definiowalną przez użytkownika strukturę rodzajową (zakładany minimalny zakres podziału rodzajowego to: pracochłonność, materiałochłonność, amortyzacje środków trwałych, usługi obce).

Lata rozwoju systemów biznesowych, to lata wzrastającej gęstości funkcjonalnej aplikacji. Prawem ciążenia wydzielają się obszary i moduły, które ze względu na liczbę punktów funkcyjnych oraz skalę powiązań, nabywają prawa do samodzielnego istnienia. Pojawiają się więc rozwiązania dziedzinowe, które ze względu na zwiększoną łatwość komunikacyjną z warstwą systemu transakcyjnego (załóżmy, że jest to system ERP) można stosować w różnych kontekstach procesowych.

PCGUARD - systemy ERP. MRP, CRM, Business IntelligenceIstotną cechą organizacji efektywnie wykorzystujących system ERP jest delegowanie odpowiedzialności za rejestrację zdarzeń gospodarczych do komórek sprawujących nad nimi kontrolę. Co więcej, zdarzenie gospodarcze winno być rejestrowane w systemie informatyki nie post factum, lecz w trakcie jego występowania. Fakt ten bierze się z przeświadczenia, że właśnie w miejscu i czasie występowania zdarzenia gospodarczego mamy najpełniejszą i najlepszą wiedzę o cechach i wyróżnikach zdarzenia, pozwalając nam właściwie ocenić zasadność i zdywersyfikować z punktu widzenia potrzeb księgowości ewidencyjnej jak i rachunkowości zarządczej.

EPICOR - ERP, systemy ERP, CRM, Business IntelligenceZasadnicza różnica pomiędzy systemami tradycyjnymi, a systemami napisanymi w architekturze SOA polega na podejściu do procesów biznesowych, które dana aplikacja ma obsługiwać. W przypadku systemów tradycyjnych, oprogramowanie bardzo często narzuca sposób w jaki przebiegają procesy biznesowe, wymuszając kolejność czynności lub wręcz wykonanie pewnych operacji, zbędnych z punktu widzenia biznesu i służących jedynie temu, żeby system mógł prawidłowo zadziałać i zapisać dane.

GAZETA MSPPotrzeby biznesowe firm rosną z dnia na dzień. Obecnie na rynku IT rolą rozwiązań technologicznych jest efektywne wspomaganie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw. Takie właśnie zadanie mają systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) czy CRM (ang. Customer Relationship Management). Jednak wiele czynników sprawia, że wokół takich aplikacji narosło mnóstwo negatywnych i nie zawsze trafnych przekonań.

HOGART - systemy ERP, CRM, Business Intelligence, SOADecyzja o równoległym rozwoju wersji SunSystems - czwartej i piątej - potwierdza realizację przez Infor Global Solutions strategii dostarczania wysokiej klasy narzędzi informatycznych zarówno dużym korporacjom, jak i przedsiębiorstwom z sektora MSP.

HOGART -  systemy ERP, CRM, Business IntelligenceO wykorzystaniu informatyki przez zarządców nieruchomości - rozmowaz z Piotrem Cierlikiem, Dyrektorem Działu Infor FMS SunSystems w firmie Hogart.

BCCZ obsługą finansową i techniczną lokalizacji zmagają się nie tylko wyspecjalizowane firmy zarządzające i deweloperzy, ale każda firma, która posiada lub wykorzystuje duży majątek nieruchomy (fabryki, biura, magazyny, sklepy). Im więcej lokalizacji, tym trudniej zapanować nad obsługą umów najmu, rozliczaniem kosztów eksploatacji czy oceną opłacalności danej placówki.

PORTALSPOŻYWCZY.PLWdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP w przedsiębiorstwie spożywczym to wydatek rzędu 0,5-1 mln zł, ale i wymierne korzyści już po kilku miesiącach. Jeżeli inwestycja była odpowiednio przygotowana, system optymalnie dobrany, a dostawca i klient profesjonalnie podeszli do integracji.

QUESTY - ERP, CRM, Business Intelligence, systemy ERPNie ma menedżerów nie zainteresowanych rozwiązaniami IT podnoszącymi wydajność organizacji. Jest to stwierdzenie tym bardziej słuszne w świetle konieczności restrykcyjnego zarządzania kosztami. Nie ma też zarządów, które nie widziałyby oszczędności i korzyści we wdrożeniu systemów IT wspomagających zarządzanie (póki co nie zastanawiajmy się czy mowa o ERP, CRM, Business Intelligence, czy nawet E-commerce) – ich pozytywny wpływ na wyniki finansowe został wielokrotnie przez przedsiębiorców zweryfikowany. Istnieją natomiast przedsiębiorcy, którzy mimo świadomości korzyści z wdrożenia nie podejmują się takiego projektu – bądź to ze względów finansowych, bądź ich organizacja nie jest gotowa na standaryzację pracy.

HOGART -  systemy ERP, CRM, Business Intelligence, ERP, HRW dobie spowolnienia gospodarczego istotne staje się maksymalne wykorzystanie posiadanych środków. W trudnych warunkach gospodarczych trzeba jednak dążyć do zwiększenia elastyczności działania firmy.

loading...