Moc przetwarzania brzegowego
W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat zauważalnie wzrosła ilość danych generowanych przez firmy na całym świecie. Według aktualnych szacunków w skali globalnej funkcjonuje ponad 31 miliardów urządzeń IoT (Internet of Things), a do 2025 roku liczba ta ma się zwiększyć o ponad połowę, do około 75 miliardów.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Tak drastyczny wzrost ilości informacji trafiających do centrów danych i tam przetwarzanych wiąże się z koniecznością odpowiedniej optymalizacji wydajności działania obiektów typu data center. Jednym ze skutecznych rozwiązań tego problemu jest wdrożenie infrastruktur typu Edge Data Center firmy Rittal, jednego z najbardziej uznanych na rynku producentów i dystrybutorów tego typu rozwiązań.

Przetwarzanie brzegowe (ang. edge computing) stanowi bezpośrednią odpowiedź na coraz większą potrzebę analizy danych oraz reakcji na uzyskane wyniki możliwie jak najbliżej lokalizacji, w której te dane są generowane. Przeniesienie przetwarzania danych w pobliże miejsca ich powstawania pozwala znacząco skrócić czas odpowiedzi oraz przyspiesza reakcję, co ma kluczowe znaczenie dla aplikacji czy procesów wrażliwych na opóźnienia.

Przetwarzanie brzegowe a chmura - główne różnice

Zasadniczą różnicę stanowi przede wszystkim krótszy czas odpowiedzi w przypadku edge computing, wynikający z ogromnego skrócenia dystansu pomiędzy miejscem faktycznego powstawania danych a miejscem ich przetwarzania. Poza tym warto podkreślić, że chmura nie została zaprojektowana do przetwarzania dużych ilości danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, natomiast właściwie dobrane do potrzeb samodzielne centra danych typu Edge nie mają z tym praktycznie żadnego problemu.

Edge Computing - najważniejsze zalety

Rozwiązania Edge Computing firmy Rittal to nie tylko wygoda i minimalizacja czasu odpowiedzi. Wśród pozostałych korzyści, jakie płyną z zastosowania przetwarzania brzegowego, warto wymienić także:
  • niższe koszty infrastruktury IT - możliwe do uzyskania niezależnie od wielkości firmy. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw wdrożenie przetwarzania brzegowego eliminuje konieczność wprowadzania kosztownych zmian w istniejącej infrastrukturze IT, natomiast duże podmioty nie muszą tworzyć ogromnych centrów danych; 
  • łatwa skalowalność do potrzebnej wielkości - wszystkie rozwiązania przetwarzania brzegowego firmy Rittal zaprojektowano tak, by były szybkie, w pełni bezpieczne oraz skalowalne. Dzięki temu można w krótkim czasie rozbudować daną infrastrukturę brzegową do pożądanej wielkości bez uszczerbku dla jej bezpieczeństwa oraz funkcjonalności.
Jak wdrożyć infrastrukturę brzegową – etapy

Przetwarzanie brzegowe i zauważalny dziś dynamiczny rozwój technologii Edge Data Center pozwalają zapobiegać spadkom prędkości przetwarzania danych w rozwiązaniach chmurowych czy istniejących obecnie centrach danych. Aby jednak planowana infrastruktura brzegowa spełniła oczekiwania i potrzeby, konieczne jest wdrażanie jej we właściwy sposób. Pierwszym etapem zawsze powinna być gruntowna, rzetelna analiza istniejącej infrastruktury informatycznej pod kątem możliwości dostosowania jej do wymagań Edge Data Center.Następny krok polega na zaprojektowaniu infrastruktury brzegowej zgodnie ze specyfikacją inwestora i z uwzględnieniem dostępnego budżetu. Dopiero w ostatnim kroku prac powstaje właściwa infrastruktura IT, której poszczególne elementy łączy się ze sobą i weryfikuje pod względem zgodności z założeniami i z przyjętym projektem. Warto dodać, że każda istniejąca infrastruktura brzegowa w trakcie eksploatacji jest monitorowana, co ma pozwolić na optymalizację jej działania poprzez odpowiednie modyfikacje.

Edge Data Center firmy Rittal - samodzielne mikrocentrum danych dla nowoczesnego biznesu

Mikrocentra danych Edge Data Center firmy Rittal to sprawdzone, w pełni bezpieczne rozwiązania, opracowane przez wiarygodną, renomowaną firmę z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. Dzięki temu rozwiązania klasy Edge Data Center od Rittal spełniają wszystkie normy i wytyczne międzynarodowe, a w wielu przypadkach je przekraczają. Rittal oferuje swoim klientom także pełne wsparcie, dostęp do potrzebnych materiałów technicznych oraz doradztwo i serwis na każdym etapie prac wdrożeniowych, jak również po ich zakończeniu.

Źródło: Rittal

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top