loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

unit4 logoGrupa Robocza do spraw PPK, którą zawiązano 19 listopada 2018, zakończyła sukcesem prace nad ustandaryzowaniem sposobu wymiany danych pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową w czasie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 REKLAMA 
 snt ile kosztuje wdrozenie erp 
W skład Grupy Roboczej wchodzą firmy zamierzające świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi, dostawcy oprogramowania dla HR oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HR i grono praktyków.

Grupa Robocza PPK postawiła sobie za cel wypracowanie uniwersalnego formatu wymiany danych miedzy pracodawcą, a instytucją finansową świadczącą usługi PPK. Po szeregu spotkań i konsultacji opracowany został dokument, który wieńczy prace grupy i precyzuje standard rekomendowany przez Grupę Roboczą PPK . Dokument został upubliczniony 6 maja 2019 roku. Treść dostępna jest między innymi na stronie poświęconej PPK, prowadzonej przez spółkę Unit4 Polska, producenta oprogramowani TETA HR, inicjatora i członka grupy.

Członkowie grupy zwracają uwagę na zalety wykorzystania takiego standardu wymiany danych:

  • Dzięki takiej standaryzacji rozwiązań, wdrożenie w życie nowych procedur w polskich przedsiębiorstwach będzie przebiegać sprawniej dla wszystkich uczestników procesu obsługi programu PPK.
  • Dokument przygotowany przez Grupę Roboczą jest dostępny dla całego rynku, co oznacza że podmioty nie uczestniczące w pracach grupy mogą wykorzystać przedstawiony format podczas konfiguracji przekazywania informacji w obszarze PPK.


Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią ustalonego standardu wymiany danych.

Źródło: www.unit4.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top