bpsc1 lipca wchodzą w życie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Dla prawie 3 tys. największych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, oznacza to znaczące zmiany w obszarze kadrowo-płacowym. Kluczowe stanie się posiadanie aplikacji pozwalającej na zarządzania PPK. W systemie Impuls EVO aktualizacje w module Kadry i Płace pojawią się wraz z wprowadzeniem najnowszego service pack.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to prywatny i dobrowolny system regularnego odkładania części wynagrodzenia na przyszłe potrzeby uczestnika. Start programu ustalono na 1 lipca 2019 roku i w pierwszej kolejności obejmie on największe firmy, zatrudniające minimum 250 pracowników. Jak podaje Główny Urząd Statyczny, w Polsce takich przedsiębiorstw jest blisko 3 tys.

Wejście w życie PPK od lipca, oznacza dla przedsiębiorstwa ni mniej, ni więcej, że będzie musiało przesłać przynajmniej 250 formularzy rejestracji do instytucji finansowych. Pamiętając również, że stosowną deklarację do instytucji finansowej trzeba także przesłać również za uczestnika, który zrezygnuje z wpłat do PPK. Każda będzie dotyczyła innego pracownika, w związku z czym każda będzie inna. Dla firmy i instytucji finansowej może to oznaczać potrzebę zaangażowania dodatkowych zasobów do sprawnej obsługi programu. - tłumaczy Robert Buszko, Product Owner obszaru Personel w BPSC.


Skuteczne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to wyzwanie nie tylko dla dyrektorów finansowych i odpowiedzialnych zespołów w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, ale również dla dostawców oprogramowania. Ustawodawca nie określił jednego formatu plików, na podstawie których będzie przebiegała wymiana informacji między podmiotami, a to transfer pliku wśród uczestników programu jest kluczowy, by cały proces przebiegał sprawnie.

Brak określonego spójnego dla wszystkich uczestników pliku wymiany informacji byłby sporym utrudnieniem, ale tak się nie stanie. Czego nie zrobił ustawodawca, wykonał rynek, format elektronicznej komunikacji w obszarze PPK, został wypracowany wspólnie. - wyjaśnia Robert Buszko.


Zaproponowany ujednolicony standard wymiany informacji będzie spójnym formatem, pozwalającym na transfer danych pomiędzy podmiotami używającymi różnych systemów biznesowych. Z opracowanego standardu korzystać będzie mogło wiele firm, w tym także użytkownicy systemu Impuls EVO. Zespół deweloperów BPSC przystosowywał aplikacje w oprogramowaniu klasy ERP do ustandaryzowanych rozwiązań. Dla posiadaczy Impuls EVO oznacza to, że wdrożenie nowych procedur w ich strukturach i wymiana informacji będzie przebiegać sprawnie, bez względu na system stosowany przez inne podmioty programu PPK, które dostosowały się do wypracowanego standardu wymiany danych lub skorzystają z pośrednictwa agenta transferowego, który taką funkcjonalność zapewni. W systemie Impuls EVO aktualizacje w module Kadry i Płace pojawią się wraz z wprowadzeniem najnowszego service pack.

1 stycznia 2020 roku przepisy PPK obejmą firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników, czyli sektor MŚP. Natomiast z początkiem lipca 2020 wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top