Powszechny postęp technologiczny wpływa bezpośrednio na sposób prowadzenia biznesu, co jednocześnie oznacza konieczność redefinicji wielu ról i obszarów, w tym także działów HR. Z danych Deloitte wynika bowiem, że już 56 proc. firm wdraża cyfrowe narzędzia, aby usprawnić procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Dzięki umiejętności kształtowania procesów w odniesieniu do zmieniających się realiów rynkowych oraz efektywniejszemu wykorzystywaniu istniejących zasobów w firmie HR staje strategicznym partnerem biznesu.

 
Cyfryzacja HR

Nowe technologie dedykowane dla HR budują przewagę konkurencyjną, co zachęca firmy do inwestycji w ten obszar. Dotyczy to zarówno systemów do komunikacji, jak i stosowania szeroko pojętej analityki, która umożliwia weryfikację praktycznie wszystkich danych i procesów HR-owych. Pozwala to tym samym skutecznie sprawdzać ich efektywność i automatyzować te czynności, które angażują czas zbyt wielu osób lub też generują wiele błędów i ryzyk – mówi Teresa Olszewska, prezes zarządu Gavdi Polska.


Przykładowo należą do nich takie zadania jak naliczanie premii od wyniku, tworzenie grafików pracy czy wnioskowanie o urlopy. Natomiast zastosowanie rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie organizacji, bez względu na lokalizację pracowników.

Należy też zaznaczyć, że w badaniu Deloitte, 33 proc. organizacji wskazało, że korzysta już z nowoczesnych rozwiązań, takich jak aplikacje oparte o sztuczną inteligencję. Do 2020 r. 30 proc. światowych przedsiębiorstw średniej i dużej wielkości zainwestuje w pakiet HCM do administracyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i talentami w chmurze.

Co ciekawe, w Polsce aż 74 proc. firm uważa cyfryzację HR za bardzo ważny element swojej struktury korporacyjnej. Niemniej, jak wynika z badania Gavdi Polska przeprowadzonego podczas jednej z konferencji poświęconej HR, tylko 51,8 proc.* ankietowanych używa systemów IT do zarządzania czasem pracy.

Wartość biznesowa

Technologia przekształca każdy obszar HR. A im powszechniej firmy będą wykorzystywać przetwarzanie w chmurze i automatyzację, tym efektywniej będzie wykorzystywany czas pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania – podkreśla Teresa Olszewska.


Widać to na przykładzie usprawnień przy zarządzaniu czasem pracy i optymalizacji w jego planowaniu, co przekłada się finalnie na efektywność całej firmy. Przełożony dzięki dedykowanemu rozwiązaniu ma na bieżąco wgląd do grafiku swojego zespołu co pozwala mu, w przypadku nagłych nieobecności, sprawnie go przeorganizować, a o zmianach natychmiast poinformować pracowników, których one dotyczą. Wszelkie modyfikacje są natomiast automatycznie weryfikowane pod kątem zgodności z przepisami Kodeksu Pracy oraz wewnętrznymi uregulowaniami w firmie.

Ponadto, technologia ułatwia wykonywanie wielu czasochłonnych zadań, takich jak monitorowanie obecności, wydajności, nadzorowanie wypłaty wynagrodzeń, wprowadzanie i sprawdzanie danych czy też inne manualne prace. W efekcie czego możliwe jest sprawniejsze funkcjonowanie organizacji, bez względu na lokalizację pracowników.

Nowoczesne rozwiązania, dzięki algorytmom kontrolnym poprawiają też dokładność i zmniejszają liczbę ewentualnych błędów merytorycznych, co znakomicie zwiększa komfort pracy oraz bezpieczeństwo pracodawcy wobec organów zewnętrznych, np. w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Pozwala to zredukować zarówno wewnętrzne nakłady administracyjne, jak i ryzyko grzywny za nieprawidłowości w zakresie organizacji czasu pracy.

Szereg ułatwień dotyczy też samych pracowników. Poprzez dostęp do dedykowanego portalu samoobsługowego z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego mogą oni złożyć np. wniosek o urlop, który trafi bezpośrednio do przełożonego. Co ważne, informacja zwrotna również od razu dociera do pracownika. Każda zatrudniona osoba ma także podgląd w swój grafik pracy, paski płacowe, czy też formularze PIT oraz inne informacje związane z realizacją zadań biznesowych oraz życiem zawodowym w firmie.

Rośnie rola HR-ów

Wdrożenie do firm nowoczesnych rozwiązań pozwala więc uwolnić zasoby ludzkie od wykonywania codziennych, żmudnych zadań i przesunąć je w kierunku budowania i wdrażania strategii. W efekcie tego wydajniejsza jest realizacja poszczególnych procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwe jest też podejmowanie decyzji umożliwiających badanie korelacji zdarzeń, a przez to poprawienie efektywności prowadzenia biznesu. W miarę więc jak technologia i jej wykorzystanie będą rosnąć, tym bardziej będzie się rozwijać rola HR jako strategicznego partnera biznesowego – zaznacza Teresa Olszewska.


Co ważne, trend ten powinien dalej ewoluować. Jak przewiduje firma badacza Grand View Research, do 2025 r. światowy rynek zarządzania zasobami ludzkimi osiągnie 30,01 mld USD. Wynika to natomiast z rosnącego zapotrzebowania na zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zastąpienie dotychczasowych systemów ulepszonymi platformami zarządzania kapitałem ludzkim. Wszystko to natomiast będzie stanowić istotny impuls do wzrostu.

Źródło: Gavdi Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top