W raporcie Harvard Business Review Analytic Services 2020 większość ankietowanych ocenia, że Employee Experience ma pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników (70%), ich produktywność (64%) i odporność na czynniki zewnętrzne (62%) oraz na zwinność samych organizacji (61%). Firmy, które na każdym etapie traktują swoich pracowników jak klientów premium, są lepiej przygotowane do zatrzymania talentów, a co za tym idzie - mają większe szanse na rozwój.

 REKLAMA 
 ENOVA - JAK USPRAWNIĆ POLSKI BUSINESS? 
 
Dzisiejsi pracownicy są konsumentami miejsca pracy, a ich zadowolenie nie jest stanem danym raz na zawsze. Wypracowanie go wymaga konsekwentnej strategii w rozwijaniu m.in.: poczucia przynależności, zaangażowania dzięki przyjaznej atmosferze w miejscu pracy, wsparcia, skutecznej komunikacji i dopasowania możliwości rozwoju do potrzeb pracownika.

71% polskich respondentów, biorących udział w badaniu Deloitte, Global Human Capital Trends 2020, potwierdziło, że „model pracy ukierunkowany na dobre samopoczucie pracownika” jest dla nich istotny/bardzo istotny. Równocześnie tylko 52% oceniło, że jest przygotowanym do jego wdrożenia. Pracownicy oczekują narzędzi, które pozwolą im być produktywnym i wydajnie pracować. Obecnie dział HR nie jest już jedynym interesariuszem odpowiedzialnym za doświadczenia pracowników.

Coraz istotniejszą rolę odgrywa technologia, która musi sprostać stale zmieniającym się potrzebom organizacji i jej uczestników. Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi platforma WFM, system wspierający i doskonalący procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Pod pojęciem WFM, Workforce Management, kryje się wiele mniej lub bardziej złożonych procesów kadrowo-pracowniczych. Do najważniejszych z nich należą: działania rekrutacyjne, zarządzanie czasem pracy, raporty HR, analiza produktywności, planowanie i monitorowanie procesu szkoleniowego.

Obecnie w organizacjach aktywni są przedstawiciele czterech pokoleń: baby boomers, X, Y i C. Każda grupa ma inne potrzeby, inne oczekiwania wobec pracodawcy, a także inne nastawienie i sposób realizacji zadań. Z całą pewnością łączy je to, że chcą się czuć doceniani i potrzebni - chcą wiedzieć (i widzieć), że ich praca ma sens. To właśnie przestrzeń do budowania Employee Experience – doświadczeń pracownika, które sprawią, że będzie mu zależało na pozostawaniu z pracodawcą w relacjach opartych na lojalności i zaufaniu oraz efektywnej komunikacji. Zarówno ten aspekt, jak i fakt, że w pandemicznej rzeczywistości relacyjność ma ogromne znaczenie, spowodowały, że Employee Experience przestał być tylko ważną strategią, a stał się centrum zarządzania rozwojem organizacji.

Źródło: eq system

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top