Zimowy sezon świąteczny jest najbardziej pracowitym okresem w handlu detalicznym. Aby sprostać zwiększonemu popytowi, sklepy muszą często zatrudnić setki a nawet - jak w przypadku centrów logistycznych obsługujących branżę e-commerce - tysiące pracowników tymczasowych. Zapewnienie zakładanego poziomu wydajności wówczas wymaga jednak bardzo dobrego zarządzania oraz organizacji pracy. W tym celu firmy wykorzystują dedykowane oprogramowanie jak np. systemy Rejestracji Czasu Pracy (RCP) połączone z modułami HR systemów ERP. Pracodawców mogą wspomagać też nowoczesne technologie Internetu Rzeczy, jak rozwiązania typu Real-time Location Systems.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Zapotrzebowanie na takie rozwiązania jest bardzo duże, ponieważ pracownicy tymczasowi odgrywają kluczową rolę dla firm zmagających się z sezonowością popytu. Mogą być wręcz źródłem przewagi konkurencyjnej dla centrów logistycznych lub zakładów produkcyjnych, potrzebujących szybko znaleźć personel do nowego projektu lub pracy sezonowej - w tym właśnie intensywnego okresu świątecznego. Jednakże, zarówno zatrudnienie, jak i właściwe zarządzanie takimi pracownikami niesie wiele wyzwań.

Trzy główne problemy

Zdaniem Adama Komarnickiego, prezesa zarządu spółki technologicznej Indoorway, działającej w obszarze Przemysłu 4.0, pracodawcy napotykają na trzy główne problemy związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Wiążą się one z codziennym kierowaniem znacznie większym i niedoświadczonym zespołem, weryfikacją jakości pracy nowo zatrudnionych oraz sprawiedliwym rozliczeniem ich godzin pracy.

Szczególnie trudno jest zarządzać zwiększoną liczbą pracowników, gdy zamówienia rosną, istniejące procesy działają gorzej, a presja czasu nie pozwala na ich usprawnienie. Prowadzi to do spadku średniej wydajności i większej ilości błędów – wyjaśnia Adam Komarnicki.


Aby przynajmniej częściowo rozwiązać te wyzwania, pracodawcy często polegają na technologii. Na przykład korzystają z systemów rejestracji czasu pracy (RCP), które gromadzą dane o frekwencji poprzez odczytywanie ich z systemu kontroli dostępu. To na pewno duże ułatwienie w rozliczaniu czasu pracy, jednak dużym minusem tego rozwiązania jest fakt, że dane uzyskane przez system RCP, nie są pomocne w zarządzaniu w czasie rzeczywistym. W tym mogą pomóc natomiast, rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie Internetu Rzeczy – takie jak systemy typu RTLS (Real-time Location Systems) oparte o dokładne pomiary lokalizacji.

Systemy RTLS monitorują lokalizację oraz analizują ruch pracowników na całym obszarze zakładu i to w czasie rzeczywistym. Taka wiedza jest szczególnie przydatna w dużych fabrykach lub magazynach, gdzie jest trudno mieć pełny obraz operacji jedynie na podstawie obserwacji. Dane z systemów RTLS pozwalają zidentyfikować wąskie gardła, złą alokację pracowników do zadań, a także pracowników wymagających dodatkowego szkolenia - dzięki porównaniu trybu pracy do standardów wypracowanych przez pracowników zatrudnionych na stałe. Pracodawcy mogą również w ten sposób uzyskać rzetelne dane w przypadku pracy na akord - dodaje Adam Komarnicki, bazując na doświadczeniach z wdrażania rozwiązań Indoorway w ponad 25 czołowych przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce i na świecie, m.in. Lotte Wedel, Whirlpool, Solaris, Michelin, Dr Irena Eris.


Od teorii do praktyki

Rozwiązania RTLS są szczególnie przydatne w centrach logistycznych obsługujących sklepy e-commerce, które muszą efektywnie obsłużyć dużą liczbę zamówień w okresie przedświątecznym i zatrudniać do tego setki, a nawet tysiące pracowników sezonowych.

Na przykład centrum, które rozpoczyna rekrutację pracowników sezonowych w październiku, aby uzupełnić stały zespół osób pracujących w magazynach, musi z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem opracować plany zatrudnienia i organizacji pracy. Rozwiązanie Indoorway pozwala na przeprowadzenie tego procesu w oparciu o rzeczywiste dane. System może stale monitorować ruch pracowników, skanerów i wózków - dzięki czemu wszystkie główne procesy (odbiór towarów od dostawców, kompletacja, sortowanie, załadunek na ciężarówki) mogą być dokładnie zmapowane - i wiedzieć, jak obsługiwać najlepszy sposób działania. Ponadto integracja danych Indoorway z systemem WMS umożliwia również modelowanie liczby zasobów wymaganych dla różnych poziomów zamówień, co pomaga zaplanować liczbę pracowników tymczasowych. Wówczas każdy taki pracownik otrzyma kartę lokalizacyjną, a po szkoleniu, w systemie zostanie dopisany zakres jego kompetencji. Na tej podstawie możemy zobaczyć, o ile i w jaki sposób praca nowoprzybyłej osoby różni się od standardu ustalonego przez stałych pracowników. Dzięki tej wiedzy łatwo jest wyselekcjonować zespół, który potrzebuje dodatkowych szkoleń i zbudować lepszy system motywacyjny – wyjaśnia Komarnicki.

Niezawodne zastosowanie UWB w Przemyśle 4.0

Warto dodać, że samo rozwiązanie UWB to technologia komunikacji radiowej przeznaczona do zastosowań wymagających szybkiej i stabilnej transmisji danych. Pierwotnie używane w zastosowaniach wojskowych, obecnie staje się preferowaną technologią do lokalizowania obiektów, poruszających się w pomieszczeniach złożonych i podatnych na przestrzeń. To również istotne rozwiązanie do dokładnego pomiaru odległości w systemach kontroli zasobów i personelu. Firma Indoorway jest jednocześnie pierwszym i jedynym w Polsce twórcą systemu pomiaru lokalizacji i analizy ruchu zasobów dla firm produkcyjnych w oparciu o technologię UWB.

Naszym celem jest dostarczenie takiego rozwiązania, aby pomóc zakładom produkcyjnym i magazynom w dalszym podnoszeniu konkurencyjności i realizacji wielomilionowych zysków. W zmieniającej się rzeczywistości biznesowej wygrywają tylko firmy, które potrafią szybko reagować na zmieniające się warunki, a bez realnych danych o procesach produkcyjnych trudno tę batalię wygrać – podsumowuje Adam Komarnicki.


Źródło: Indoorway

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top