Działania zmierzające do ustawicznej rozbudowy sieci klientów są stałym elementem strategii rozwoju niemal każdej organizacji. Dla wytwórców komponentów służących do produkcji kabin prysznicowych czy bram segmentowych dotarcie do odpowiedniej liczby odbiorców końcowych byłoby jednak niemożliwe bez udziału producentów wyrobów gotowych. Sprawna koordynacja współpracy takiej grupy kontrahentów staje się niejednokrotnie poważnym wyzwaniem.

REKLAMA:
parnerzy raport erp 2018
 
 
Przepływ informacji związanych z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi poszczególnych elementów, stanami magazynowymi, jednostkami opakowań, minimalną ilością zakupu, czasem realizacji zamówienia i możliwością udzielenia rabatów to w wielu branżach uciążliwa codzienność. Dostępne do tej pory na rynku oprogramowania w ograniczony sposób wspierały w tym zakresie firmy, lecz niestety nie rozwiązywały wszystkich problematycznych kwestii.

Po pierwsze producenci wyrobów gotowych (klienci wytwórców komponentów do produkcji), będący często niewielkimi przedsiębiorcami, z reguły nie mogą pozwolić sobie na wdrożenie rozbudowanego systemu, który pomógłby im przy tak skomplikowanych zagadnieniach, jak np. produkcja dyskretna. Po drugie dodatkową barierę może stanowić w tych przedsiębiorstwach konieczność samodzielnego opracowania odpowiedniej technologii produkcji (system doboru elementów, optymalizacja cięcia, ograniczenia technologiczne materiałów itd.). Jeszcze inną kwestią pozostaje bieżąca aktualizacja listy materiałów i sposobu ich użycia wynikająca z ewentualnych zmian w technologii wyrobu gotowego.

Na szczęście dla przedsiębiorców skuteczne rozwiązanie opisanych wyżej problemów umożliwia oprogramowanie Foonsy®ERP, które już w fazie koncepcyjnej zostało zaprojektowane z myślą o obsłudze sieci kontrahentów. Zaimplementowane funkcje zarządzania siecią zostały tu rozwinięte do najbardziej rozbudowanej i prawdziwie optymalnej postaci – pracy w jednym systemie wielu podmiotów. W systemie Foonsy, nadrzędna rola przypada kontrahentowi dostarczającemu komponenty do produkcji określonych wyrobów gotowych (właścicielowi bazy – licencjobiorcy), a każdy jego klient rejestrowany jest jako użytkownik podrzędny (sublicencjobiorca) o zdefiniowanych uprawnieniach systemowych, mogący korzystać z udostępnionych mu modułów. Tym samym aplikacja wspiera przedsiębiorców nie tylko w zakresie komunikacji związanej z polityką cenową, terminami dostaw czy innymi parametrami wymiany handlowej. W odróżnieniu od konkurencyjnych systemów dodatkowo udostępnia partnerom listy materiałów ze wszystkimi parametrami technicznymi, tablice techniczne opisujące parametry dopuszczalne dla wyrobów lub surowców oraz gotowe matryce technologiczne wraz z całym procesem produkcyjnym. Ponadto, co również stanowi unikatową funkcjonalność, umożliwia sublicencjobiorcom tworzenie własnych wersji na bazie udostępnionych matryc technologicznych.

Każdy z użytkowników oprogramowania może więc na podstawie zawartych w systemie informacji stworzyć ofertę wyrobów gotowych z wykorzystaniem udostępnionej lub własnej technologii, dokonać wyceny kosztów materiałowych, przetworzyć ofertę w zamówienie, a następnie w zlecenie produkcyjne, czy wreszcie dokonać zamówienia brakujących w magazynie surowców.

Co ważne, przepływ zamówień do właściciela sieci (licencjobiorcy) odbywa się automatycznie, a wystawione faktury na wspomniane towary są importowane przez jego klientów (sublicencjobiorców) bez użycia jakiejkolwiek wymiany plików czy kosztownej integracji. Wszyscy uczestnicy sieci pracują na wspólnej bazie danych, a każdy uczestnik może niezależnie definiować własne materiały, zarządzać magazynami i prowadzić rozliczenia z kontrahentami zewnętrznymi w obrębie swojej działalności gospodarczej.

Dodatkowo system oferuje pełną wielojęzyczność we wszystkich obszarach zapisów technologicznych, co może mieć kluczowe znaczenie przy obsłudze firm międzynarodowych. Dla właściciela sieci narzędzie to stanowi z jednej strony swoisty „magnes”, przyciągający nowych klientów, którzy w błyskawiczny sposób mogą skorzystać z całej wiedzy dotyczącej oferowanych produktów, z drugiej skuteczne narzędzie kontroli obecnych klientów oraz instrument wspomagający zarządzanie relacjami z całą grupą. Wspólna baza technologiczna i materiałowa oraz wsparcie procesów wymiany danych stanowią nieocenioną pomoc w optymalizacji kosztów utrzymania sieci. Kwintesencją oprogramowania jest także, wspomniana już, możliwość wykorzystania w całym systemie dowolnej liczby języków, co otwiera niemal nieograniczone perspektywy ekspansji międzynarodowej.

System Foonsy®ERP oferuje niezwykle szeroki wachlarz możliwości tym firmom, które zamierzają rozwijać sieć relacji i poważnie myślą o dostarczaniu unikatowych rozwiązań wspierających swoich partnerów. Dzięki przemyślanej architekturze oprogramowania przedsiębiorstwo może skupić się na tworzeniu wartości dodanej w obrębie produktu, zamiast na kwestiach organizacyjnych, manualnej kontroli czy ciągłym przetwarzaniu tych samych informacji.

Źródło: www.foonsy.com

PODOBNE


loading...
MAGAZYNIT.PL
KRAJ
ERP
BUSINESS INTELLIGENCE

MAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.