erp dzisiaj 5

Role działów kadrowych i finansowych zawsze splatały się ze sobą, jednak obecnie, gdy firmy przenoszą swoje systemy zaplecza do chmury, granica między tymi działami zaczyna całkowicie znikać.

REKLAMA:
2018 03 16 Oracle Code Conference POLAND banner 350x350
 
 
Transformacja działów zaplecza jest faktem. Niedawne badanie firm MIT Technology Review i Oracle wykazało, że 35% przedsiębiorstw zamierza stworzyć wspólną jednostkę finansowo-kadrową w ciągu najbliższego roku. Posunięcie to jest rozsądne również z perspektywy kierownictwa. Od współczesnych dyrektorów ds. finansowych oczekuje się większej aktywności w definiowaniu strategii biznesowych, co wymaga dobrego zrozumienia potrzeb firmy w obszarze kwalifikacji i rekrutacji. Szefowie działów kadrowych potrzebują natomiast przejrzystego przeglądu budżetów, potrzeb i priorytetów strategicznych każdego zespołu, aby móc rekrutować i zatrzymywać odpowiednich pracowników. Współpraca między kadrami i finansami wymaga nieprzerwanej komunikacji i zgrania co do strategii, niezbędny jest więc swobodny przepływ danych między zespołami, a także ujednolicone podejście działów zaplecza na całej linii. W związku z tym przedsiębiorstwa przenoszą swoje operacje kadrowe i finansowe do ujednoliconego systemu chmurowego.

Zgodnie z badaniem MIT Technology Review i Oracle 37% przedsiębiorstw przenosi swoje systemy kadrowe i finansowe do chmury w celu usprawnienia współużytkowania danych między nimi, a 71% ankietowanych firm odnotowało pozytywne efekty takiego posunięcia. 41% firm ma też nadzieję, że migracja do chmury zwiększy produktywność pracowników działów kadrowych i finansowych.

Na pytanie o to, jak bardzo oczekiwania zarządu i migracja do chmury zmieniają role kadr i finansów, 40% specjalistów z tych działów odpowiedziało, że musi poprawić zarządzanie swoim czasem z uwagi na szerszy i bardziej zróżnicowany zakres obowiązków. 32% ankietowanych stwierdziło natomiast, że jeśli chce dotrzymać kroku szybko zmieniającym się potrzebom biznesowym, musi lepiej przyswajać sobie nowe umiejętności techniczne. W aktualnej epoce danych i analiz nieco mniej zaskakuje być może fakt, że 30% respondentów dostrzega konieczność rozwinięcia swoich umiejętności analitycznych oraz umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów i rozumowania matematycznego.

Problemy specjalistów ds. kadrowych i finansowych z zarządzaniem czasem są znamienne. Firmy muszą stawić czoła coraz liczniejszym rywalom, którzy nieprzerwanie zwiększają tempo wprowadzania innowacji praktycznie na każdym rynku. Personel musi więc działać odpowiednio szybko, aby nie pozwolić wyprzedzić się zmianom. Luka, którą dziś widzimy, wskazuje na problem z realizacją tego celu. Pracownicy w dalszym ciągu poświęcają za dużo czasu na rutynowe zadania, takie jak raportowanie lub administrowanie usługami wspólnymi. Jednocześnie trudno im jest dostosować się do coraz bardziej strategicznych wymagań związanych z ich stanowiskiem.

Niezależnie od tego, na jakim etapie transformacji cyfrowej znajduje się dana firma, musi sobie uświadomić, że jej przyszłość to zmiany, a jej pracownicy muszą dostosować swoje umiejętności do nowych sposobów pracy. Działy kadrowe i finansowe jako pierwsze oswajają się z używaniem chmury jako przydatnego narzędzia, a ich sukcesy w integrowaniu ich działalności i budowaniu zazębiających się umiejętności nadadzą ton migracji do chmury pozostałych obszarów przedsiębiorstwa.

Źródlo: Oracle Polska

PODOBNE


loading...