Ducati Motor Holding od początku ubiegłego roku wdraża projekt modernizacji swojej architektury iinformatycznej, który ma na celu poprawę jej wydajności jak i podniesienia bezpieczeństwa i zagwarantowania ciągłości działania. Projekt zakładał stowrzenie infrastruktury w modelu hybrydowym, czyli wykorzystującym jednocześnie potencjał chmury obliczeniowej i rozwiązań lokalnych. W tym celu wykorzystano doświadczenie liderów innowacji w swoich sektorach: Aruba Enterprise i Lenovo.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP Aruba Enterprise zaproponowała projekt, który kompltenie zmieniał konfigurację infrastruktury wykorzystywanej przez Ducati. Zadaniem Aruby było zbudowanie centurm danych praktycznie od podstaw, tak by świadczyło ono usługi w formule Private Cloud. Pozwoliło to na stworzenie chmury dopasowanej indywidualnie do potrzeb Ducati, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie dzięki wsparciu Global Cloud Data Center mieszczącego się w Borgo Panigale, firma zyskała możliwość odzyskiwania danych po awarii w ramach formuły Disaster Recovery as a Service (DRaaS).

Równocześnie we współpracy z Lenovo zaprojektowano nowy klaster HPC, oparty na serwerach Lenovo ThinkSystem SD530, SR630 i SR650. Został on wyposażony w najnowszej generacji skalowalne procesory Intel® Xeon® i procesory graficzne NVIDIA Tesla M10, V100 oraz podłączony do przełącznika niskich opóźnień ThinkSystem NE1032 RackSwitch firmy Lenovo. Równolegle do projektu HPC, Ducati wykorzystało także technologię Lenovo konfigurując dwa nowe centra danych, w których zainstalowano łącznie 20 serwerów ThinkSystem SR630 i 4 serwery ThinkSystem SR55. Zostały one skonfigurowane jako klastry Active/Active, z jednoczesną możliwością obsługi zadań z zakresu zarówno produkcji jak i testowania. Taka konfiguracja pozwala Ducati na zastosowanie procedury failover w przypadku awarii przy minimalnym czasie przestoju. Całość została stowrzona z myślą o zgodności z regulacjami RODO i ochronie aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Takie rozwiązanie udowodniło swoją skuteczność w sytuacji związanej z epidemią Covid-19. Projekt infrastruktury umożliwił Ducati szybkie przekształcenie trybu pracy ze stacjonarnego na mobilny w ciągu kilku dni, przy jednoczesnym utrzymaniu stałej wydajności. Jedną z głównych zalet nowej infrastruktury jest jej dostosowanie do potrzeb klienta, w tym do jej rozbdudowy. Ducati ma teraz pełną swobodę w zarządzaniu zasobami, na przykład wykorzystywania serwerów DRaaS w procesach produkcji i testowania, tak jakby były one częścią podstawowej infrastruktury. W ten sposób firma ma dostęp do większej mocy obliczeniowej, skracając w ten sposób czas potrzebny do wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Dzięki takiemu podejściu część tzw. “zimnych danych”, które zajmowały miejsce w klastrze znajdującym się w centralnej siedzibie, mogło zostać przeniesione do peryferyjnych centrów danych. Pozwoliło to Ducati zoptymalizować zarządzanie pamięcią, przyspieszyć czas obliczeń i równomiernie rozłożyć obciążenie infrastruktury.

Od czasu rozpoczęcia projektu w 2018 roku, w Aruba Global Cloud Data Center dodano cztery nowe węzły 2D VDI do zarządzania aplikacjami przeznaczonymi do automatyzacji pracy. Dzięki temu możliwe jest teraz płynne przenoszenie obciążeń pomiędzy lokalizacjami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostępu do usług nawet w trybie pracy zdalnej.

Wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii jest wpisane w DNA Ducati", powiedział Konstantin Kostenarov, Chief Technology Officer w Ducati. "Oparcie się na najnowszych technologiach oferowanych przez naszych partnerów znacząco przyczyniło się do poprawy wydajności wszystkich procesów, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości naszych produktów. Wybory, których dokonaliśmy dwa lata temu, teraz pozwalają nam zająć się naszą pracą w najlepszy możliwy sposób.


Wśród technologii, który udowodniły swoją przydatność podczas epidemii Covid-19, chmura jest niewątpliwie jedną z tych, które najlepiej pozowoliły dostosować się do zmieniających się okoliczności. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań 59% respondentów, którzy mieli możliwość korzystania z chmury w sytuacjach kryzysowych, uznało, że jej wykorzystanie jest kluczowe dla działalności organizacji", powiedział Giorgio Girelli, General Manager w Aruba Enterprise. "Połączenie nowoczensych technologii, oferowanych przez trzy zaangażowane w projekt firmy, dało rezultat w postaci rozwiązania skoncentrowanego na jednym celu: uzyskaniu maksymalnej wydajności.


Kryzys związany z Covid-19, którego wciąż doświadczamy na całym świecie, zmusił firmy do wdrożenia i wzmocnienia praktyk pracy zdalnej", powiedział Alessandro de Bartolo, Lenovo Data Center Group's Country General Manager. "Nasza współpraca z Ducati w pełni wykorzystuje nasze najnowsze technologie Lenovo ThinkSystem, które pomagają w pracy zdalnej. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z efektywnej i synergicznej współpracy, która została nawiązana pomiędzy pormiotami zaangażowanymi w projekt - podsumował Alessandro de Bartolo.


Źródło: Aruba Enterprise

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top