BMICROSOFTiznesowa transformacja firmy w oparciu o technologie powinna zaczynać się od ludzi. Cyfrowa kultura to fundament, który nie tylko pozwala prowadzić zespół przez ten często niełatwy proces . Umożliwia również pozyskanie najlepszych ambasadorów zmiany, którymi są sami pracownicy. Drugim ważnym aspektem powinno być bezpieczeństwo – zarówno to związane z dostępem i przechowywaniem informacji, jak i komfortem użytkowników co do prywatności.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Mając na uwadze te dwa czynniki, Grupa LOTOS S.A. rozpoczęła proces cyfrowej zmiany od projektu nazwanego roboczo „cyfrowym biurkiem”. Stawiając śmiały krok w chmurze, spółka wdrożyła środowisko do współpracy Microsoft Teams dla 1700 pracowników. Wdrożenie narzędzi do pracy zdalnej wsparła firma T-Systems Polska.

Głównym narzędziem do komunikacji i pracy grupowej w Grupie LOTOS stały się Teamsy. Wykorzystujemy je w różnych obszarach naszej firmy, m.in. w księgowości, na produkcji oraz w pracach zarządu” – mówi Łukasz Nowakowski, Koordynator Portfela Projektów IT w Grupie LOTOS S.A.
Z Teams korzysta 1700 osób, 1200 w samej Grupie LOTOS oraz 500 w spółkach. Od samego początku przy wdrożeniu Microsoft Teams bezpieczeństwo było dla nas bardzo istotne” – powiedziała Ewelina Kłaczkowska, Koordynator Portfela Projektów IT, Grupa LOTOS S.A.


Zmiana sposobu działania okazała się ponadto szansą na usprawnienie pracy na wielu poziomach i zyskała przychylność samych zainteresowanych, czyli pracowników firmy. Wyłonieni spośród nich ambasadorzy mają zapewniony stały dostęp do wiedzy oraz możliwości rozwoju umiejętności cyfrowych i wykorzystują je do wyznaczania kierunku zmian w swoim środowisku.

Rolą ambasadorów jest zarządzanie zmianą, w tym wsparcie biznesu w adaptacji nowych rozwiązań cyfrowych. Nie byłoby to możliwe bez wprowadzenia trzech podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest zaangażowanie szeregowych pracowników w inicjowanie nowych pomysłów. Kolejną – absolutne wsparcie przełożonych. Trzecią natomiast ścisła współpraca między biznesem i pionem IT – dodaje Iwona Cydejko, Koordynator, Biuro Zarządzania Projektami, Grupa LOTOS S.A.


Źródło: www.microsoft.com/pl-pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top