proalphaWiększość firm używających CA-Link często wykorzystuje ten moduł tylko i wyłącznie w produkcji. Potencjalne korzyści wykraczają jednak daleko poza ten obszar. Poniżej przedstawiamy zestawienie pięciu dodatkowych możliwości usprawnienia procesów, jakie zapewnia integracja CAD i ERP. Jakich?


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Przyspieszenie zakupów dzięki danych CAD

Bieżące dane techniczne z aplikacji CAD można przekazywać do systemu ERP w czasie rzeczywistym. W ten sposób pracownicy nie tylko mogą wcześniej składać zamówienia, ale również natychmiast odpowiadać na pytania dostawców. W ten sposób procesy są optymalizowane, a kluczowe dla rozwoju firmy działania przeprowadzane sprawnie i wydajnie, z eliminacją ryzyka wystąpienia pomyłki.

Zaangażowanie logistyki magazynowej

W logistyce magazynowej potrzebny jest dostęp do aktualnych zestawień materiałów, zamówień i danych dotyczących narzędzi, aby móc bez opóźnień planować trasy. Dzięki temu można również znacznie przyspieszyć współpracę pomiędzy poszczególnymi działami w obrębie firmy. W temacie tych zagadnień potencjał danych CAD jest wręcz nieoceniony.

Ulepszenie serwisu posprzedażowego

Naprawy i regularna konserwacja wymagają pełnych i aktualnych informacji o produkcie. W tym celu należy dokładnie udokumentować cały cykl życia projektu w pliku produktu. Jeśli dodatkowo istnieje możliwość interaktywnego przeglądania rysunków, serwis może lepiej zorganizować swoją codzienną pracę i wykonać ją jeszcze szybciej.

Eliminacja błędów, usprawnienie pracy i ochrona danych

Przedstawienie danych CAD w uproszczonych modelach 3D może znacznie ułatwić zrozumienie poszczególnych etapów pracy. Nawet na skomplikowane pytania można znaleźć w ten sposób szybkie i zrozumiałe dla wszystkich odpowiedzi. Dzięki temu czasochłonne zapytania zostają wyeliminowane, a błędy są minimalizowane. Ponadto nie ma konieczności udostępniania żadnych danych wrażliwych, co chroni je przed nadużyciami.

Poprawa pracy działu sprzedaży i marketingu dzięki modelom 3D

Potencjał danych CAD warto także wykorzystać do ulepszenia pracy działu marketingu i sprzedaży. Handlowcy, którzy z reguły nie mają dostępu do systemu CAD, korzystają z danych i modeli, do których mają dostęp w systemie ERP. Tymczasem rysunki z poprzednich projektów mogą być wykorzystywane jako orientacyjne czy jako szablony dla nowych ofert. Prowadzi to nie tylko do większej niezależności procesu sprzedaży, ale również sprawia, że zapytania kierowane dotychczas do działu technicznego stają się zbędne. Ponadto, działy sprzedaży i marketingu często potrzebują rysunków do katalogów, broszur czy ofert. Jeśli udostępnione modele 3D są zapisywane automatycznie, można do nich w każdej chwili uzyskać dostęp.

Jak widać, produktywność można znacznie zwiększyć, dając innym działom dostęp do danych CAD za pośrednictwem systemu ERP. Cała firma czerpać może wymierne korzyści z integracji CAD i ERP, by rozwijać się szybciej i zdobywać przewagę konkurencyjną na niezwykle dynamicznie zmieniającym się rynku.
 
Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top