„Za drogie, mało bezpieczne, niepotrzebne, nie pomoże mi w transformacji cyfrowej”. Lista mitów na temat technologii SD WAN jest spora. Choć analizy pokazują, że będzie to jedna z kluczowych technologii w najbliższym czasie, a wiele firm decyduje się na jej wdrożenie, nie brakuje organizacji, które wolą pozostać przy stosowanych od lat narzędziach. Ten artykuł ma obalić nieprawdziwe przekonania, które powstały wokół SD WAN.

 REKLAMA 
 PRZENIEŚ ERP DO CHMURY 
 
Firmy chcą zdobywać nowe rynki, skalować się i utrzymywać zrównoważony rozwój. Do tego potrzebne są inwestycje w rozwiązania IT, które pozwolą na zbudowanie sie-ci umożliwiającej szybki i bezpieczny przesył danych pomiędzy oddziałami, kampu-sami i innymi, mniejszymi jednostkami.

Nieważne, czy chodzi o dużą firmę finansową, zakład produkcyjny, czy średniej wiel-kości sieć detaliczną. W każdym przypadku problem braku łączności może odbić się na produktywności, wydajności, a w konsekwencji na bezpieczeństwie przedsiębior-stwa.

Pandemia uwidoczniła, że warunki działania firm mogą zmieniać się nagle i radykal-nie, co sprawia, że potrzeba gotowości na wypadek zwiększonej mobilności czy pracy zdalnej jest absolutnie kluczowa dla utrzymania ciągłości biznesowej. Wśród rozwią-zań dotyczących rynku infrastruktury sieciowej, które w ostatnim czasie zyskują na po-pularności, jest SD WAN.

Skrót oznacza definiowaną programowo rozległą sieć komputerową, której architektu-ra bazuje na chmurze. Jest to połączenie między sieciami lokalnymi (LAN) oddzielo-nymi od siebie na znaczną odległość, która może wynosić od kilku mil do tysięcy mil. Siecią SD WAN można zarządzać i konfigurować programowo.

SD WAN cieszy się uznaniem głównie średnich i du-żych firm, które posiadają własne oddziały, a do tego poszukują jakościowej infra-struktury sieciowej o odpowiedniej przepustowości. Sieć SD WAN zastępuje techno-logię MPLS, oferując optymalizację kosztów i podnosząc jakość świadczenia usług – mówi Leszek Szczęch z firmy Colt Technology Services.


Dane firm analitycznych pokazują jednoznacznie, że popyt na SD WAN rośnie. We-dług Gartnera aż 60 proc. wszystkich firm na świecie wdroży SD-WAN do 2024 roku. Z kolei Futuriom przewiduje, że rynek rozwiązań SD-WAN będzie rósł rocznie tempie 33 proc.

Pomimo tych imponujących statystyk nietrudno natrafić na przedsiębiorstwa, które są sceptyczne wobec tej technologii. Takie podejście nierzadko oparte jest na braku wiedzy i przywiązaniu do stosowanych od lat rozwiązań, co stanowi hamulec da dal-szego rozwoju i popularyzacji nowych wdrożeń. Szkodliwe są także pewne mity naro-słe wokół narzędzi chmurowych i sieci SD WAN, które spróbujemy obalić.

1# „SD WAN jest mniej bezpieczny niż MPLS”

To nieprawda. Współcześnie wiele przedsiębiorstw korzystających z sieci MPLS nadal musi wdrażać szyfrowanie VPN, aby zabezpieczyć swoje sieci, które mogą być podatne atak złośliwym oprogramowaniem. Tymczasem wiele rozwiązań SD-WAN posiada inteligentne funkcje zarządzania zagrożeniami. Dzięki nim można skutecznie zapobiegać różnym szkodliwym działaniom – wyjaśnia Leszek Szczęch z firmy Colt Technology Services.


2# „SD WAN nie może obsługiwać globalnych sieci”

Sieć SD WAN nie jest rozwiązaniem do stosowania wyłącznie na małą skalę lub re-gionalne. Może być ona wykorzystywana w sposób niezawodny do obsługi w sieci globalnych oraz do optymalizacji ruchu i zabezpieczania połączeń na całym świecie. Użytkownicy z całego świata mogą bezpiecznie uzyskać dostęp do aplikacji w chmu-rze i innych zasobów dzięki globalnej sieci SD-WAN.

3# „Nie ma różnicy pomiędzy SD WAN, a WAN”

Przy podobnych nazwach często łatwo o pomyłkę. Tak jest w przypadku SD-WAN i WAN. Oba rozwiązania służą jednak do różnych celów. Optymalizacja sieci WAN pomaga firmom rozwiązywać problemy związane z przeciążeniem, opóźnieniami i innymi problemami poprzez lepsze wykorzystanie przepustowości. Z kolei rozwiąza-nia SD-WAN mają szersze zastosowanie. Są wykorzystywane zarówno do wdrażania sieci, jak i do bieżącego zarządzania nią.

4# „Rozwiązania SD WAN są zbyt drogie”

Jednym z zasadniczych celów wdrożenia i korzystania z usługi SD WAN jest możliwość optymalizacji kosztów. Odbywa się to poprzez po-prawę wydajności bieżącej sieci, bez potrzeby inwestowania w kosztowną moderni-zację infrastruktury. Dzięki programowemu zarządzaniu przedsiębiorstwo nie musi za-trudniać rzeszy specjalistów IT, którzy będą monitorowali jakość połączeń – podkreśla ekspert z firmy Colt Technology Services.


5# "SD WAN nie przyczynia się do transformacji cyfrowej"

Narzędzia chmurowe, mobilność, internet rzeczy (IoT). Każde z tych narzędzi stanowi elementy składowe współczesnego biznesu, który działa w oparciu o sieć. Dotyczy to organizacji, które mają wiele oddziałów, takich jak banki, sprzedawcy detaliczni. W ich przypadku jakość sieci może decydować o sukcesie transformacji cyfro-wej.

Główne wnioski

Sieć SD WAN sprawdza się jako rozwiązanie dla firm, które sa narażone na przerwy w dostępie do internetu. Dotyczy to także organizacji, których działalność jest w dużej mierze zależna od dostępu do sieci. SD WAN przynosi firmom korzyści poprzez re-dukcję kosztów i zwiększenie wydajności sieci. Rozwiązanie eliminuje również rou-ting i obniża koszty sprzętu, oferując firmie elastyczność w dostępie do usług w chmu-rze.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top