oracle 120Oracle ogłosił dziś dostępność pakietu Oracle Cloud Infrastructure (OCI) AI services, zestawu usług, które ułatwiają programistom wdrażanie technologii sztucznej inteligencji w ich aplikacjach bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu analizy danych. Nowe usługi OCI AI dają programistom możliwość wyboru wykorzystania gotowych modeli, wstępnie przeszkolonych na danych biznesowych lub niestandardowego szkolenia usług w oparciu o własne dane. Sześć nowych usług pomaga programistom w wykonywaniu wielu złożonych zadań - od analiz językowych, poprzez rozpoznawanie obrazów, aż po prognozy szeregów czasowych.

 REKLAMA 
 sole mis 
 
Firmy potrzebują dziś sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć innowacje, lepiej oceniać warunki biznesowe i zapewnić nowe doświadczenia klientom. Jednak często napotykają problemy z wdrożeniem SI, z których najważniejsze, to brak wiedzy z zakresu inżynierii danych, trudności w trenowaniu modeli SI na odpowiednich danych biznesowych, czy odpowiednie wykorzystanie rozproszonych silosów danych.

Niezbędne jest, aby organizacje wypełniły lukę między obietnicą sztucznej inteligencji a realnym wdrażaniem tej technologii, która może pomóc im osiągać oczekiwane wyniki” - powiedział Greg Pavlik, dyrektor ds. technologii w dziale Oracle Cloud Platform. „Oracle jest przygotowany do zrealizowania wartości sztucznej inteligencji dzięki naszej wiodącej w branży wiedzy na temat aplikacji i danych korporacyjnych, infrastrukturze chmurowej nowej generacji oraz naszemu głębokiemu zaangażowaniu w tworzenie usług i rozwiązań SI.


Nowe, w pełni zarządzane usługi AI obejmują:
  • OCI Language: Wykonuje analizę tekstów na dużą skalę, aby odczytać nieustrukturyzowane zapisy w dokumentach, czy opiniach klientów, zgłoszenia pomocy technicznej i treści z mediów społecznościowych. Dzięki wbudowanym wstępnie wytrenowanym modelom moduł eliminuje potrzebę wiedzy specjalistycznej w zakresie uczenia maszynowego i umożliwia programistom stosowanie analizy opinii, wyodrębniania fraz kluczowych, czy klasyfikacji tekstu w swoich aplikacjach.
  • OCI Speech: Zapewnia automatyczne rozpoznawanie mowy w czasie rzeczywistym za pomocą wstępnie zbudowanych modeli wyszkolonych na tysiącach użytkowników języka lokalnego i obcego. Moduł umożliwia programistom łatwe konwertowanie danych audio zawartych w nagraniach ludzkiej mowy na dokładne transkrypcje tekstowe
  • OCI Vision: Udostępnia przeszkolone modele widzenia wspomaganego komputerowo do zadań związanych z rozpoznawaniem obrazu i analizą dokumentów. Umożliwia także użytkownikom rozszerzenie modeli na inne branżowe i specyficzne dla klienta przypadki użycia, takie jak monitorowanie otoczenia, wykrywanie defektów i przetwarzanie dokumentów za pomocą własnych danych.
  • OCI Anomaly Detection: Dostarcza specyficzne dla firmy modele wykrywania anomalii, które wcześnie sygnalizują nieprawidłowości, co umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów i zapewnia mniej zakłóceń operacyjnych. Moduł opiera się na opatentowanym algorytmie MSET2, który jest używany w takich sytuacjach, jak wykrywanie oszustw, przewidywanie awarii sprzętu i zbieranie danych z wielu urządzeń w celu przewidywania awarii.
  • OCI Forecasting: Generuje prognozy szeregów czasowych dzięki uczeniu maszynowemu i algorytmom statystycznym bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu analizy danych. Moduł pomaga programistom w szybkim tworzeniu dokładnych prognoz dla newralgicznych wskaźników biznesowych – takich, jak popyt na produkty, przychody, czy wymagania dotyczące zasobów.
  • OCI Data Labeling: Pomaga użytkownikom tworzyć zestawy danych z odpowiednimi etykietami w celu trenowania modeli SI. Użytkownicy mogą gromadzić dane, tworzyć i przeglądać utworzone zestawy oraz stosować etykiety do rekordów danych za pośrednictwem interfejsów API.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top