Zatwierdzono zakup firmy Cerner przez firmę Oracle
ORACLEKorporacja Oracle uzyskała wszystkie wymagane zatwierdzenia antymonopolowe, w tym zgodę Komisji Europejskiej, dla planowanego nabycia firmy Cerner. Cerner jest przodującym dostawcą cyfrowych systemów informacyjnych wykorzystywanych przez szpitale i systemy opieki zdrowotnej, które umożliwiają pracownikom medycznym świadczenie lepszej opieki pacjentom i całym społecznościom.


 REKLAMA 
 ENOVA - JAK USPRAWNIĆ POLSKI BUSINESS? 
 
Firma Oracle spodziewa się zakończenia oferty przejęcia niezwłocznie po jej wygaśnięciu o północy czasu EST w dniu 6 czerwca 2022 r. Zakończenie oferty przejęcia podlega warunkom określonym w zestawieniu złożonym przez Oracle w Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych USA 19 stycznia 2022 r., z późniejszymi zmianami.

Pracując razem, Cerner i Oracle są w stanie przekształcić sposób świadczenia opieki zdrowotnej poprzez wyposażenie pracowników medycznych w systemy informacyjne nowej generacji” — powiedział Larry Ellison. „Lepsze informacje umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji, co przekłada się na lepsze wyniki leczenia pacjentów. Nasze nowe, łatwe w użyciu systemy mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla pracowników służby zdrowia przy jednoczesnej poprawie poczucia prywatności pacjentów i obniżeniu ogólnych kosztów opieki zdrowotnej.


Oczekujemy, że to przejęcie będzie miało znaczący wpływ na zyski Oracle w roku finansowym 2023” — powiedziała Safra Catz, CEO Oracle. „Sektor ochrony zdrowia jest największym i najważniejszym rynkiem na świecie. W ubiegłym roku tylko w USA wydatki na ochronę zdrowia sięgnęły 3,8 bln dolarów. Oczekujemy, że Cerner będzie dla nas ogromnym motorem wzrostu na kolejne lata.


Cerner to lider w zakresie cyfryzacji opieki medycznej. Nadszedł czas, aby zrealizować nasz prawdziwy cel, wykorzystując właściwe narzędzia, które w odpowiednim czasie dostarczają pracownikom ochrony zdrowia potrzebne informacje” — podkreśla David Feinberg, prezes i dyrektor naczelny firmy Cerner. „Przyłączenie się do Oracle jako branżowa jednostka biznesowa jest bezprecedensową okazją do przyspieszenia naszych prac związanych z modernizacją elektronicznej dokumentacji medycznej, usprawnianiem pracy personelu oraz zapewnianiem pacjentom wydajnej opieki najwyższej jakości.


Oracle Autonomous Database, narzędzie do tworzenia aplikacji niewymagające umiejętności programowania APEX oraz interfejs głosowego asystenta cyfrowego pozwalają nam błyskawicznie modernizować systemy firmy Cerner i przenosić je do chmury nowej generacji” — powiedział Mike Sicilia, wiceprezes ds. rozwiązań branżowych w Oracle. „Można to zrobić bardzo szybko, ponieważ najważniejszy system kliniczny firmy Cerner działa już w oparciu o Oracle Database. W tej kwestii nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian. Zmieni się za to interfejs użytkownika. Sprawimy, że systemy Cerner będą łatwiejsze w obsłudze, m.in. dzięki technologii głosowej, która stanie się podstawowym interfejsem systemów klinicznych tej firmy.


Zakończenie transakcji jest uzależnione od spełnienia określonych warunków zamknięcia, w tym od tego, czy akcjonariusze firmy Cerner wezwą do sprzedaży większości pozostających w obrocie akcji Cernera w ramach oferty przejęcia.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top