Digitalizacja procesów odpowiedzią na problemy branży budowlanej
O ile z kryzysem związanym z pandemią COVID-19 sektor budowlany całkiem dobrze sobie poradził, o tyle rok 2022 może stanowić dla branży zdecydowanie większe wyzwanie – tak wynika z najnowszych prognoz ekspertów i danych GUS, które niestety nie napawają optymizmem. W sierpniu ubiegłego roku koniunktura w budownictwie wyniosła -7 pkt*.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2022 
 
W sierpniu 2022 roku ukształtowała się już na poziomie -15,3 pkt* (na podobnym poziomie ukształtowała się też w czerwcu i lipcu br.). Skąd te minusowe wskaźniki? Z raportu GUS wynika, że utrzymują się niekorzystne oceny i prognozy w zakresie portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej.

Na trudną sytuację polskiego budownictwa wpływa obecnie kilka czynników: wojna w Ukrainie, która spowodowała odpływ pracowników z tego kraju, wzrost kosztów budowy, który wynika z rekordowych cen materiałów, paliw oraz energii i w końcu niepewność geopolityczna, która nie skłania inwestorów do rozpoczynania nowych projektów. Firmy budowlane muszą więc mierzyć się z ogromnymi wyzwaniami. Oczywiście należy podkreślić, że kondycja finansowa poszczególnych firm zależy m.in. od wielkości spółki, segmentu działalności, a także stanu realizacji kontraktów w toku i momentu pozyskania kontraktów w latach 2020 – 2022. Jak wskazują analitycy branży, z największymi problemami zmagają się obecnie duże firmy wykonawcze zaangażowane w realizację długoterminowych kontraktów infrastrukturalnych w segmencie publicznym, w którym funkcjonują nieefektywne mechanizmy waloryzacji wynagrodzenia wykonawców, a także mniejsze przedsiębiorstwa, wykonujące krótsze kontrakty samorządowe, w których rzadko kiedy obowiązują konkretne zasady waloryzacji.

Jak technologia może pomóc w rozwiązaniu problemów?

Głównym wnioskiem z analiz na temat obecnej sytuacji branży jest fakt, że budownictwo przygotowuje się na spowolnienie inwestycyjne. W połowie 2022 roku widać już, że ze względu na rekordowe koszty wykonawstwa i rosnące stopy procentowe wiele projektów w segmencie prywatnym po prostu nie jest uruchamianych. Co może być odpowiedzią na te wyzwania? Coraz więcej firm zauważa korzyści płynące z wprowadzania na budowę cyfrowych rozwiązań. Rozwiązań, które każdorazowo zapewnią realną wartość oszczędności czasu i – przede wszystkim – pieniędzy oraz skutecznie ułatwią zarządzanie realizowanymi projektami, podnosząc ich rentowność. Do tego właśnie służą aplikacje takie jak BauApp.

Sięgnij po rozwiązania, które pomogą ci oszczędzić czas i pieniądze

Rozwiązania takie jak BauApp pozwalają bowiem w nowoczesny i wydajny sposób zarządzać pracą na budowie. W naszej aplikacji moduły odpowiadające m.in. za zarządzanie dokumentami, przygotowywanie list zadań dla podwykonawców czy kontrolę jakości umożliwiają zaoszczędzenie przeciętnie nawet miliona złotych w trakcie realizacji większego projektu. Ponadto stosowanie aplikacji w trakcie procesu usterkowego pozwala skrócić czas likwidacji każdej usterki nawet o półtorej godziny, a warto podkreślić, że na większych inwestycjach codziennie rejestruje się setki tego typu zdarzeń. Każda usterka może być przynajmniej o 70% szybciej rejestrowana i monitorowana, a później dodatkowo przeanalizowana przy wykorzystaniu modułu analitycznego w aplikacji. To przekłada się na godziny oszczędności pracy inspektorów, menadżerów projektów, kierowników budów. Ekonomizacja ich czasu pracy codziennie przekłada się na koszty, które końcowo ponosi inwestor.

Właśnie dlatego już co trzecia polska firma z sektora MŚP deklaruje, że digitalizacja jest dla niej priorytetem o wysokim, a nawet najwyższym znaczeniu. Tak wynika z badań przeprowadzonych w ramach raportu PropTech 2022, który powstał przy współpracy BauApp z konsultantami ConQuest. Autorzy raportu przeanalizowali różne przeznaczone dla sektora budowlanego cyfrowe rozwiązania z całego świata. W ramach metodologii badań spotkaliśmy się z liderami opinii i ekspertami polskiej branży budowlanej, aby wysłuchać ich opinii na temat dostępnych technologii. Dyrektorzy wiodących przedsiębiorstw budowlanych w Polsce jasno wskazali, że wdrożenie określonych cyfrowych rozwiązań jest szansą na optymalizację wciąż rosnących kosztów realizacji projektów.

Autor: Paweł Smolarek, Dyrektor Techniczny w BauApp Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top