itintegro czerwiec 2018 erp view

Grupa Selena realizuje cyfrową transformację w skali globalnej

Utworzone w 11 wrzesień 2018

Opis

Selena zakończyła już wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach, w tym roku planuje w pozostałych polskich podmiotach oraz w USA, a w kolejnych latach obejmie systemem następne kraje. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom Microsoftu znacząco skrócił się czas obsługi zamówień międzyfirmowych.

Back to Top
loading...