PKO Bank Polski otrzymał kolejny certyfikat Microsoft poświadczający pozytywne przeprowadzenie procesu Software Asset Management (SAM) oraz wypełnianie norm jakościowych w zarządzaniu oprogramowaniem.

REKLAMA:
parnerzy raport erp 2018
 
 
Właściwe zarządzanie licencjami na oprogramowanie umożliwia nam sprawną kontrolę kosztów, analizę ryzyka, optymalizację wykorzystania oprogramowania oraz racjonalne zarządzanie naszą infrastrukturą informatyczną. Certyfikat Microsoft potwierdza, że PKO Bank Polski wszystkie czynności w tym zakresie realizuje zgodnie z zasadami licencjonowania poszczególnych produktów, a kompletna wiedza o aktualnym wykorzystaniu oprogramowania stanowi dla nas podstawę do analiz i prognoz, jakie oprogramowanie będzie ostatecznie wykorzystywane oraz negocjowania optymalnych warunków jego pozyskania z Microsoft” – powiedziała Katarzyna Tańska, Dyrektor Departamentu Wsparcia Użytkownika w PKO Banku Polskim.
PKO Bank Polski oraz spółki Grupy Kapitałowej Banku, w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, poddały się procesowi Software Asset Management. Polegał on na szczegółowym przeglądzie zaimplementowanych procedur, systemów wykorzystywanych do zarządzania zasobami informatycznymi oraz dokładnym przeglądzie dokumentów licencyjnych. Wieloetapowa analiza potwierdziła sprawność organizacyjną Banku i wysoki poziom zaawansowania procedur w poszczególnych obszarach zarządzania oprogramowaniem.
Już po raz drugi wręczymy PKO Bankowi Polskiemu certyfikat jakości w zarządzaniu oprogramowaniem. Organizacja o tak dużej skali działania i złożoności musi spełniać wysokie wymagania bezpieczeństwa i charakteryzować się spójnym podejściem do zarządzania technologią. Pozytywne przejście procesu Software Asset Management dowodzi dojrzałości organizacyjnej i jednocześnie jest wsparciem dla rozwoju całego Banku” – powiedziała Magda Taczanowska, Dyrektor Sektora Enterprise w Microsoft.
Software Asset Management (SAM) to zestaw procedur branżowych wykorzystywanych do optymalnego zarządzania i ochrony oprogramowania stosowanego w strukturach organizacji. Łączy on ze sobą ludzi, procesy oraz technologię, aby usprawnić poziom bezpieczeństwa oprogramowania komputerowego.
Realizacja projektu Software Asset Management w PKO Banku Polskim była podwójnym wyzwaniem. Z jednej strony obejmowała przegląd sytuacji licencyjnej, ale musiała także dostarczyć wszystkich danych niezbędnych do uzgodnienia szczegółów dalszej współpracy pomiędzy Bankiem i Microsoft. Mam nadzieję, że praca, która wspólnie wykonaliśmy pomoże Bankowi optymalnie wykorzystać oprogramowanie Microsoft w przyszłości” – powiedział Janusz Krzyczkowski, Senior Software Auditor, CEO IPR Insights Polska.
Efektem SAM jest m.in. możliwość optymalizacji zarządzania całą infrastrukturą IT, co jednocześnie prowadzi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizując procedurę SAM instytucje wzmacniają kontrolę nad rozbudowaną infrastrukturą oraz złożonymi systemami w organizacji. Procesy certyfikacji SAM są najszybszą drogą do zdobycia dokładnego i pełnego obrazu i kontroli nad oprogramowaniem, a więc także do optymalizacji efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się 14 grudnia br. w siedzibie polskiego oddziału Microsoft.

Źródło: www.microsoft.com/pl

PODOBNE


loading...
MAGAZYNIT.PL
KRAJ
ERP
BUSINESS INTELLIGENCE

MAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.