Tak popularny dziś outsourcing procesów może obejmować m.in. obszar informatyzacji przedsiębiorstw. Zwłaszcza dla firm z sektora MSP koszty utrzymania własnego działu IT zajmującego się kompleksowo obsługą informatyczną przedsiębiorstwa bywają nie do przejścia.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Utrzymanie nawet jednego lub dwóch informatyków na wyłączność oraz zajmowanie się całą firmową infrastrukturą IT na własną rękę bywa w niektórych przypadkach nie tylko bardzo kosztowne, ale wręcz nierentowne. Dlatego przedsiębiorcy bardzo często zlecają takie zadania firmom zewnętrznym, które mają nie tylko odpowiednie zasoby sprzętowe, ale i wiedzę niezbędną do właściwego zajmowania się tym obszarem funkcjonowania firmy.

Outsourcing dla każdego

Pamiętajmy, że zakres outsourcingu może być zróżnicowany i zależy od wielkości, potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Stąd też jego koszty rozpatrywane są zazwyczaj indywidualnie. Przedmiotem outsourcingu mogą być zarówno usługi, jak i sprzęt lub samo oprogramowanie (model SaaS). Firma może wybrać opcję częściowego zlecenia usług np. tylko na kolokację serwerów lub na prace związane z obsługą systemu ERP, albo zlecić kompleksową obsługę firmy od strony zarządzania obszarem IT.

Podstawową korzyścią z outsourcingu jest obniżenie kosztów takich jak:
  • Koszty zatrudnienia pracowników: wynagrodzenie, ZUS, zabezpieczenie socjalne, chorobowe
  • szkolenia i certyfikacje pracowników
  • utrzymanie sprzętu, wyposażenia pracownika (np. telefony, komputery)
  • koszty związane z urlopem pracownika (koszty zastępstwa itp.) 
  • koszty dostępu do specjalistycznych aplikacji informatycznych
Bezcenne Know-how

Budżet przedsiębiorstwa jest niestety ograniczony i często brak w nim środków na szkolenia dla pracowników działu IT, dlatego też rozwój sytemu ERP na którym pracuje firma bywa sprawą kłopotliwą. Brak wystarczającej wiedzy i umiejętności „informatyków na etacie” pozostawiają firmę daleko za konkurencją korzystającą z know-how firm outsourcingowych. Pamiętajmy, że specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów. Nie jest to zatem wiedza pojedynczej jednostki lecz wyspecjalizowanej instytucji.

Największym wyzwaniem dla firm jest wdrożenie nowego, kompleksowego rozwiązania IT, które ze względu na swą złożoność i konieczność integracji z innymi aplikacjami bywa dużym przedsięwzięciem. Wewnętrzne działy IT nie są w stanie poradzić sobie z takim zadaniem dlatego najczęściej tego typu usługi zleca się specjalistom, takim jak Centrum Serwisowe SAP Business One prowadzone przez Altab S.A. Tylko współpraca z doświadczonym partnerem może zapewnić sukces projektu wdrożeniowego.

Czego tu się bać?

Sceptycy w usługach outsourcingowych dopatrują się utraty kontroli nad zlecanymi procesami. Jednakże warto spojrzeć na to zagadnienie od innej strony: zlecenie usługi uwalnia nas nie tyle od odpowiedzialności co od troski o zapewnienie ciągłości pracy w zlecanym obszarze.

Czego jeszcze obawiają się przeciwnicy outsourcingu? Obniżenia usług świadczonych przez firmę. Problem ten można jednak wyeliminować wypracowując czytelne procedury na których ma opierać się współpraca i jasno precyzując swoje oczekiwania. Nie taki outsourcing straszny jak go malują.

Źródło: ALTAB

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top