Tak popularny dziś outsourcing procesów może obejmować m.in. obszar informatyzacji przedsiębiorstw. Zwłaszcza dla firm z sektora MSP koszty utrzymania własnego działu IT zajmującego się kompleksowo obsługą informatyczną przedsiębiorstwa bywają nie do przejścia.


 REKLAMA 
 snt ile kosztuje wdrozenie erp 
 
Utrzymanie nawet jednego lub dwóch informatyków na wyłączność oraz zajmowanie się całą firmową infrastrukturą IT na własną rękę bywa w niektórych przypadkach nie tylko bardzo kosztowne, ale wręcz nierentowne. Dlatego przedsiębiorcy bardzo często zlecają takie zadania firmom zewnętrznym, które mają nie tylko odpowiednie zasoby sprzętowe, ale i wiedzę niezbędną do właściwego zajmowania się tym obszarem funkcjonowania firmy.

Outsourcing dla każdego

Pamiętajmy, że zakres outsourcingu może być zróżnicowany i zależy od wielkości, potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Stąd też jego koszty rozpatrywane są zazwyczaj indywidualnie. Przedmiotem outsourcingu mogą być zarówno usługi, jak i sprzęt lub samo oprogramowanie (model SaaS). Firma może wybrać opcję częściowego zlecenia usług np. tylko na kolokację serwerów lub na prace związane z obsługą systemu ERP, albo zlecić kompleksową obsługę firmy od strony zarządzania obszarem IT.

Podstawową korzyścią z outsourcingu jest obniżenie kosztów takich jak:
  • Koszty zatrudnienia pracowników: wynagrodzenie, ZUS, zabezpieczenie socjalne, chorobowe
  • szkolenia i certyfikacje pracowników
  • utrzymanie sprzętu, wyposażenia pracownika (np. telefony, komputery)
  • koszty związane z urlopem pracownika (koszty zastępstwa itp.) 
  • koszty dostępu do specjalistycznych aplikacji informatycznych
Bezcenne Know-how

Budżet przedsiębiorstwa jest niestety ograniczony i często brak w nim środków na szkolenia dla pracowników działu IT, dlatego też rozwój sytemu ERP na którym pracuje firma bywa sprawą kłopotliwą. Brak wystarczającej wiedzy i umiejętności „informatyków na etacie” pozostawiają firmę daleko za konkurencją korzystającą z know-how firm outsourcingowych. Pamiętajmy, że specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów. Nie jest to zatem wiedza pojedynczej jednostki lecz wyspecjalizowanej instytucji.

Największym wyzwaniem dla firm jest wdrożenie nowego, kompleksowego rozwiązania IT, które ze względu na swą złożoność i konieczność integracji z innymi aplikacjami bywa dużym przedsięwzięciem. Wewnętrzne działy IT nie są w stanie poradzić sobie z takim zadaniem dlatego najczęściej tego typu usługi zleca się specjalistom, takim jak Centrum Serwisowe SAP Business One prowadzone przez Altab S.A. Tylko współpraca z doświadczonym partnerem może zapewnić sukces projektu wdrożeniowego.

Czego tu się bać?

Sceptycy w usługach outsourcingowych dopatrują się utraty kontroli nad zlecanymi procesami. Jednakże warto spojrzeć na to zagadnienie od innej strony: zlecenie usługi uwalnia nas nie tyle od odpowiedzialności co od troski o zapewnienie ciągłości pracy w zlecanym obszarze.

Czego jeszcze obawiają się przeciwnicy outsourcingu? Obniżenia usług świadczonych przez firmę. Problem ten można jednak wyeliminować wypracowując czytelne procedury na których ma opierać się współpraca i jasno precyzując swoje oczekiwania. Nie taki outsourcing straszny jak go malują.

Źródło: ALTAB

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top