comarchRządy na całym świecie dokonują przeglądu systemów podatkowych i przygotowują się do wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie e-fakturowania. Agfa-Gevaert, międzynarodowa korporacja produkująca materiały i urządzenia używane w poligrafii i diagnostyce medycznej zdecydowała się skorzystać z rozwiązań Comarch - globalnego dostawcy usług e-Invoicing. Decyzja ta zapewnia Agfa-Gevaert profesjonalne wsparcie w zakresie wysyłania i archiwizacji faktur elektronicznych, wymienianych z partnerami na całym świecie.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Na rynku międzynarodowym działa coraz więcej firm. Globalna obecność wymaga uwzględnienia różnorodności systemów politycznych, polityki gospodarczej i wymogów rządowych, w szczególności w zakresie regulacji prawnych dotyczących e-fakturowania B2B i B2G. Postępujące zmiany skłoniły Agfa-Gevaert do przeanalizowania ofert globalnych operatorów świadczących usługi e-fakturowania, z którymi firma mogłaby nawiązać współpracę.

Proaktywne i reaktywne podejście zespołów sprzedaży i konsultingu uwypukliło mocne strony Comarch jako globalnego operatora. Międzynarodowe doświadczenie projektowe firmy zostało potwierdzone przez dotychczasowych klientów Comarch, co przekonało Agfę o wartości dodanej jaką niesie za sobą produkt i współpraca z Comarch - mówi Guy Bylemans, Manager Global Electronic Data Integrations w Agfa.


Firma poszukiwała sposobów na zmniejszenie obciążenia pracą swojego zespołu, optymalizację procesów, lepszą obsługę klienta i redukcję kosztów. Rozwiązanie samo w sobie musiało sprostać obszernej liście wymagań, w tym udostępnić partnerom firmy intuicyjny portal do odbioru faktur. Z tego względu, Agfa-Gevaert wybrała rozwiązanie Comarch e-Invoicing, które umożliwia efektywną obsługę wszystkich procesów związanych z wymianą faktur elektronicznych w ramach jednego zintegrowanego pakietu.

Kompleksowość projektu wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, zasięg projektu obejmuje wiele państw (44), spośród których część charakteryzuje się złożonymi wymaganiami prawnymi, co wymaga profesjonalnego wsparcia klienta w zakresie zgodności prawnej. Drugim istotnym czynnikiem jest duża liczba formatów faktur, które obsługiwane są przez poszczególne działy Agfa-Gevaert. W celu poprawnego dostosowania formatów i pól faktur dla każdego działu konieczne jest przygotowanie szczegółowego mapowania. W obu tych aspektach Agfa-Gevaert doceniła jakość, jaką niesie ze sobą rozwiązanie Comarch, obejmujące sprawne zarządzanie istotą procesu e-fakturowania i dostarczenie portalu dla klientów. Comarch podjął wyzwanie i w efekcie wyprzedził konkurencję w ciągu całego procesu sprzedaży – mówi Niels De Smet, Business Development Manager w Comarch Benelux.


Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top