Infor ogłosił dziś, że Koch Equity Development LLC, spółka zależna koncernu Koch Industries Inc, zajmująca się inwestycjami i przejęciami, zawarła ostateczną umowę dotyczącą nabycia pozostałych udziałów kapitałowych w Infor znajdujących się w posiadaniu funduszu Golden Gate Capital. Z chwilą zrealizowania transakcji, Infor stanie się samodzielną spółką zależną Koch Industries i będzie w dalszym ciągu zarządzana przez dotychczasowe kierownictwo z centrali w Nowym Jorku.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Spółka Koch, oprócz pozostawania kluczowym klientem korporacyjnym Infor, od 2017 roku była też jej inwestorem. Dzięki swojemu solidnemu bilansowi i korporacyjnej klasyfikacji kredytowej AA, Koch zamierza szybko uczynić Infor jedną z najlepiej skapitalizowanych spółek sektora technologicznego. Spółki korporacji Koch w ciągu ostatnich sześciu lat zainwestowały ponad 26 miliardów dolarów w obszary związane z technologiami, dokonując transformacji globalnego portfela firm z różnych gałęzi przemysłu.

Decyzja Koch o nabyciu Infor jest wyrazem silnego poparcia naszej strategii produktowej i koncentracji na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla klientów” - stwierdził Kevin Samuelson, Prezes Zarządu Infor. „Jako spółka zależna firmy mającej przychody przekraczające 110 miliardów dolarów i reinwestującej 90% zysków w różne obszary swojej działalności, zyskamy unikalną pozycję pozwalającą nam na bycie motorem cyfrowej transformacji rynków, które obsługujemy. Szybko rozszerzamy ofertę rozwiązań CloudSuite dostosowanych do wymogów poszczególnych branż i oferujemy klientom rezultaty zdecydowanie przekraczające standardy spotykane w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw.


Oprogramowanie nie jest już odrębną gałęzią przemysłu, stało się przenikającą wszystko dziedziną, która zmienia każdy aspekt życia ludzi” – powiedział Jim Hannan, Wiceprezes Wykonawczy i Prezes Zarządu ds. Przedsiębiorstw w Koch Industries. „Jako organizacja globalna działająca w przeróżnych gałęziach gospodarki w 60 krajach, Koch dysponuje zasobami, wiedzą i kontaktami, które umożliwią firmie Infor dalsze zwiększanie jej zdolności przekształcania świata.


Firma Infor zainwestowała około 4 miliardy dolarów w opracowanie i rozwój produktów, oprogramowania chmurowego CloudSuite dostosowanego do specyfik różnych gałęzi gospodarki, które rozwiązuje najtrudniejsze wyzwania w działalnościach przeszło 68 tys. klientów na całym świecie. Rozwiązania CloudSuite firmy Infor to chmurowe rozwiązania, specjalizowane branżowo, których zadaniem jest wspieranie przedsiębiorstw w procesach ich modernizacji i uzyskiwania natychmiastowych wymiernych efektów. Główne branże obsługiwane przez Infor to między innymi produkcja, dystrybucja, służba zdrowia, sektor publiczny, sektor detaliczny i branża turystyczno-hotelarska.

Źródło: Infor

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top