proalpha PolskaNigdy wcześniej dotąd nie było łatwiej połączyć w sieć ludzi, systemy informatyczne, maszyny i czujniki. Oprócz klasycznych interfejsów typu „jeden do jednego” coraz częściej w przedsiębiorstwach wykorzystywana jest architektura zorientowana na usługi, która zapewnia szybką wymianę danych. W tym artykule producent systemu ERP proALPHA przygotował listę 6 najczęstszych przykładów jej zastosowania.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Dwa systemy mogą być połączone w szybki i prosty sposób za pomocą programowalnego interfejsu. Zawsze jednak w takiej sytuacji istnieje ryzyko powstania złożonej i podatnej na błędy sieci połączeń i zależności. Z tego powodu coraz więcej firm przechodzi na tzw. architekturę zorientowaną na usługi, w której Enterprise Service Bus (ESB) angażuje się w tle jako kanał komunikacyjny pomiędzy IT, urządzeniami i maszynami. Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania? Wszystkie podłączone systemy przesyłają dane do ESB tylko raz. Informacje te mogą być następnie pobierane przez każdego, kto ich potrzebuje. Oprócz samej logistyki danych, magistrala przekłada informacje na inne wartości, formaty lub języki. To właśnie sprawia, że oprogramowanie pośredniczące jest tak wydajne i wszechstronne. W jakich obszarach można zastosować takie rozwiązania?

1. Udostępnianie stanów maszyn i danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym

Nie tylko systemy informatyczne są połączone w sieć w inteligentnej fabryce. Maszyny, czujniki, a nawet obrabiane przedmioty również aktywnie się komunikują. Wymaga to niezawodnego „żonglera danych”, który przekazuje specyfikacje produkcji do maszyn i zwraca stany, rozmiary partii i ilość odpadów do planowania i kontroli produkcji – a wszystko to odbywa się całkowicie automatycznie. W ten sposób oprogramowanie pośredniczące, takie jak proALPHA Integration Workbench, skraca czas cyklu i jednocześnie zwiększa niezawodność procesu.

2. Integrowanie specjalnych aplikacji

Dawniej, jeśli firmy chciały uniknąć chaosu związanego z interfejsem, często sięgały po monolityczny system ERP. Był on w stanie objąć wiele działów funkcjonalnych, ale wymagał kompromisów w projektowaniu procesów. Dzięki architekturze zorientowanej na usługi firmy mają teraz większą elastyczność i swobodę wyboru. Oprogramowanie może być integrowane w zależności od potrzeb, łącznie ze specjalnymi aplikacjami do zarządzania jakością, zarządzania strefą magazynową, dostawami lub konsolidacją grup. Dzięki temu przerwy w pracy systemów i silosy danych należą do przeszłości. Gdy procesy są zmieniane, utrzymanie i adaptacja interfejsów wymaga jedynie niewielkiego wysiłku. Często wystarczy dostosować tylko jeden z nich do magistrali.

3. Nowy poziom samoobsługowych rozwiązań dla klientów

W dzisiejszych czasach klienci oczekują nie tylko szybkiej dostawy na czas. Chcą też być na bieżąco informowani: ile sztuk wybranego produktu znajduje się jeszcze w magazynie, jak długo potrwa produkcja i dostawa wybranego przez nich wariantu produktu, jaki jest status ich zamówienia? Udzielanie odpowiedzi na wszystkie te pytania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej znacznie dezorganizowałoby codzienne, płynne i sprawne funkcjonowanie firmy. Na szczęście za pomocą konfiguratora i portali samoobsługowych klienci mogą kontaktować się bezpośrednio z firmą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już dziś wielu dostawców ERP udostępnia rozwiązania w tym obszarze w swoim portfolio. Jednakże, jeśli chcemy korzystać z innego portalu lub systemu sklepowego, oprogramowanie pośredniczące może pomóc w bezpośredniej komunikacji w czasie rzeczywistym.

4. Usprawnienia dla firm o rozproszonych lokalizacjach

Za pomocą ESB dane poszczególnych produktów lub pliki wzorcowe mogą być synchronizowane pomiędzy kilkoma miejscami produkcji i sprzedaży, a dokumenty mogą być wymieniane automatycznie – czy to rachunki za materiały, powiadomienia o wysyłce czy też faktury. Ponadto oprogramowanie pośredniczące zapewnia pomoc w sytuacjach, w których różne przepisy i regulacje prawne zmieniają międzynarodowy biznes w istny „tor przeszkód”. W ten sposób, silosy danych i specyficzne dla danego kraju aplikacje, takie jak rosyjskie oprogramowanie księgowe 1C:Accounting, stają się częścią płynnych procesów zachodzących we wszystkich firmach i lokalizacjach.

5. Sprawniejsze łączenie partnerów

Coraz więcej firm organizuje się w pionowych łańcuchach dostaw. W związku z tym przepływ danych nie może zostać zatrzymany na granicach poszczególnych firm. Oprogramowanie pośredniczące, takie jak proALPHA Integration Workbench, zapewnia bezpośrednią współpracę techniczną z dostawcami lub partnerami produkcyjnymi, pozostając jednocześnie w tle. Pomimo to użytkownicy, dostawcy i partnerzy mogą odczuć korzyści płynące z bezproblemowej wymiany informacji.

6. Usprawnienia działań serwisowych dzięki IoT

Sztywne cykle serwisowe są już przeszłością. Dziś produkty „komunikują się” bezpośrednio z producentem i informują go, jeśli coś jest nie tak. Jest to możliwe, ponieważ stany instalacji, maszyn i innych produktów są stale analizowane, np. za pomocą programowalnego sterownika logicznego (PLC). W przypadku wystąpienia anomalii urządzenie uruchamia alarm za pomocą ESB w systemie ERP. W konsekwencji system ERP automatycznie informuje o tym fakcie obsługę serwisową lub, w zależności od przypadku, może nawet przekazać stosowne informacje do działu technicznego. Rozwiązanie to działa w przypadku komercyjnych ekspresów do kawy, jak i w przypadku urządzeń przemysłowych. Dzięki temu producent może podjąć działania jeszcze przed pojawieniem się pierwszych problemów z produktem, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia zbliżającego się problemu można określić na podstawie danych z wykonanych analiz niezawodności zależnych od obciążenia, występowania wcześniejszych awarii, a nawet modeli dotyczących zużycia poszczególnych części produktu. Dzięki temu działania konserwacyjne mogą być zaplanowane z wyprzedzeniem i przeprowadzane bez zakłóceń eksploatacyjnych.

Fakt, że pracownicy, maszyny, klienci i dostawcy mogą być w tak łatwy sposób połączeni za pomocą oprogramowania sieciowego, oferuje ogromny potencjał do przeprojektowania i ulepszenia procesów. Z uwagi na fakt, że do przejścia na inny system nie jest już konieczna praca ręczna, procesy przebiegają znacznie szybciej i bezpieczniej. Dodatkowe systemy i urządzenia mogą być podłączone w krótkim czasie. Co więcej, koszty procesów są niższe, ponieważ ESB wymaga mniejszych nakładów na utrzymanie i nie jest już konieczne aktualizowanie interfejsów w modelu „jeden do jednego”. Wszystko to poprawia wydajność przedsiębiorstw, pozostawia przestrzeń do realizacji innych kluczowych dla danej firmy zadań, a tym samym otwiera nowe możliwości.

Źródło: www.proalpha.com/polski/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top