sap logoBlisko ćwierć wieku temu Amica została pierwszym klientem SAP w Polsce. Wraz z ekspansją zagraniczną Grupy, infrastruktura IT była rozwijana i wdrażana w spółkach zależnych, między innymi w Niemczech, Rosji czy Hiszpanii. Po niemal 25 latach przyszedł czas na kolejny etap i dostosowanie do nowej wersji kluczowego systemu biznesowego: implementację SAP S/4HANA oraz migrację do SAP BW/4HANA na poziomie wszystkich przedsiębiorstw Grupy. Inwestycja w technologię jest elementem aktualizowanej obecnie strategii transformacji, wyznaczającej Amice drogę do inteligentnego przedsiębiorstwa. O cyfrowej transformacji, jako ścieżce do zwiększenia przychodów i optymalizacji procesów, przedstawiciele firmy mówili także podczas konferencji RISE with SAP, która odbyła się w formie wirtualnej 23 czerwca 2021.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Grupa Amica, od blisko 25 lat pracująca na narzędziach SAP, planuje dalszą cyfryzację procesów biznesowych. Tym razem stawia na rozwiązanie SAP S/4HANA, automatyzujące produkcję i zarządzanie zasobami. W Polsce spółka zamierza przejść na ten system do 2027 roku. Do tego czasu chce zostać także jednym z trzech kluczowych producentów AGD w Europie.

Według szacunków APPLiA, przemysł AGD był siłą napędową polskiej gospodarki w minionym roku. W 2020 wyprodukowano 30 mln urządzeń AGD, a wydatki klientów na sprzęt osiągnęły 13,6 mld zł, czyli o 14 proc. więcej niż przed rokiem. W Polsce najwięcej sprzedano zmywarek i suszarek do ubrań, a w przypadku małego AGD – ekspresów do kawy. Producenci sprzętu sprawnie zareagowali też na zmianę nawyków konsumentów wywołaną pandemią. Łączna wartość inwestycji w rozwój linii produkcyjnych, cyfryzację i automatyzację procesów opiewała w ubiegłym roku na ponad miliard złotych.

Grupa Amica obecna w Polsce od ponad 75 lat i działająca na blisko 70 rynkach zagranicznych, sprzedaje rocznie w sumie niemal 5 mln urządzeń. Spółka sukcesywnie zwiększa wykorzystanie nowych technologii w procesach biznesowych i produkcyjnych.

Firma zapowiedziała nakłady na inwestycje sięgające w bieżącym roku 150 mln zł. Amica planuje między innymi wzmocnić polskie oraz zagraniczne marki Grupy poprzez działania promocyjne, a także rozwój produkcji. W 2021 firma rozpocznie prace nad strategią S30+.

Porcelanowe partnerstwo

Implementacja systemu SAP w Amica odbywała się w czasie, kiedy Amica posiadała tylko fabrykę w Polsce w latach 1996 – 1998. Wtedy najwyższą dostępną wersją oprogramowania SAP była wersja 3.0F. Wraz z rozwojem Grupy Kapitałowej Amica i pojawianiem się na nowych rynkach, system SAP był implementowany w nowych spółkach. W pewnym momencie okazało się, że pierwotne ustawienia SAP ERP, przygotowane jeszcze przy założeniu obsługi przede wszystkim fabryki z jednej strony, oraz historyczna konfiguracja ustawień podstawowych z drugiej, mocno ograniczają wykorzystanie możliwości najnowszych rozwiązań. Była to jedna z barier szybkiego wzrostu. Dlatego Amica zdecydowała się na innowacyjne podejście: zweryfikować aktualnie obsługiwane w systemie procesy, przyjrzeć się najnowszym rozwiązaniom informatycznym, określić, które będą odpowiadały za wsparcie poszczególnych obszarów biznesu. Na tej podstawie powstała architektura rozwiązań IT z planem ich implementacji do roku 2027. Całość została rozpisana na kilkadziesiąt projektów do realizacji w poszczególnych spółkach wraz z zależnościami pomiędzy tymi projektami. Docelowe rozwiązanie będzie łatwo skalowalne w zależności od rozwoju biznesu na aktualnych i nowych rynkach Grupy Amica - Dawid Ratowski, Architect of System Solutions w Inteco Business Solutions, spółki należącej do Grupy Kapitałowej Amica


Dotychczas barierą rozwoju Amiki były ręczne systemy planowania i raportowania niepozwalające na analizę danych w czasie rzeczywistym i skuteczne prognozowanie. Konwersja do nowszego środowiska oraz dostęp do aplikacji biznesowych w chmurze umożliwią standaryzację procesów.

Cyfrowa ekspansja

System ERP z wbudowanymi mechanizmami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji uprości dostęp do krytycznych informacji oraz zapewni analitykę predykcyjną w zakresie między innymi zarządzania produkcją. W ten sposób możliwa będzie symulacja i weryfikacja potencjalnych scenariuszy działań, warunkowanych na przykład sytuacją rynkową. Celem transformacji jest zwiększenie efektywności operacyjnej i opracowanie nowych modeli biznesowych przy silnej orientacji na potrzeby klienta końcowego i jego reakcje.

Inteligentne planowanie produkcji, harmonogramowanie i zarządzanie kosztami pozwalają dużym przedsiębiorstwom budować przewagę konkurencyjną oraz samodzielnie zarządzać doświadczeniami konsumentów. Nic więc dziwnego, że obserwując rynek, zauważamy wzrost wdrożeń projektów z obszaru Industry 4.0. Cyfrowa transformacja wywołuje realne zmiany w sektorze produkcyjnym, automatyzując dużą liczbę kluczowych procesów. Umożliwia robotyzację linii produkcyjnych oraz zaawansowaną analitykę w zakresie planowania finansowego i operacyjnego. Dobrze jest obserwować działania Amiki w tym obszarze. Cieszmy się, że nasz pierwszy klient w Polsce, od 25 lat nieprzerwanie wprowadza z nami innowacje. Wspieramy Amikę w stawaniu się inteligentnym przedsiębiorstwem i osiąganiu jeszcze lepszych wyników biznesowych dzięki wykorzystaniu naszych technologii - Thomas Duschek, prezes zarządu SAP Polska


Automatyzacja i informatyzacja procesów produkcyjnych są obecnie motorem sektora przemysłowo-produkcyjnego. Według badania Smart Industry Polska 2020, do najczęściej implementowanych technologii cyfrowych zaliczają się: analityka danych i optymalizacja produkcji (59,5%), predictive maintenance (31,4%) oraz robotyzacja linii produkcyjnych (28,8%).

System SAP S/4HANA, bazujący na inteligentnej automatyzacji ma zostać wdrożony w Amice S.A. do 2027 roku. Za implementację tego rozwiązania będzie odpowiadać spółka Inteco należąca do Grupy Kapitałowej Amica.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top