microsoft logo 2018Jedenaście szkół wyższych w Polsce dołączyło do grona liderów wyznaczających standardy cyfryzacji w sektorze edukacji i otrzymało tytuł „Uczelnia w Chmurze Microsoft”. Wyróżnienie przyznawane jest innowacyjnym uczelniom, które w swojej codziennej działalności używają nowych technologii, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

 REKLAMA 
 ENOVA - JAK USPRAWNIĆ POLSKI BUSINESS? 
 
Uczelnie w Chmurze Microsoft” to od teraz: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, a także Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.


Wszystkie szkoły łączy modelowa transformacja cyfrowa oraz innowacyjne podejście do nauczania.

„Uczelnia w Chmurze Microsoft” to program wyróżniający polskie szkoły wyższe, które w modelowy sposób wykorzystują zdobycze technologii chmurowej w działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. Dołączające do wyjątkowego grona liderów edukacji uczelnie zapewniają szeroki dostęp do oprogramowania Microsoft studentom i pracownikom również do użytku prywatnego, a usługa Office 365 jest w nich stosowana przez co najmniej 60 proc. społeczności akademickiej. „Uczelnie w Chmurze Microsoft” korzystają również z usługi Microsoft Azure lub Dynamics 365 w różnych obszarach działalności, w tym m.in. do prowadzenia badań naukowych. Zapewniają także stały dostęp do aktualnych materiałów, szkoleń bądź kursów, które pozwalają na rozwój kompetencji cyfrowych studentów, wykładowców i pracowników na różnych poziomach zaawansowania. Powszechne użycie narzędzi cyfrowych ma przygotować studentów do lepszego startu na rynku pracy.

W dobie uczelni funkcjonujących w trybie zdalnym, technologia stała się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. Opiera się na niej zarówno proces nauczania – ze szczególnym wykorzystaniem Microsoft Teams – jak i zarządzania uczelnią oraz prowadzenia badań naukowych. Dzięki technologii Microsoft nie tylko odbywają się zajęcia synchroniczne, które umożliwiają nam podtrzymywanie relacji ze studentami. Na Microsoft Teams spotykają się też władze uczelni czy działy administracyjne. Używając narzędzi Microsoft komunikujemy się dziś ze sobą nie tylko w ramach jednej uczelni, ale w całej Grupie, prowadzimy projekty i zarządzamy nimi, a nawet organizujemy wydarzenia integrujące społeczność akademicką. Technologia ułatwia też koordynację badań naukowych i umożliwia spotkania naukowców z różnych krajów – zauważa Arkadiusz Doczyk, Dyrektor Działu Dydaktyki i Rozwoju Produktów, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, założyciel Wyższych Szkół Bankowych.


Na decyzję o wdrożeniu technologii Microsoft w Wojskowej Akademii Technicznej wpłynęła bogata oferta firmy, która zapewnia kompleksowość rozwiązań, możliwość centralnego zarządzania i bezpieczeństwo. Ponieważ jesteśmy uczelnią techniczną, technologia jest nam niezwykle bliska. Wykorzystujemy ją nie tylko do organizowania pracy administracji i zabezpieczania przepływu danych, lecz także do usprawniania procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych. W czasie pandemii zaś wzrosło znaczenie technologii we wzajemnej komunikacji” – zaznacza Marcin Dąbkiewicz, Kierownik Działu Informatyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.


Zalety cyfryzacji

Jak przyznają przedstawiciele wyróżnionych placówek, transformacja technologiczna w sektorze edukacji przynosi szereg korzyści wszystkim członkom społeczności akademickiej: studentom, dydaktykom, naukowcom i pracownikom administracyjnym. Cyfrowe narzędzia nie tylko pozwoliły wyróżnionym szkołom kontynuować naukę zdalną podczas pandemii i zweryfikować wiedzę studentów, ale także podnoszą niezbędne w nowej rzeczywistości kompetencje cyfrowe uczestników życia akademickiego.

Program powstał z myślą o liderach edukacji, którzy nie tylko uczą, ale także podejmują wyzwanie jak najlepszego przygotowania studentów do podjęcia pracy i osiągania sukcesów zawodowych. Badania pokazują, że do 2022 roku na rynku pojawi się 6,2 mln nowych stanowisk wymagających znajomości technologii chmurowych. Wyróżnione placówki edukacyjne w najlepszy możliwy sposób przygotowują studentów do podjęcia wyzwań przyszłości, inwestując w rozwój ich umiejętności oraz kompetencji cyfrowych. To również inwestycja w pracowników naukowych i administracyjnych, którzy stają się liderami nowoczesnego nauczania” – powiedziała Cecylia Szymańska, dyrektor rynku edukacyjnego Microsoft w Polsce.


Raport McKinsey dowodzi, że dziewięciu na dziesięciu liderów biznesowych z sektorów tradycyjnych i rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej już dzisiaj zmaga się z deficytem pracowników posiadających odpowiednie kompetencje cyfrowe, które pozwolą firmom efektywnie wykorzystać możliwości nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nic więc dziwnego, że kształtowanie umiejętności technologicznych staje się jednym z priorytetów współczesnej edukacji i biznesu.

Pragniemy wspierać rozwój kompetencji cyfrowych wśród wykładowców, pracowników administracyjnych oraz studentów. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Microsoft. Narzędzia, które oferuje Microsoft 365 wspierają zarówno naukę, jak i komunikację oraz współpracę pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, administracyjnymi i studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych – powiedział Paweł Bojko, Dyrektor Działu Informatyzacji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Bezpieczeństwo w chmurze

Jak wskazują przedstawiciele wyróżnionych Uczelni, głównymi czynnikami przesądzającymi o przeniesieniu zasobów do chmury jest bezpieczeństwo danych i infrastruktury, a także ujednolicone i ustandaryzowane środowisko informatyczne zapewniające łatwą wymianę informacji i dokumentów oraz współpracę zdalną.

Technologia Microsoft zapewnia nam jednolity ekosystem uprawnień, dostępu do informacji oraz zasad i polityk bezpieczeństwa połączony z dystrybucją zasobów lokalnych oraz chmurowych. Dużym ułatwieniem dla pracowników i studentów jest dostęp do wszystkich narzędzi przy użyciu jednego konta użytkownika, a także współpraca poszczególnych narzędzi: Poczta Microsoft Outlook – Sharepoint – Teams – Power Automate” – podsumował Marek Piotrowski, Dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Źródło: www.microsoft.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top