NEMO i sztuczna inteligencja
proAlpha PolskaGrupa proALPHA, jeden z wiodących dostawców oprogramowania ERP+ dla średniej wielkości przedsiębiorstw produkcyjnych, rozszerza swoją platformę innowacji o możliwości predykcyjne z chmury dzięki nowemu, opartemu na sztucznej inteligencji rozwiązaniu zaawansowanej analityki NEMO. NEMO umożliwia jeszcze efektywniejszą integrację rozwiązań stworzonych przez Grupę proALPHA.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


W oparciu o zwinną technologię chmury NEMO identyfikuje korelacje i anomalia w procesach biznesowych, przedstawiając przy tym całościowy obraz działalności danego przedsiębiorstwa. Korzystając ze sztucznej inteligencji najnowszej generacji, NEMO daje przedsiębiorstwom możliwość inteligentnego kontrolowania procesów biznesowych i analizowania ich w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to samodzielnie identyfikuje wzorce i nieprawidłowości w danych wzdłuż całego łańcucha wartości, definiuje zalecane działania, wskazuje potencjały optymalizacji i ocenia je w kategoriach pieniężnych.

Potencjał wykraczający daleko poza analitykę biznesową

Analizę danych danego przedsiębiorstwa można podzielić na trzy etapy. Pierwszym krokiem jest eksploracja i przygotowanie danych. Na tym etapie dane są pozyskiwane i przygotowywane przy użyciu podstawowych narzędzi, aby można było ocenić ich jakość.

Jeśli określone raporty i analizy są potrzebne w regularnych odstępach, można je przygotować w drugim kroku przy użyciu analizy biznesowej i przedstawić w formie graficznej. Dzięki tym informacjom można efektywniej wyciągać wnioski i szybciej podejmować decyzje.

NEMO idzie o krok dalej, mianowicie w kierunku analityki predykcyjnej: zapewnia ona nie tylko całościowy wgląd w dane przedsiębiorstwa, lecz także jest w stanie je wyjaśnić i zidentyfikować wcześniej nieodkryte powiązania.

NEMO w połączeniu ze sztuczną inteligencją oferuje nam całkiem nowe spojrzenie na nasze dane i efektywną pomoc w podejmowaniu decyzji ‒ mówi Wolfgang Fuhr, szef działu IT i organizacji w Gebr. Pfeiffer SE, o swoich pierwszych doświadczeniach z NEMO.

NEMO wykracza poza etapy eksploracji i przygotowania danych oraz nie ogranicza się do stosowania standardowych narzędzi analityki biznesowej, analizując wszystkie dane w łańcuchu wartości przy użyciu nowoczesnych metod sztucznej inteligencji.


Maksymalna optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym

W ramach projektu NEMO wyznaczyliśmy sobie jasny cel: chcemy aby nasi klienci mogli kontrolować swoje przedsiębiorstwo w sposób jak najbardziej inteligentny i intuicyjny” ‒ podkreśla Gunnar Schug, dyrektor zarządzający firmy humanIT Software GmbH należącej do Grupy proALPHA. „NEMO pomaga szybko i bezpiecznie identyfikować korelacje i nieprawidłowości, które nie są od razu oczywiste dla ludzkiego umysłu.


Punktem wyjściowym wszystkich obliczeń w NEMO jest tzw. zamrożony kapitał. Służy on jako wskaźnik efektywności przedsiębiorstwa, ponieważ odnosi się do wszystkich jego obszarów. Przykładowo kapitał może być zamrożony w opóźnionej dostawie towaru, zbyt długich przestojach w gospodarce materiałowej, awarii w produkcji, a także niezadowalającej moralności płatniczej klientów.

Dzięki temu zamrożony kapitał stanowi idealny punkt wyjścia, na podstawie którego można identyfikować największe obszary działania danego przedsiębiorstwa, oraz dobre źródło impulsów do optymalizacji procesów biznesowych. ‒ dodaje Gunnar Schug.


Od narzędzia integracji do siły napędowej innowacji


NEMO został zaprojektowany jako produkt czysto chmurowy i jest dostępny na wszystkich platformach ekosystemu proALPHA ERP+, jak również dla zewnętrznych dostawców ERP. Dane przedsiębiorstwa są ładowane do chmury za pomocą programu eksportowego i dzięki technice Plug and Play klient może natychmiast przystąpić do pracy.

W ten sposób NEMO nie tylko przyczynia się do realizacji strategii chmurowej proALPHA, lecz także wspiera integrację wszystkich rozwiązań oferowanych przez Grupę. Podobnie jak w magazynie danych, dane z pozostałych rozwiązań Grupy proALPHA są gromadzone w NEMO i przetwarzane w celu wykazania korelacji. Tym samym rozwiązanie to staje się inteligentnym narzędziem do integracji w chmurze i pełni jednocześnie funkcję centrum innowacji, dzięki któremu poszczególne mikroserwisy mogą być szybciej udostępniane w chmurze.

Wysoki potencjał rozwojowy

W najbliższym czasie rozwiązanie NEMO będzie dostępne w zakresie całego portfolio proALPHA ERP+. Dzięki temu NEMO rozwija spektrum swoich funkcji, np. dzięki proALPHA CRM lub rozwiązaniu do zarządzania jakością (CAQ) stworzonego przez Böhme & Weihs. Ponadto ma możliwość rozwoju i doskonalenia istniejących funkcjonalności poprzez ciągłe dodawanie nowych kluczowych wskaźników efektywności, metryk i samodzielnych modułów.

Prognozy, przewidywania i symulacje, które mają ułatwiać podejmowanie wiarygodnych decyzji, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Tym samym platforma innowacji w chmurze taka jak NEMO, która ma zapewnić sektorowi średnich przedsiębiorstw przewagę konkurencyjną, przyciąga coraz większą uwagę.

Więcej informacji na temat NEMO można znaleźć tutaj: www.nemo-ai.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top