35 proc. specjalistów IT zwraca uwagę na wymagające poprawy procedury obowiązujące w zatrudniających ich firmach. W efektywnym wykorzystaniu czasu pracy przeszkadzają także problemy z komunikacją (29 proc.) oraz niedostatki technologiczne (20 proc.) – wynika z najnowszego Badania Społeczności IT 2023 od Bulldogjob. Eksperci Webcon wskazują, że niewystarczająca troska o wewnętrzne procesy radykalnie zmniejsza wydajność pracowników. Tylko 4 proc. ankietowanych ocenia, że przez większość dnia jest w stanie pracować w pełni efektywnie.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 

Piąta edycja Badania Społeczności IT została zrealizowana w lutym i marcu tego roku. Na podstawie odpowiedzi ponad 7 tys. specjalistów IT uzyskano obraz wyzwań stojących przed pracodawcami. Oprócz pytań dotyczących języków programowania czy siatki płac na stanowiskach IT, badanie szeroko omawia warunki pracy i możliwości, które firmy oferują swoim pracownikom.

Wiele straconego czasu

Specjalistom IT zadano pytanie, jaki procent łącznego czasu pracy uważają za efektywny. 4 proc. ankietowanych oceniło, że skutecznie wykorzystuje ponad 90 proc. dnia. W odczuciu 27 proc. zapytanych, co najmniej trzy czwarte ich dnia pracy jest efektywne. Dokładnie połowa ankietowanych uważa, że nieefektywnie wykorzystuje od 25 proc. do 49 proc. czasu przeznaczonego na realizację zadań. Niemal co piąty pracownik IT (19 proc.) ocenia, że nawet 50 proc. jego dnia pracy jest niewystarczająco efektywne.

Ta sytuacja w mniejszym stopniu jest wynikiem kiepskiej organizacji pracy czy złej atmosfery w miejscu zatrudnienia – na te problemy wskazuje odpowiednio 16% i niecałe 5% specjalistów. Dużo większy wpływ na niską produktywność pracowników, w ich ocenie, mają problemy związane z wadliwymi procedurami (35%) i brakami technologicznymi (18%).

Jednym z kluczowych czynników wspierających rozwój biznesu jest tworzenie efektywnych, dostosowanych do dzisiejszych potrzeb pracowników i pracodawców miejsc pracy. Przemyślenie i opracowanie na nowo struktur i procedur to jedna z odpowiedzi na wciąż pogłębiający się problem związany ze spadkiem efektywności wśród pracowników. Wyzwaniem i rolą pracodawcy jest dążenie do wspierania pracy w różnych modelach i tworzenie organizacji, w których nie ma miejsca na tzw. "rozpraszacze", czyli zbędne procesy lub narzędzia, które zamiast pomagać, przeszkadzają w osiągnięciu największej produktywności. Wyniki przeprowadzonego w Polsce badania Społeczności IT jasno wskazują, że przed wieloma organizacjami jeszcze długa droga. Tylko bardzo wąska grupa specjalistów IT ocenia, że wykonuje swoje obowiązki zawodowe efektywnie przez zdecydowaną większość swojego czasu pracy – zwraca uwagę Dagmara Rachwał, Dyrektor Działu Administracji i HR Webcon.


To ogranicza specjalistów

Wadliwe procedury stanowią największą bolączkę dużych firm, zatrudniających powyżej 500 pracowników. Niemal 4 z 10 specjalistów IT w firmach tej skali (38 proc.) uważa je za niedopracowane i zmniejszające efektywność pracy. W wypadku średnich firm odsetek ten wynosi 32 proc. Pracownicy małych przedsiębiorstw, w których zespół liczy do 50 pracowników, w 27 proc. przypadków zwracają uwagę na wadliwe procedury.

Nieefektywna komunikacja między członkami zespołu utrudnia pracę 29 proc. ekspertów IT dużych, 30 proc. średnich i 27 proc. małych firm. Pracownicy departamentu IT borykają się również z niedostatkami technologicznymi u swoich pracodawców. Jest to problem dla niemal co piątego specjalisty z dużej firmy. W porównywalnym stopniu braki w technologii ograniczają 18 proc. pracowników średnich i 17 proc. małych firm.

Automatyzacja podkręci wyniki

Ekspert Webcon, producenta największej polskiej platformy do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi wskazuje, że w trójce najpopularniejszych problemów zmniejszających efektywność specjalistów IT znajduje się recepta na poprawę sytuacji.

W TOP3 odpowiedzi tkwi zarówno problem jak i rozwiązanie. Jeśli do zaadresowania niedostatków technologicznych podejdziemy w usystematyzowany sposób, to wybierając odpowiednie narzędzia IT możemy skutecznie poukładać procesy w firmie. Trzeba pamiętać o tym, by nie cyfryzować chaosu, a zadbać, by digitalizowane procesy zostały najpierw przemyślane na nowo. Tak zyskamy transparentność procedur i sprawną komunikację w firmie. W Webcon patrzymy na te wyzwania z obu perspektyw – pracodawcy oraz firmy, która na co dzień wspiera organizacje w cyfrowej transformacji. Podobnie jak nasi klienci, z pomocą naszej platformy do automatyzacji procesów, stworzyliśmy aplikacje, które nie tylko ustandaryzowały procedury w naszej firmie, ale także sprawiły, że procesy są transparentne, a wszyscy ich uczestnicy są na bieżąco informowani o statusie ich realizacji. Nie ma dnia, byśmy nie widzieli realnych korzyści z tego wdrożenia – podkreśla Łukasz Semeniuk, Dyrektor handlowy Webcon.


Źródło: Webcon
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top