Gartner: Coraz więcej firm jest rozczarowanych technologią!
BPSCFirmy są rozczarowane technologią, którą kupują, grzmi Gartner. Aż 60 proc. firm inwestujących w technologie wyraziło rozczarowanie z powodu niemal każdej inwestycji. To wzrost o 6 proc. w porównaniu do roku 2020.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Wielkie i niespełnione oczekiwania

Globalne badanie Gartnera pokazuje, że wzrasta odsetek firm, które są rozczarowane swoimi inwestycjami w IT. Negatywne doświadczenia lub niespełnione oczekiwania deklaruje aż 60 proc. ankietowanych, w 2020 było to 54 proc. Co jest powodem rozczarowania? Najczęściej jest ono związane z poczuciem, że zakup nie spełnił pokładanych oczekiwań lub nie przyniósł zamierzonych korzyści.

Na pytanie Gartnera, co jest wynikiem frustracji, ankietowani odpowiadają, że przyczyny są dwie i mają związek z doświadczeniami zakupowymi. Przede wszystkim wskazują niewystarczającą komunikację oraz olbrzymią liczbę opcji do rozważenia. Jednak, jak zauważa Mateusz Kluba z BPSC, adresatami tych zarzutów nie powinni być dostawcy IT.

Każde wdrożenie powinno mieć jasno sprecyzowany i konkretny cel. „Informatyzacja przedsiębiorstwa” nim nie jest, bo nie precyzuje zakresu prac i nie kładzie nacisku na obszary, na których należy się skupić. To zaledwie ładne hasło, za którym nie stoi nic konkretnego. — podkreśla ekspert i dodaje: — Na początku należy sobie odpowiedzieć na banalne pytanie, dlaczego chcemy wdrożyć IT? Każda podejmowana decyzja powinna być rozpatrywana w świetle nadrzędnego celu projektu. — precyzuje.


Pięta achillesowa


Interesujące jest to, że badanie wykazało, iż pomimo zarzucanej niewystarczającej komunikacji, nabywcy technologii, zamiast naciskać na większe interakcje z zespołami sprzedażowymi, woleliby je minimalizować. Zdecydowana większość (95 proc.) respondentów wyraziło preferencję dla w pełni cyfrowego, internetowego i zdalnego procesu doświadczenia zakupowego.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top