Badanie Avanade Trendlines wskazuje, iż 85 proc. organizacji liczy na wzrost przychodów do 2025 r. w wyniku wdrożenia rozwiązań AI. Jednocześnie jedynie 36 proc. ankietowanych liderów ze świata biznesu i IT uważa, iż dysponuje odpowiednimi kompetencjami do identyfikacji ryzyka i minimalizacji szkód wynikających z nieodpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji. Avanade zaprojektował narzędzia diagnostyczne i platformę cyfrową, które pozwalają wesprzeć firmy w odpowiedzialnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji do napędzania innowacyjności.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
Z badania Avanade Trendlines wynika, iż 85 proc. organizacji liczy na wzrost przychodów do 2025 r. w wyniku wdrożenia rozwiązań na bazie technologii AI, a ponad dwie trzecie przedsiębiorstw spodziewa się z tego tytułu wzrostu rocznych przychodów o 16 proc. Na taką perspektywę wzrostu mogą liczyć firmy, które już dziś wykorzystają możliwości rozwoju oferowane przez sztuczną inteligencję.

Jednak większość organizacji nie jest gotowa, by efektywnie wykorzystywać potencjał technologii AI. Jedynie 36 proc. ankietowanych liderów ze świata biznesu i IT uważa, iż dysponuje odpowiednimi kompetencjami do identyfikacji ryzyka i minimalizacji szkód wynikających z nieodpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji. Niemal połowa z nich (48 proc.) przyznaje, że w ich organizacjach brakuje jasnych wytycznych i zdefiniowanej polityki AI, pozwalających na rozwój i odpowiedzialne wykorzystanie tej technologii.

Avanade jako rozwiązanie proponuje firmom budowanie wartości biznesowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zgodnie z podejściem AI-first. Aby uzyskać gotowość do wdrażania rozwiązań opartych na technologii AI, przedsiębiorstwa muszą dostosować kompetencje swoich pracowników, a także zoptymalizować procesy biznesowe oraz obszar IT.

Trudno jest jednoznacznie określić moment wyznaczający gotowość organizacji do wdrożenia rozwiązań AI. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę projektów generative AI mających wpływ na biznes, kluczowym elementem dla liderów staje się myślenie z perspektywy modelu AI-first. Niemniej, aby wykorzystać potencjał AI jednocześnie minimalizując ryzyko niepożądanych efektów, musimy wyjść poza wymiar samej technologii. Zgodnie z modelem „people first”, skuteczne zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji jest możliwe tylko pod warunkiem postawienia pracowników na pierwszym miejscu - podkreśla Bartłomiej Antczak, Country Manager Avanade Poland.


W odpowiedzi na rosnące wyzwania dla firm, związane z wykorzystaniem potencjału sztucznej inteligencji, Avanade, uruchamia nowe usługi z zakresu strategicznego zastosowania generatywnej AI. One umożliwiają firmom budowanie wartości biznesowej w oparciu o sztuczną inteligencję oraz tworzenie przewagi „AI first” i obejmują dwa rozwiązania.
  • Platforma AI Organizational Readiness umożliwia ocenę zasobów biznesowych i technologicznych organizacji - łącznie z zespołem, procesami oraz zapleczem IT - pod kątem gotowości do wdrażania AI. Rozwiązanie obejmuje szkolenia dla kadry kierowniczej i zespołów, dostarcza innowacyjny system kontroli obszaru sztucznej inteligencji (AI control tower) i pozwala na zdefiniowanie kluczowych działań w celu budowania przewagi rynkowej w oparciu o tę technologię („AI first”). 
  • Usługa Avanade AI Governance Quick Start umożliwia skuteczne zarządzanie wykorzystaniem AI w kontekście wartości korporacyjnych oraz wytycznych regulujących etyczne korzystanie ze sztucznej inteligencji.
Avanade, wspólnie z Page Group, pracują także nad wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji na potrzeby rozwoju kompetencji pracowników. Jak stwierdza Alex Bates, Managing Director, Group Data, Insights and Activation w Page Group:

Prawdziwy potencjał technologii AI tkwi w jej wykorzystaniu w celu rozwoju kompetencji naszych pracowników. Dlatego narzędzia umożliwiające sprawne zdobywanie wiedzy, podejmowanie skutecznych działań i napędzanie w sposób bezpieczny i transparentny wzrostu biznesu dzięki technologii AI - są dziś niezwykle potrzebne.


Źródło: Avanade

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top