Czy polskie firmy są gotowe na biznes napędzany cyfrowo?
SAPMenedżerowie rozumieją, że to organizacje umiejętnie korzystające z nowych technologii będą kształtować przyszłość biznesu. Po rozwiązania cyfrowe polskie firmy sięgają już średnio w 10 obszarach swojej działalności, jednak wiele z nich nie posiada wciąż narzędzi, pozwalających odpowiednio dynamicznie reagować na nagłe sytuacje, takie jak zmiany w łańcuchach dostaw – wynika z przygotowanego przez SAP raportu „Biznes napędzany cyfrowo.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0” zaprezentowanego podczas SAP NOW 2023 – najważniejszego wydarzenia dla społeczności SAP w Polsce.
 
Kluczowe dane:
 • Obsługa klienta, przechowywanie danych oraz rozliczenia i płatności – to najbardziej scyfryzowane obszary w polskich firmach. Tak zadeklarowały 2 na 3 badane organizacje.
 • Tylko 49% menedżerów przyznaje, że dysponują narzędziami, które pozwalają reagować na nagłe sytuacje, takie jak zmiany w łańcuchach dostaw.
 • Marketing (45%), obsługa klienta (42%) oraz e-commerce (38%) to dziedziny, w których polskie firmy najczęściej wykorzystują AI.
 • 39% polskich menedżerów jako największą barierę we wdrażaniu AI postrzega niechęć i obawy pracowników.
 • 58% menedżerów deklaruje, że ich firmy zdają sobie sprawę z potrzeby opracowania strategii ESG, jednak niespełna połowa z nich przyznaje, że w ich organizacjach znajdują się dane, które mogą być wykorzystane do formułowania takiej strategii
Inwestycje w technologie rosną, jednak polskie firmy wciąż pozostają niewystarczająco przygotowane na zakłócenia. Dążąc do bardziej zwinnych modeli cyfrowych, organizacje coraz mocniej dostrzegają strategiczną rolę AI i ESG, ale nadal mają sporo obaw i luk w wiedzy w tych kwestiach. Aby transformacja cyfrowa była udana, powinna być nastawiona na długofalowe cele, a w jej centrum musi znajdować się człowiek – to najważniejsze ustalenia badania przeprowadzonego przez SAP wśród polskich firm. Raport „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0” opiera się na sondażu niemal pół tysiąca polskich menedżerów zaangażowanych w procesy tworzenia budżetów IT w firmach z kluczowych branż. Opracowanie przynosi ze sobą wiele ważnych danych liczbowych, a na ich podstawie powstała także lista 6 wniosków, które pokazują, co robią i co mają jeszcze do zrobienia polskie przedsiębiorstwa w obliczu nowych wyzwań.

Odporność i elastyczność kluczowe w obliczu zmian

Biznes w Polsce wykorzystuje technologie w codziennej działalności w coraz większym zakresie. Widać to na przykładzie technologii chmurowych – badani przez SAP zadeklarowali, że ich firmy sięgają po nie w niemal 10 obszarach działalności przedsiębiorstwa. Na czele listy dziedzin, w których firmy wdrażają technologie do budowania przewagi konkurencyjnej, znajduje się obsługa klienta – po chmurę w tym celu sięga 63% badanych przedsiębiorstw. Tuż za nią znalazły się przechowywanie i zarządzanie danymi (62%) oraz rozliczenia i płatności (62%), Na pierwszym miejscu wśród obszarów, w których firmy najczęściej planują inwestycje w chmurę w ciągu najbliższych dwóch lat, znajdują się natomiast CRM (40,5%), e-commerce (40%) i rozwiązania HR (39%). Jednocześnie dane pokazują, że polskie firmy wciąż są w okresie przejściowym budowania elastyczności i odporności na zmiany rynkowe. Tylko 49% organizacji przyznaje bowiem, że dysponują obecnie narzędziami cyfrowymi, pozwalającymi reagować na szybkie zmiany w łańcuchach dostaw w sytuacjach nagłych.

Polski biznes coraz bardziej akcentuje innowacyjność i technologie jako kluczowy element swojej strategii rozwoju. Wiele firm nie posiada jednak jeszcze np. rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają efektywne reagowanie na nagłe zakłócenia w łańcuchach dostaw. To wyzwanie, z którym wiele przedsiębiorstw musi się zmierzyć, szczególnie w obliczu globalnych zmian i nieprzewidywalnych zdarzeń. Ostatnie lata były przecież okresem narastającej niepewności oraz złożonych wyzwań, takich jak konflikty geopolityczne, nierówności społeczne, kryzys klimatyczny oraz zmiany demograficzne. W tym kontekście odporność biznesu staje się kluczowym elementem przetrwania – komentuje Piotr Ferszka, prezes zarządu SAP Polska.


AI i ESG. Już nie nowość, jeszcze niecodzienność?

Polskich menedżerów spytano także o najgorętszy trend cyfrowy ostatnich czasów – sztuczną inteligencję. Wśród obszarów, w których najczęściej deklarują korzystanie z narzędzi AI, znalazły się marketing (45%), obsługa klienta (42%) oraz e-commerce (38%). Jednocześnie jednak zaskakiwać może wysoki odsetek badanych deklarujących, że AI wspiera ich biznes w podejmowaniu strategicznych decyzji – aż 42%. Większość badanych (59%) przyznaje też, że w ciągu najbliższych dwóch lat nakłady na AI będą rosnąć, a organizacje, które nie zainwestują w tę technologię, będą tracić dystans do konkurencji. Najważniejszym czynnikiem hamującym inwestycje w AI jest natomiast dla polskich menedżerów niechęć i obawy pracowników wobec wprowadzania AI do codziennego życia firm.

Dynamiczny rozwój w przestrzeni Generative AI jasno pokazał, że rynek potrzebuje przede wszystkim edukacji, a także odgórnych zasad i wytycznych, dotyczących sztucznej inteligencji. Potrzeba ta jest naprawdę pilna. Z danych SAP zdecydowanie wynika, że polskie firmy chcą inwestować w sztuczną inteligencję. Teraz, gdy AI ma już praktyczny wymiar, nie jest wyłącznie tematem medialnym, a raczej stałym elementem diagnoz, dotyczących nie tylko technologii przyszłości, ale i teraźniejszości, nadszedł czas na głębsze adresowanie kolejnych wyzwań, jakie wyłaniają się podczas wdrażania sztucznej inteligencji w wielu obszarach – uzupełnia Marcin Demkiw, Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży, SAP Polska.


Przed polskimi firmami stoi także wiele wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Czy zamierzają wykorzystać w tym celu nowoczesne technologie? Choć 58% menedżerów deklaruje, że ich firmy są świadome potrzeb w obszarze wypracowania strategii ESG, jednocześnie tylko niecała połowa (49%) badanych twierdzi, że ich obecne systemy IT przetwarzają dane, które mogą być przydatne przy mierzeniu śladu węglowego i wyznaczaniu strategii ESG. Dla 24% badanych kluczowym czynnikiem zachęcających do wdrożenia cyfryzacji ESG jest poprawa satysfakcji pracowników. Ten sam odsetek liczy na obniżenie kosztów IT dzięki wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju. Dopiero na dalszych miejscach znalazły się kwestie tradycyjnie wiązane z ESG – wzmocnienie celu i misji organizacji (19%) oraz poczucie współodpowiedzialności za klimat (16%).

Technologie górą, ale na czele ludzie

Każda dotychczasowa rewolucja przemysłowa przynosiła jednocześnie wielkie nadzieje i niepokoje. Aktualna rodzi się w czasach pytań o rolę sztucznej inteligencji, nowe modele pracy, luki kompetencyjne czy też zagrożenia wynikające z niemal całkowitej cyfryzacji naszego życia. Tymczasem ludzie i ich kompetencje to często podkreślany przez polskich menedżerów czynnik decydujący o powodzeniu cyfryzacji. Przykładowo aż 60% z nich dostrzega, że głębsza cyfryzacja łańcucha dostaw w ich organizacji wymagałaby podwyższenia kompetencji cyfrowych pracowników, a co druga firma wskazuje brak kompetencji zespołu jako kluczową barierę inwestycyjną w AI. Z kolei w ciągu dwóch lat udział przedsiębiorstw korzystających w jakikolwiek sposób z rozwiązań chmurowych w obszarze HR może sięgnąć aż 81%. Te dane pokazują m.in., że kolejne etapy cyfrowej transformacji, to także kolejne etapy kształtowania nowej relacji na linii człowiek-technologia.

Zebrane przez nas dane rzucają m.in. światło na obawy i nadzieje polskich menedżerów związane z rozwojem technologicznym. Doskonałą odpowiedzią na nie jest koncepcja Przemysłu 5.0. W przeciwieństwie do Przemysłu 4.0, gdzie głównym celem była maksymalna automatyzacja i efektywność, nowa era cyfrowego rozwoju podkreśla synergiczną współpracę między człowiekiem, a maszyną. Nie jest to jedynie kwestia technologii, lecz technologii, której towarzyszy ludzka intuicja, empatia i kreatywność. Przemysł 5.0 to przyszłość, w której technologia staje się narzędziem, umożliwiającym ludziom pracę szybciej i efektywniej, przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na kreatywności i innowacjach – podsumowuje Piotr Ferszka.


TOP 6 wniosków. Najważniejsze ustalenia raportu SAP
 
 1. Inwestycje w technologie rosną, jednak firmy wciąż pozostają niewystarczająco przygotowane na zakłócenia. Firmy badane przez SAP wykorzystują rozwiązania cyfrowe oparte na chmurze już niemal w 10 obszarach działalności. Jednak mimo wydarzeń ostatnich lat mniej niż połowa firm posiada rozwiązania cyfrowe pozwalające reagować na nagłe zakłócenia w łańcuchach dostaw.
 2. Dążenie do bardziej zwinnych modeli cyfrowych. Zaledwie 13% badanych firm wskazuje, że w ogóle nie korzysta z rozwiązań chmurowych i aż 71% planuje w najbliższym czasie zwiększenie ich wykorzystania. Chmura publiczna przyciąga firmy przede wszystkim wygodą, mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi i elastycznością zmian.
 3. Rośnie strategiczna rola AI, podobnie jak nakłady na ten cel. 42% badanych firm deklaruje zastosowanie AI nie tylko w zadaniach mechanicznych, ale i przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Z pięciu kluczowych powodów inwestowania w AI, cztery wiążą się z optymalizacją kosztów i procesów, a jeden z nowoczesną ofertą dla klientów.
 4. Regulacje ESG możliwym zaskoczeniem dla rynku. Aż 58% menedżerów deklaruje, że ich firmy są świadome potrzeb w obszarze wypracowania strategii ESG, jednak zaledwie 53% zdaje sobie sprawę z wymogów prawnych, związanych z mierzeniem śladu węglowego. Podobny odsetek uważa, że ich firma nie posiada w obecnych systemach danych istotnych przy wyznaczaniu strategii i działań w ramach ESG.
 5. Człowiek musi być w centrum zmian. Według 54% menedżerów ich zespoły obawiają się wpływu AI na miejsca pracy. Jednocześnie ludzie i ich umiejętności to często podkreślany przez nich warunek powodzenia cyfryzacji. Zdaniem 60% badanych głębsza cyfryzacja łańcucha dostaw w ich organizacji wymagałaby podwyższenia kompetencji cyfrowych pracowników.
 6. Świadomość długofalowych celów inwestycji IT. 61% badanych menedżerów uważa, że koszt wdrożenia jest istotny, ale kluczowy pozostaje długoterminowy zwrot z inwestycji. 56% podkreśla przy tym, że o wyborze wdrażanej technologii nie powinna decydować cena, a efektywność wdrożonego rozwiązania.

Źródlo: www.sap.pl 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top