Wpływ GenAI na pracę programistów robi wrażenie
Badania wskazują, że już ponad 90% deweloperów korzysta z narzędzi AI . Spośród korzyści płynących ze sztucznej inteligencji, programiści najczęściej wymieniają: większą skuteczność (24,96%), szybszą naukę kodowania (25,17%) i zwiększoną produktywność (32,81%) . W jaki sposób AI zmienia pracę programistów? Czy sprawi, że w przyszłości będą mogli w pełni poświęcić się kreatywnym zadaniom?


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Często wymieniana w badaniu poprawa produktywności nie jest przypadkowa. Na przykład, analizowanie kodu i wykrywanie w nim błędów są bardzo czasochłonne, co ogranicza programistów w realizowaniu bardziej kreatywnych zadań. Narzędzia AI pozwalają bardzo szybko skanować kod w celu identyfikacji błędów, duplikatów i złych koncepcji. Dostarczają też programistom rekomendacje dotyczące ulepszeń. To w praktyce bardzo zmieniło sposób i jakość pracy developerów. Potwierdza to wewnętrzne badanie, które przeprowadziła firma SoftServe z udziałem ponad 1000 swoich pracowników z siedmiu krajów.

Wyniki badania zaskoczyły wszystkich

Programiści, którzy brali udział w badaniu, pełnili różne funkcje i mieli różne doświadczenia projektowe w wielu technologiach. Zostali podzieleni na grupy według specjalizacji, roli, technologii i poziomu zaawansowania. Uczestnicy badania otrzymali te same zadania do wykonania z modelami sztucznej inteligencji GPT 3.5/4.0 (grupa eksperymentalna) i bez nich (grupa kontrolna). Pozwoliło to na bezpośrednie porównanie wpływu AI na produktywność i szybkość wykonywanych poleceń. W trakcie badania przeprowadzono ponad 1500 eksperymentów, które wykazały, że generatywna sztuczna inteligencja ma realny wpływ na pracę działów programistycznych - może skrócić czas potrzebny całemu zespołowi na wykonanie zadań średnio o 31% i zwiększyć ogólną wydajność średnio o 45%.

Mieliśmy świadomość, że generatywna sztuczna inteligencja wpływa na jakość naszej pracy, jednak wyniki badań zaskoczyły nas wszystkich. Ujawniona skala zwiększonej produktywności i wydajności zespołów programistycznych robi duże wrażenie. Nie ma wątpliwości, że integracja z AI pozwala nam nie tylko wykonywać zadania z większą wydajnością, ale także skalować wyniki i dostarczać większą wartość klientom - komentuje Ivan Zagorodniy, Dyrektor Biura Rozwoju Oprogramowania w SoftServe i jeden z autorów badania.


Badanie Softserve pokazało, że GenAI może zwiększyć produktywność procesu tworzenia wymagań o 44%, a projektowania architektonicznego o 39%. W przypadku inżynierów ds. rozwoju jest to 48%, a inżynierów ds. kontroli jakości – 62%.

AI nie zastąpi programistów

Mimo tak znakomitych wyników, należy być realistą i zdawać sobie sprawę, że generatywna sztuczna inteligencja nie zastąpi programistów. Może ona jedynie zmniejszyć obciążenie pracą, dzięki czemu specjaliści skupią się na bardziej złożonych i kreatywnych zadaniach – przekonuje Ivan Zagorodniy.


Według eksperta, rola programistów w przyszłości może przesunąć się w kierunku nowych możliwości rozwoju i integracji z AI. Pojawią się nowe stanowiska pracy, które wymagają umiejętności tworzenia oprogramowania, takie jak inżynier uczenia maszynowego. Przewiduje się, że za sprawą sztucznej inteligencji powstanie 97 milionów nowych miejsc pracy..

Źródło: SoftServe

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top