Jak praktycznie wykorzystać generatywną AI w środowisku SAP?
SAPFirmy na całym świecie dostrzegają ogromny potencjał generatywnej sztucznej inteligencji (AI), lecz często stają przed wyzwaniem praktycznego jej wykorzystania. AI ma potencjał do rewolucjonizowania różnych aspektów biznesu, od automatyzacji procesów finansowych, przez optymalizację obsługi klienta, analizę danych, po wsparcie decyzji strategicznych i rozwój nowych modeli biznesowych. Kluczową rolę w wykorzystaniu tych możliwości odgrywa SAP Business Technology Platform (SAP BTP), która może zasilać AI w dane z systemów SAP, umożliwiając efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w praktycznych zastosowaniach biznesowych.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Raport SAP „Biznes napędzany cyfrowo” pokazują, że polskie firmy oczekują wzrostu inwestycji w AI, zwłaszcza w obszar e-commerce, i stawiają na wykorzystanie tej technologii przy generowaniu treści, analizie danych, rekomendacjach i obsłudze klienta. Już 42% firm stosuje AI nie tylko do zadań rutynowych, ale również do strategicznego podejmowania decyzji​​. Zgodnie z raportem, 54% menedżerów obawia się wpływu AI na miejsca pracy, ale jednocześnie zamierza inwestować w generatywną sztuczną inteligencję, aby wspierać oraz odciążać swoje zespoły.

Wiele firm korzysta już z różnych narzędzi cyfrowych, chociażby dostarczanych przez SAP. Poszukując sposobów na wykorzystanie sztucznej inteligencji warto wziąć pod uwagę jakie dane już są zbierane przez organizację i jakie rozwiązania już są wykorzystywane, żeby zbudować synergię między dotychczas wykorzystywanym środowiskiem IT a potencjałem generatywnej AI.

Jak zauważa ekspert Capgemini, „pomostem” między światem AI a środowiskiem SAP może być SAP Business Technology Platform. SAP BTP to innowacyjna platforma technologiczna, zapewniająca firmom narzędzia do efektywnego zarządzania danymi, integracji aplikacji i rozwijania zdolności analitycznych. W połączeniu z rozwiązaniami AI, takimi jak ChatGPT, SAP BTP umożliwia automatyzację zadań, generowanie głębokich analiz i wspomaganie decyzji biznesowych, co zapewnia organizacjom przewagę konkurencyjną w cyfrowym świecie.

Wykorzystanie generatywnej AI w ramach SAP Business Technology Platform (SAP BTP) otwiera przedsiębiorstwom drzwi do nowych możliwości i efektywności. Integracja AI z SAP BTP pozwala na głębszą analizę danych oraz automatyzację procesów, co przekłada się na zwiększenie wydajności operacyjnej i redukcję kosztów. Dodatkowo, AI wspiera firmy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Przede wszystkim, SAP BTP umożliwia firmom lepsze wykorzystanie zgromadzonych danych, transformując je w wartościowe informacje, które wspierają podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych – tłumaczy Łukasz Naskręt, ekspert SAP Business Technology Platform w Capgemini Polska.


Ekspert Capgemini wskazuje pięć głównych obszarów, w których można wykorzystać generatywną sztuczną inteligencji dzięki integracji różnych rozwiązań poprzez SAP Business Technology Platform.v Automatyzacja i analiza finansowa: Capgemini zastosowało narzędzia AI zintegrowane z systemami SAP dzięki platformie SAP BTP do analizy zachowań dostawców. Algorytmy machine learning identyfikują błędy w fakturach, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa finansowego. Kolejnym etapem jest kategoryzacja faktur z wykorzystaniem generatywnej AI, co umożliwia automatyczne przetwarzanie dokumentacji finansowej​​.

Optymalizacja obsługi klienta i HR: Generatywna AI może być wykorzystana do tworzenia dynamicznych chatbotów i voicebotów, które usprawniają interakcje z klientami i pracownikami, jak w przypadku rozwiązania Yellow.ai, integrującego się z rozwiązaniami SAP Customer Experience i SAP SuccessFactors​​ dzięki SAP Business Technology Platform.

Tworzenie interaktywnych raportów: Wykorzystanie ChatGPT do generowania zapytań SQL w oparciu o język naturalny pozwala na szybkie tworzenie interaktywnych tabel i wykresów z danych z systemów SAP, co usprawnia procesy biznesowe i umożliwia użytkownikom biznesowym samodzielne generowanie raportów.

Analiza trendów i poszukiwanie wzorców: AI dzięki integracji z bazami danych poprzez SAP BTP umożliwia analizę trendów i wzorców na podstawie danych z systemów SAP. Dzięki temu użytkownicy mogą otrzymywać szczegółowe analizy współpracy z kontrahentami, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie danych. Przewodnik po systemach SAP: Integracja ChatGPT z SAP BTP może posłużyć jako przewodnik dla użytkowników systemów SAP, dostarczając informacji i wsparcia w różnych działaniach biznesowych, co zwiększa efektywność i skuteczność pracy w systemie.

AI w SAP BTP otwiera przed firmami nowe możliwości, od automatyzacji po strategiczne podejmowanie decyzji. Inwestycja w AI i SAP BTP jest inwestycją w przyszłość biznesu, umożliwiającą firmom szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i wyprzedzanie konkurencji. Era, w której wykorzystanie AI w biznesie przechodzi od bycia opcją do konieczności, już nadeszła – podkreśla Łukasz Naskręt.


Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, przyszłość biznesu będzie coraz bardziej zależała od efektywnego wykorzystania technologii takich jak AI. Integracja tych rozwiązań z platformami takimi jak SAP BTP otwiera nowe możliwości dla firm w zakresie analizy danych, personalizacji ofert i usprawnienia procesów biznesowych. W miarę jak technologie te będą się rozwijać, przedsiębiorstwa, które skutecznie je wdrażają, uzyskają przewagę konkurencyjną, stając się liderami innowacji w swoich branżach. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, kluczowe jest, aby firmy nie tylko śledziły rozwój AI, ale aktywnie włączały te rozwiązania do swojej strategii biznesowej.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top