Czego możemy się spodziewać po AI w 2024 roku?
Gartner przewiduje, że do 2027 roku firmy wydadzą trzy biliony dolarów na sztuczna inteligencję . Takie przewidywania nie są zaskakujące biorąc pod uwagę, jak dużo zmieniło się w ciągu roku od premiery pierwszego, szeroko dostępnego narzędzia GenAI. Czego zatem możemy się spodziewać po sztucznej inteligencji w 2024? Czy doczekamy się wysokiej jakości wideo tworzonego przez AI? Jaki wpływ może mieć na wybory, które odbędą się aż w 40 krajach?

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
6 trendów związanych z Gen AI, które powinniśmy śledzić w 2024 roku wskazuje Bohdan Khomych, Head of R&D Commercialization w SoftServe.

1. Reskilling w kierunku AI

Wszystkie ważne zmiany technologiczne przynoszą ze sobą transformacje społeczne, a dostosowanie się do sytuacji oznacza, że każdy musi zdobyć nowe umiejętności. Analitycy z International Data Corporation przewidują, że do 2027 r. generatywna sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na ponad 40% ról zawodowych na świecie . W SoftServe przeprowadzono badania, które wykazały, że wydajność zespołów korzystających z Generative AI wzrasta o ponad 40% - tak więc za najważniejszy trend na nadchodzący rok można uznać szybkie uczenie się obsługi narzędzi Generative AI.

2. Wybory i media

2024 będzie rokiem wyborczym w 40 krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Indiach, Meksyku i Rumunii - Bloomberg Economics szacuje, że głosować będzie 41% światowej populacji . Będzie to pierwszy rok, w którym zespoły zajmujące się technologiami politycznymi zaczną korzystać z narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia spersonalizowanych wiadomości i treści. Dziennikarze również wdrażają innowacje technologiczne - na przykład amerykański startup medialny Channel 1 ogłosił niedawno uruchomienie programu informacyjnego w pełni wygenerowanego przez sztuczną inteligencję i pokazał, jak będzie on wyglądał w 2024 roku.

Istnieje ryzyko, że w przyszłym roku wyborcy będą narażeni na generowane masowo niebezpieczne fake newsy i manipulacje. W 2024 każdy z nas powinien jeszcze bardziej niż do tej pory dbać o higienę informacyjną, wybierać wiarygodne źródła wiadomości i rozwijać umiejętność krytycznego korzystania z mediów.

3. Materiały wideo wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję

Wśród najmłodszych użytkowników mediów społecznościowych, wideo obecnie cieszy się największą popularnością. Coraz więcej narzędzi sztucznej inteligencji próbuje tworzyć wysokiej jakości filmy od początku do końca na podstawie poleceń tekstowych. Trend ten nie dotyczy wyłącznie wizualizacji. Obejmuje również syntetyczną mowę i ulepszanie dźwięku poprzez mimikę oraz ton głosu. Już w tym roku widzieliśmy, jak najpopularniejsze memy powstają w wielu językach i rozprzestrzeniają się globalnie.

Oczywiście, wszystko to będzie miało wpływ na marketing, jego efektywność oraz tempo działań. Niemniej, nie powinniśmy oczekiwać, że już w 2024 roku GenAI dostarczy nam wysokiej jakości filmy. Istnieje jeszcze wiele nierozwiązanych wyzwań inżynieryjnych związanych z renderowaniem filmów wysokiej jakości (oczywiście w rozsądnej cenie). Jednak na pewno zauważymy rozwinięcia w programach do edycji zdjęć i filmów, umożliwiających łatwe dodawanie i usuwanie obiektów (na przykład w narzędziu Runway lub w szeroko omawianym Pika), zwiększanie rozdzielczości wideo, itp. To przyspieszy proces tworzenia filmów i dostosowywania ich do różnych platform.

Generowanie spersonalizowanych i bardzo realistycznych awatarów zacznie stawać się integralną częścią marek i doświadczeń klientów. Tworzenie modeli 3D ludzi i obiektów, pod metaverse, na podstawie wideo i zdjęć będzie jednym z rozwijających się obszarów (przykład stanowią działania Meta), zwłaszcza po premierze zestawu słuchawkowego rzeczywistości mieszanej Apple Vision Pro, która zapowiadana jest na początek roku.

4. AI w świecie designu i marketingu

Sztuczna inteligencja już teraz odgrywa dużą rolę w tworzeniu symulacji i cyfrowych bliźniaków. W 2024 roku będziemy świadkami przyspieszenia procesu generowania obrazów 2D i 3D w projektowaniu. Potężne narzędzia, takie jak Nvidia Omniverse i GET3D, będą napędzać rozwój w tym obszarze. Sztuczna inteligencja nadal nie zastąpi projektantów, ale ich codzienna praca zdecydowanie się zmieni.

Umiejętność pisania zapytań tekstowych (prompt engineering) w celu generowania pomysłów będzie jednym z ważnych kryteriów oceny wydajności agencji i działów marketingu w 2024 roku. Jednocześnie kwestia praw autorskich do tworzonych materiałów wizualnych i ram prawnych wykorzystania ich w reklamie nabierze jeszcze większego znaczenia. Można spodziewać się, że branża będzie zmierzać w kierunku tworzenia własnych modeli AI lub dostosowywania do swoich potrzeb tych, które bazują na treściach chronionych prawem autorskim.

5. Konwersacyjna generatywna sztuczna inteligencja w aplikacjach AR

Meta i RayBan zaprezentowały ostatnio przykład konwersacyjnej sztucznej inteligencji w smart okularach: Mark Zuckerberg regularnie udostępnia filmy pokazujące rzeczywiste wykorzystanie tego produktu.

Wraz z wejściem na rynek nowych urządzeń, takich jak Apple Vision Pro, wzrośnie liczba użytkowników konwersacyjnej sztucznej inteligencji, a także jakość takich rozwiązań. Z pewnością wpłynie to na kształtowanie się nowych nawyków komunikacji z wirtualnymi asystentami AI.

6. Ramy prawne AI

Większość krajów, do końca przyszłego roku, będzie starać się opracować ramy prawne wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Jednym z pierwszych kroków regulacyjnych w Europie była ustawa o sztucznej inteligencji zatwierdzona przez Parlament Europejski w grudniu (tzw. AI Act). Klasyfikuje ona poziomy ryzyka różnych modeli, zakazuje korzystania ze sztucznej inteligencji w niektórych przypadkach i analizuje potencjalny wpływ AI na prawa człowieka. Wytyczenie ram prawnych jest ważne dla nas jako użytkowników, ponieważ zapewni nam wyższy poziom ochrony. Powinno również zmotywować nas do korzystania z wiarygodnych modeli i zwracania uwagi reputację firm, które je opracowują.

To bardzo ważne, ponieważ ludzie na całym świecie ma obawy związane z korzystaniem z technologii - na przykład w Stanach Zjednoczonych i Francji odpowiednio 50% i 43% dorosłych użytkowników internetu boi się wpływu sztucznej inteligencji na społeczeństwo . Nie jest to nic nowego, ponieważ strach zawsze towarzyszył wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych - np. ludzie bali się pierwszych samochodów, kina czy telefonu. Regulacje mają jednak na celu znalezienie równowagi między szybkim rozwojem sztucznej inteligencji (AGI) a ryzykami, przed którymi stoi obecnie społeczeństwo.

Źródło: SoftServe

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top