Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach:wysoki poziom świadomości, niewystarczający poziom realizacji

Cyberbezpieczeństwo jest priorytetem dla działów IT w polskich firmach, bo ma krytyczne znaczenie dla ich biznesu i buduje zaufanie do organizacji. Mimo to, większość firm jest zabezpieczona w niewystarczającym stopniu – wynika z badania przeprowadzonego przez Cisco wśród menedżerów i specjalistów IT z największych polskich firm i instytucji publicznych, biorących udział w konferencji Cisco SEC.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Cisco SEC to największa w Europie konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa IT organizowana przez jednego dostawcę rozwiązań bezpieczeństwa. Ostatnia edycja z listopada 2016 r. zgromadziła w Warszawie ponad 700 osób odpowiadających za i wpływających na decyzje IT.

Priorytety i wyzwania bezpieczeństwa

Zdaniem uczestników Cisco SEC, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem jest trendem, który w ciągu najbliższych 3 lat wywrze największy wpływ na IT w ich organizacjach. Wskazało je 48 proc. ankietowanych. Za czynniki, które są największym wyzwaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa w firmach ankietowani uznali mobilność (65 proc.) , chmurę (39 proc.) i Internet Rzeczy (32 proc.).

Organizacje stoją więc przed wyzwaniem, jakim jest zapewnienie właściwej ochrony urządzeniom mobilnym, stacjonarnym, serwerom, systemom chmurowym czy IoT. Muszą chronić każdy element swojej sieci, która staje się coraz bardziej rozległa i obejmuje coraz więcej rodzajów połączeń. Potrzebują do tego zintegrowanej architektury bezpieczeństwa, bo tylko mając wgląd we wszystko, co dzieje się w firmowej sieci, można tę sięć zabezpieczyć.

Bezpieczeństwo jako motor rozwoju w erze cyfryzacji

Świadomość wyzwań związanych z zapewniem bezpieczeństwa IT wśród badanych przez Cisco ekspertów IT idzie w parze ze świadomością jego roli dla rozwoju biznesu. Zdaniem 65 proc. z nich, cyberbezpieczeństwo ma udział w sukcesie ich firmy i jest ważne dla budowania zaufania do niej. Ponadto, 33 proc. ankietowanych wskazało bezpieczeństwo jako czynnik wspierający innowacyjność w ich organizacjach.
Firmy, które nie posiadają wyraźnie sformułowanej strategii bezpieczeństwa będą wolniej przystosowywać się do nowej cyfrowej rzeczywistości. Właściwa strategia bezpieczeństwa, w stworzeniu której Cisco może wydatnie pomóc, to podstawa cyfrowej transformacji i motor napędzający rozwój. Badanie przeprowadzone wśród uczestników Cisco SEC wskazuje, że decydenci IT w Polsce rozumieją to w coraz większym stopniu – komentuje Mariusz Baczyński, Dyrektor Sprzedaży Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa w Europie Wschodniej, Cisco.
“Częściowo bezpieczny”, czyli niewystarczająco bezpieczny

Badanie przeprowadzone wśród uczestników Cisco SEC wskazuje jednak, że za dość wysokim poziomem świadomości roli bezpieczeństwa nie nadąża praktyka i rzeczywisty poziom zabezpieczeń w firmach. Zapytani o to w jakim stopniu ich organizacja jest zabezpieczona przed cyberatakami, 55 proc. ankietowanych odpowiedziało, że „w pewnym stopniu”, 25 proc. uważa swoją organizacje za wystarczająco bezpieczną, a tylko 6 proc. za całkowicie bezpieczną.

Za główne utrudnienia w odpowiednim zabezpieczeniu przed cyberzagrożeniami, ankietowani przez Cisco menedżerowie IT uznali złożoność organizacji (56 proc.), niewystarczające budżety (34 proc.), brak odpowiednich narzędzi (24 proc.) oraz brak ekspertów (20 proc.).
Firmowe sieci czy systemy IT, które są zabezpieczone tylko „częściowo” lub „w pewnym stopniu” są tak naprawdę zabezpieczone w sposób niewystarczający. Firmy potrzebują architektury bezpieczeństwa, która będzie chroniła ich zasoby wszędzie tam, gdzie się znajdują: czy to w chmurze, czy na komputerach stacjonarnych, czy na urzadzeniach mobilnych – powiedział Mariusz Baczyński.
Architektura bezpieczeństwa odpowiadająca wyzwaniom współczesności musi być prosta, otwarta i zautomatyzowana oraz chronić przed, w trakcie i po ataku. Musi zapobiegać, wykrywać i odpowiadać na pojawijające się zagrożenia, takie jak np. ransomware, z którym jak wynika z badania Cisco miało w ostatnim roku do czynienia 20 proc. polskich firm.
To, że kolejne zagrożenia będą się pojawiać, jest pewne. Kluczową kwestią pozostaje ich jak najszybsze wykrycie i zablokowanie, zanim wywołają szkodę – dodał Baczyński.
Źródło: Cisco

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top