Rozwój i wzrost firmy Arpol Sp. z o.o. spowodował,y że dotychczasowe oprogramowanie do zarządzania kluczowymi procesami w firmie przestało być efektywne. W związku z tym spółka zdecydowała się na zamianę oprogramowania na takie, które sprosta aktualnym potrzebom i umożliwi dalszy rozwój organizacji. Po przeanalizowaniu ofert od czołowych dostawców systemów ERP wybór padł na system IFS Applications 10. Za jego wdrożenie odpowiadał zespół specjalistów z firmy L-Systems.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
IFS Applications 10 – Korzyści wynikające z wdrożenia

Uzyskanie informacji o bieżącej realizacji produkcji

Przed implementacją rozwiązania IFS Applications 10, aby uzyskać szczegółowe informacje o bieżącym stanie realizacji produkcji, konieczne było przeprowadzanie wielokrotnej inwentaryzacji w starym systemie. Dzięki nowemu oprogramowaniu proces ten znacznie się skrócił, ponieważ system IFS na bieżąco magazynuje dane o aktualnym stanie realizacji i w każdej chwili pracownik ma możliwość ich podejrzenia.

Wyeliminowanie nadprodukcji dzięki IFS Applications 10

Brak spójności działań w dotychczas używanym systemie powodował często dezinformację, której efektem była nadprodukcja, a co za tym idzie konieczność utrzymania zbędnych stanów magazynowych. Wiązało się to często z dodatkowymi kosztami. Problem ten został całkowicie zniwelowany po implementacji rozwiązania IFS Applications 10. Spójna baza danych i możliwości analiz, jakie oferuje nowy system, umożliwiły pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi.

Automatyczne rozróżnienie pozycji zakupowych oraz wyprodukowanych

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications 10 wyróżnienie pozycji zakupowych oraz wyprodukowanych w firmie było bardzo trudne. Konieczne było wprowadzenie wyróżników w indeksie oraz stosowanie odpowiednich właściwości, co czasami wprowadzało w błąd dział zakupów i doprowadzało do generowania dodatkowych wydatków. Obecnie dział zakupu firmy Airpol posiada jednoznaczną kartotekę pozycji zakupowych, co znacznie przyspiesza i ułatwia zamówienia.

IFS Applications 10 – Bieżąca kontrola TKW

Wdrożenie rozwiązania IFS Applications 10 dało możliwość wykonania kalkulacji dla wyrobu gotowego bez konieczności wyliczenia kosztów poszczególnych zleceń. W poprzednim systemie proces ten był możliwy do zrealizowania dopiero po zamknięciu danego miesiąca.

Proste śledzenie kosztów

Zarządzanie remontami pozwala zarówno na planowanie prewencyjnych działań serwisowych, jak i realizację działań serwisowych na poczekaniu. Planowane wyłączenia serwisowe zmniejszają dostępność maszyn i urządzeń, co uwzględniane jest w procesie planowania zleceń produkcyjnych, pozwalając na uniknięcie nieprawidłowości w harmonogramie produkcyjnym. Dzięki rozliczeniom kosztów pojedynczych działań serwisowych uzyskiwana jest pełna informacja o historii kosztów eksploatacji danej maszyny, czy gniazda roboczego. Pozwala to na identyfikację ponadnormatywnych kosztów elementów wyposażenia firmy i umożliwia niezbędne informacje do podjęcia decyzji o wymianie nierentownych maszyn i urządzeń.

Kompetentny zespół wdrożeniowy kluczem do sukcesu

Zmiana systemu ERP w firmie to duże i kosztowne przedsięwzięcie, z którym prędzej czy później będzie musiała się zmierzyć każda rozrastająca się organizacja. Aby uzyskać szybki zwrot z inwestycji, warto postawić na kompetentny zespół wdrożeniowy, dzięki któremu będziemy mieli pewność, że:
  • poszczególne funkcjonalności zostały zaimplementowane poprawnie, w odpowiedniej kolejności
  • pracownicy odpowiedzialni za obsługę systemu zostali odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do użytkowania nowego narzędzia
  • w razie problemów firma może liczyć na wsparcie zespołu wdrożeniowego po starcie produkcyjnym

Właśnie dlatego firma Airpol zdecydowała się na przekazanie wdrożenia firmie L- Systems.

Jak podkreślają Waldemar Matysiak, dyrektor działu konsultingu w firmie L- Systems oraz Łukasz Jajeśniak, kierownik projektu wdrożenia w firmie Airpol Sp. z o.o., odpowiednie nastawienie i przygotowanie pracowników do korzystania z nowego rozwiązania jest kluczowym etapem, decydującym o szybkim sukcesie wdrożenia:

Wdrożenie systemu IFS w firmie Airpol przebiegło bez większych problemów. Niewątpliwie miało na to wpływ duże zaangażowanie pracowników. Oczywiście, jak podczas każdego wdrożenia, zdarzały się momenty bardziej stresujące. Jest to w końcu przejście z systemu, który funkcjonował w firmie przez wiele lat, był znany dla pracowników, w coś nowego, nie do końca znanego. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie pracowników i nastawienie, że „idzie lepsze”. Wdrożenie nowego systemu ma jak najszybciej pomóc lepiej zarządzać firmą, szybciej reagować na zmiany w gospodarce i dostosowywać firmę do oczekiwań klientów, a nie jest to możliwe do zrealizowania, bez odpowiedniego przeszkolenia i pozytywnego nastawienia przyszłych użytkowników – mówi Waldemar Matysiak.


Trzy pytania do Pana Marka Jajeśniaka – Prezesa firmy Airpol Sp. z o.o.

Jaka jest według Pana główna korzyść z wdrożenia IFS Applications 10 w Waszej firmie?

Niezaprzeczalną korzyścią i także naszym głównym celem tego wdrożenia, było podniesienie standardów ergonomicznych w firmie. Objęcie nowym systemem IFS wszystkich procesów w Aripol podniosło efektywność biznesową firmy, a sprawne wdrożenie przy pomocy L-Systems spowodowało, że korzyści zaczęły być widoczne bardzo szybko. Aktualnie, dzięki systemowi IFS możemy podjąć się realizacji większej liczby zamówień przy zachowaniu niezbędnej rentowności.

Czy według Pana dobra współpraca na linii klient – firma wdrażająca, przyczynia się do szybszego zwrotu z inwestycji? Jeśli tak to jakie aspekty tej współpracy są najistotniejsze?

Jak najbardziej. Komunikacja na linii firma wdrażająca – klient jest niezwykle istotna dla całego procesu wdrożenia. Wybierając partnera wdrożeniowego zależało nam na doświadczonej organizacji, która będzie potrafiła znaleźć z nami wspólny język i dostosować się do naszych możliwości organizacyjnych. L-Systems w 100% spełniło te wymogi, co przełożyło się na szybki zwrot z inwestycji.

Co zadecydowało o wyborze L-Systems jako partnera wdrożeniowego? Czy ten wybór miał wpływ na sukces wdrożenia?

Poza konkurencyjną ofertą cenową proponowanej usługi, L-Systems przekonało nas do siebie również swoją kulturą organizacyjną, która jest bardzo podobna do naszej. Czuliśmy, że ta współpraca będzie opierała się na dobrych relacjach członków zespołu wdrożeniowego, co przełoży się na sprawną realizację projektu. Sądzę, że z innym partnerem byłoby trudno osiągnąć w pełni cele jakie przyświecały nam od samego początku wdrożenia.


Źródło: www.l-systems.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top