Firmy na całym świecie coraz częściej zezwalają swoim pracownikom na korzystanie z własnych urządzeń mobilnych w pracy. Jak wskazuje raport Syntonic, już 87% organizacji jest w pewnym stopniu uzależnionych od tego, czy ich pracownicy mają dostęp do aplikacji biznesowych z poziomu swoich osobistych smartfonów. Jednak jak zauważają eksperci baramundi, mimo że trend BYOD (Bring Your Own Devices) zwiększa produktywność pracowników, może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa firmy.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Jednym z największych zagrożeń jest Shadow IT polegające na wykorzystywaniu przez pracowników niezatwierdzonych programów i aplikacji na urządzeniach podłączonych do sieci firmowej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, baramundi wprowadziło szereg nowych funkcji i ulepszeń do swojego narzędzia do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi.

Nowy moduł: baramundi Mobile Device Management Premium

baramundi Mobile Device Premium zapewnia współistnienie profilu prywatnego i zawodowego przy jednoczesnym ich rozdzieleniu. Aby poruszać się między nimi, wystarczy przejść do drugiego ekranu. Nowy moduł umożliwia wykorzystywanie systemu Android Enterprise w zakresie tworzenia oddzielnych profili użytkowników oraz zarządzanie aplikacjami na system iOS bez potrzeby korzystania z rozwiązania kontenerowego innej firmy. Aplikacje używane do celów prywatnych nie mają dostępu do danych firmowych i odwrotnie – administrator systemu firmowego nie ma wglądu w prywatne dane użytkownika. Dzięki temu pracownicy działów IT z łatwością mogą zapewnić użytkownikom maksymalną swobodę i funkcjonalność podczas korzystania z urządzeń mobilnych, bez narażania firmy na zagrożenia.

Nowy moduł: baramundi Defense Control

Szyfrowanie dysku twardego jest istotnym elementem kompleksowej ochrony urządzeń z systemem Microsoft. Windows 10 oferuje niezawodną, natywną alternatywę dla własnych rozwiązań szyfrujących - BitLocker. Nowy moduł baramundi Defense Control dostarcza administratorom wgląd w status BitLockera i umożliwia im sprawowanie nad nim kontroli, zapewniając w ten sposób całościowe szyfrowanie. Pozwala to administratorom szybko identyfikować systemy, które nie są chronione oraz te, które zostały zaszyfrowane. Ponadto klucze przywracania i hasła odblokowujące mogą być obsługiwane centralnie poprzez funkcję zarządzania kluczami.

Alternatywne przechwytywanie poprzez bezpośrednie zarządzanie licencjami oraz inne nowe funkcje

Wprowadzony w 2018 roku moduł baramundi License Management zwiększył przejrzystość licencji dostępnych w organizacji poprzez uwzględnienie informacji handlowych pozyskanych podczas zarządzania nimi. W najnowszej wersji bMS, moduł ten został rozszerzony o funkcje zwiększające transparentność ich ewidencjonowania. Poprawiono również przejrzystość właściwości poszczególnych licencji, dodano opcję wyświetlania licencjonowanych urządzeń, a także usprawniony został przepływ pracy w systemie. Użytkownik może teraz między innymi wyświetlać i tworzyć licencje w wygodnym widoku bez konieczności powiązania ich z danym produktem lub umową. Oznacza to, że możliwe jest również tworzenie szablonów dla najczęściej używanych typów licencji. Ponadto, zarządzanie nimi zostało ułatwione dzięki funkcji filtrowania i wyszukiwania.

Kolejne udoskonalenia z zakresu użyteczności i wydajności zostały wprowadzone do baramundi Kiosk, oprogramowania baramundi Managed Software oraz centrum powiadomień (Notification Center).

Źródło: Baramundi Software

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top