oracle 120FTF Services to firma świadcząca usługi m.in. w zakresie księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, wsparcia prawnego, informatyczne, finansowe oraz analityczne dla podmiotów należących do Grupy Kapitałowej MS Galleon. Firma od lat korzysta z bazy danych Oracle w wersji SE i EE pod kluczowe systemy aplikacyjne.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Aby dodatkowo zabezpieczyć najbardziej newralgiczne dane zgromadzone w tych bazach, FTF Services podjął decyzję o wdrożeniu narzędzi Oracle Transparent Database Encryption, zaś do przeprowadzenia projektu zaangażował ekspertów firmy ORA-600, certyfikowanego partnera Oracle Polska.

FTF Services od wielu lat konsekwentnie przenosi własne zasoby do chmury publicznej oraz do zewnętrznych centrów danych. Wymusiło to implementację rozwiązań, które skutecznie zabezpieczą dane biznesowe FTF w sytuacji, gdy obsługa i administracja są powierzone zewnętrznemu dostawcy usług.

Do tej pory korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych przez profesjonalne, certyfikowane Data Centre oraz rozwiązania zabezpieczające, dostarczane wraz z aplikacjami” – komentuje Andrzej Załuski, Head of IT w FTF Services. „Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa Oracle wskazywał jednak zasadność implementacji dodatkowych zabezpieczeń i zmitygowania potencjalnych ryzyk w tym zakresie. Dlatego też proces decyzyjny był błyskawiczny. Postawiliśmy na natywne rozwiązanie Oracle.


Oracle Transparent Database Encryption (TDE) to funkcja dostępna w ramach opcji Advanced Security, która pozwala na szyfrowanie informacji przechowywanych w bazach danych Oracle. Funkcja ta jest realizowana poprzez szyfrowanie całych kolumn w tabelach, całych przestrzeni tabel, kopii zapasowych lub innych plików bazy danych. Przeciwdziała próbom nieautoryzowanego dostępu do danych poprzez bezpośredni odczyt plików bazy i plików kopii zapasowej - chroni więc dane w spoczynku. TDE nie zakłóca przy tym sposobu w jaki pracują aplikacje, gdyż nie muszą one wiedzieć o tym, że dane są szyfrowane.

Szyfrowanie i deszyfrowanie danych odbywa się automatycznie i transparentnie, bez potrzeby wprowadzania dodatkowych zmian czy funkcji w aplikacji, jako że TDE jest częścią silnika bazy danych. W ramach wersji Oracle Database 19c, szyfrowanie i deszyfrowanie przestrzeni tabel może odbywać się w trybie online. TDE wspiera wiele algorytmów enkrypcji w tym standardowe szyfrowanie Advanced Encryption Standard (AES).

W ramach systemu IT Grupy FTF działaniu narzędzi TDE podlegają przede wszystkim bazy danych Oracle, dedykowane dla systemu ERP, służącemu jako jedna współdzielona platforma aplikacyjna, obsługująca kilkadziesiąt spółek z grupy kapitałowej FTF. Pakiet Oracle Transparent Database Encryption został wdrożony na poziomie baz produkcyjnych, testowych i szkoleniowych. Środowisko produkcyjne pracuje w ramach architektury Disaster Recovery w oparciu o mechanizm Oracle Data Guard. Dzięki TDE wszelkie szyfrowanie przestrzeni tabel, które zachodzi w ramach bazy PRIMARY jest automatycznie wykonywane po stronie bazy STANDBY. Wdrożenie mechanizmu szyfrowania danych w spoczynku nie wymusiło dostosowania do niego samych aplikacji co jest istotnym atutem tego rozwiązania.

Wdrożenie zostało podzielone na konkretne etapy. Na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy systemów bazodanowych pod kątem ich zastanej architektury, konfiguracji, wersji, wolumenu danych, ewentualnych wykluczeń i obostrzeń czy realizowanej polityki backup’u, stworzyliśmy konkretny plan wdrożenia TDE – komentuje Radosław Kut z ORA-600 Database Whisperers. Zaplanowane kroki zostały w pierwszej kolejności wykonane na bazie testowej, dzięki czemu możliwe było doprecyzowanie oraz zweryfikowanie tych istotnych, aby w dalszej części projektu - wdrażając szyfrowanie już na środowisku produkcyjnym - było wiadomo, czego można się spodziewać.


Całość wdrożenia przebiegła zgodnie z planem i według ustalonego skrupulatnie harmonogramu - wszystko dzięki bliskiej oraz płynnej współpracy z zespołem klienta i wszystkimi zaangażowanymi stronami” – dodaje Rafał Rębecki z ORA-600 Database Whisperers.


Warto podkreślić, że w projekcie aktywnie brały udział trzy strony. Wymagało to skoordynowania współpracy kilku zespołów: zespołu utrzymania i administracji Data Centre, zespołu IT po stronie FTF oraz zespołu wdrożeniowego ORA-600 Database Whisperers. Każde profesjonalne Data Centre ma swoje rygorystyczne procedury, które trzeba było uwzględnić na etapie przygotowania i samego wdrożenia.

W związku z tym, że grupa kapitałowa bardzo dynamicznie się rozwija, FTF planuje implementację nowych rozwiązań oraz rozwój środowiska bazodanowego Oracle. Przy wyborze rozwiązań rozważana jest również chmura Oracle. Pierwsza zakończona sukcesem implementacja OCI została wykonana w 2022 w jednej ze spółek energetycznych obsługiwanych przez FTF.

Wdrożenie TDE - jako pierwsze w ramach grupy kapitałowej, może być przykładem dla pozostałych podmiotów, które korzystają z bazy danych Oracle EE i spodziewamy się, że rozwiązanie ma szanse stać się standardem korporacyjnym” – dodaje Andrzej Załuski.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top