Konsbud rozwija skrzydała z systemem ERP Microsoft

Firma Konsbud, zajmująca się projektowaniem i montażem konstrukcji z drewna klejonego, wdrożyła system klasy ERP – Microsoft Dynamics NAV – w celu usystematyzowania procesów biznesowych oraz usprawnienia komunikacji z partnerami i klientami. Implementację przeprowadzi partner Microsoft.
 

Do decyzji o wdrożeniu przyczynił się dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa – rosnąca liczba zleceń, rozszerzenie oferty o montaże, sprzedaż i dostawy konstrukcji, oraz uzyskanie wyłączności na dystrybucję wyrobów jednego z najstarszych i największych producentów drewna klejonego na świecie. W rezultacie właściciel Konsbud postanowił zastąpić stosunkowo nieskomplikowane środowisko informatyczne zintegrowanym systemem klasy ERP, od którego oczekiwał usprawnienia procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a w szczególności dotyczących obsługi zleceń budowlanych, tworzenia budżetów i harmonogramów projektów oraz śledzenia postępów ich realizacji. Dodatkowym wymogiem było uruchomienie systemu elektronicznej wymiany dokumentów – EDI, jak również wdrożenie funkcjonalności B2B, która pozwoliłaby firmie na bieżące monitorowanie postępów prac w ramach realizowanych zleceń, udostępnienie informacji finansowych partnerom biznesowym oraz automatyzację obsługi zapytań ofertowych.

Implementacja rozwiązania objęła swoim zakresem dział sprzedaży, zakupów, zleceń, gospodarki materiałowej oraz dział finansowy. Dodatkowo wprowadzono moduł elektronicznej wymiany danych - EDI Dynamics NAV e-Documents Platform oraz moduł B2B / B2C Dynamics NAV e-Commerce Platform jako platformę komunikacyjną pomiędzy firmą Konsbud a jej partnerami biznesowymi – dostawcami, nabywcami, podwykonawcami oraz klientami.

Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV w zasadniczy sposób wpłynęło na redukcję opóźnienia we wprowadzaniu danych, usprawniło obieg informacji w firmie i usystematyzowało zachodzące w niej procesy.

Uruchomienie modułów gospodarki materiałowej oraz ewidencji elektronicznych zapytań ofertowych sprawiło, że obecnie wszystkie zapytania trafiają do systemu ERP oraz są w nim przetwarzane, co eliminuje możliwość pominięcia któregoś z zapytań. Z kolei rozbudowana funkcjonalność zleceń kontroluje czas reakcji powiązanych ze zleceniem osób, wykluczając opóźnienia w interakcji z klientami. Ważnym udogodnieniem okazała się też rejestracja wszystkich operacji wraz z pełną dokumentacją danej sprawy, dzięki czemu właściciel firmy posiada bieżący wgląd w prowadzone działania i może łatwiej podejmować kluczowe decyzje biznesowe.

Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV umożliwiło także wprowadzanie oraz aktualizację danych, które zostały odpowiednio rozdysponowane na pracowników, co przyczyniło się do optymalizacji pracy na poszczególnych stanowiskach. Uruchomiono opcję powiadomień mailowych, w której system przypomina użytkownikowi o niezbędnych czynnościach w strategicznych obszarach dla firmy. Natomiast możliwość dopisywania komentarzy do poszczególnych dokumentów systemu i przesyłania ich do wybranych użytkowników znacząco usprawniła pracę działów, ułatwiając przepływ informacji i minimalizując prawdopodobieństwo zagubienia komunikatów ważnych dla pracowników firmy.
 
Wdrożony moduł B2B / B2C Dynamics NAV e-Commerce Platform pozwolił uprawnionym użytkownikom zewnętrznym na swobodny dostęp do wydzielonych dla nich, bieżących informacji dotyczących firmy Konsbud. Natomiast elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami wspiera zarówno procesy zakupowe, jak i sprzedażowe, a przede wszystkim umożliwia wdrożenie automatycznego systemu komunikacji przetwarzającego wygenerowane dokumenty logistyczne i finansowe. Przygotowało to Konsbud na rosnące zainteresowanie tego typu wymianą informacji pomiędzy partnerami biznesowymi oraz wpłynęło na pozytywne postrzeganie firmy jako organizacji otwartej na nowe rozwiązania oraz idącej z duchem czasu.
Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP – Microsoft Dynamics NAV – usystematyzowane zostały wszystkie procesy biznesowe zachodzące w naszej firmie. Wprowadzenie rozwiązania przyczyniło się do zdecydowanej poprawy komunikacji wewnątrz organizacji, jak również pozwoliło na zbudowanie profesjonalnego wizerunku naszej firmy w oczach kontrahentów – przyznaje Przemysław Żurowski, właściciel firmy Konsbud.
Źródło: MICROSOFT

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top