System ERP dla Naftomontażu

W marcu b.r. firma Kom-Pakt Sp. z o.o. podpisała umowę z Budownictwem Naftowym "NAFTOMONTAŻ" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Kontrakt obejmuje wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics Ax for Building and Construction, które zostanie poprzedzone analizą przedwdrożeniową.


Z systemu będzie korzystało 65 pracowników firmy. Wdrożenie obejmie swym zakresem następujące obszary: finanse i księgowość, logistyka, zarządzanie majątkiem, kadry i płace oraz zarządzanie projektami. Planowany start analizy przedwdrożeniowej to połowa roku 2008, natomiast start produkcyjny to początek roku 2009. Zakończenie wdrożenia planowane jest do połowy roku 2009.

Efektem wdrożenia ma być m.in. ujednolicenie zasad przetwarzania danych w obrębie całej Spółki, zastąpienie niezależnie działających systemów informatycznych jednym centralnym opartym o najnowsze rozwiązania technologiczne. Dodatkowo wdrożeniem mają zostać objęte stanowiska użytkowników na budowach, tj. stanowiska operatorskie zlokalizowane w miejscach wykonywania przez Spółkę zleconych prac.

Budownictwo Naftowe „NAFTOMONTAŻ” Sp. z o.o. jest Spółką z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. - lidera rynku gazu ziemnego w Polsce. Firma rozpoczęła swą działalność w 1963 roku. Podstawowym profilem działalności spółki jest zagospodarowanie powierzchniowe złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, budowa rurociągów w zakresie wszystkich ciśnień i wydajności, podziemnych magazynów gazu ziemnego z pełną infrastrukturą techniczną oraz świadczenie usług w branży budownictwa.

Źródło: www.kompakt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top