Synerway wdraża system ERP SAP Bo w Lamie

Spółka Synerway wdraża system ERP - SAP Business One dla firmy „Lama” – producenta markowej bielizny. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

SAP Business One pozwala na kompleksowe zarządzanie firmą w celu zapewnienia jej jak najwyższej efektywności. Zawiera m.in. rozbudowane moduły planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), procesu produkcji oraz obsługi zamówień.

System zostanie zintegrowany ze sklepem internetowym producenta bielizny, tak, by za pomocą jednego narzędzia miał on pełną kontrolę nie tylko nad procesem zamówień, ale też mógł zarządzać sprzedażą w trybie online. Dodatkowym udogodnieniem dla „Lamy” będzie wdrożenie autorskiego rozwiązania wspomagającego projektowanie odzieży.

Przy finansowaniu projektu wykorzystane zostaną środki z funduszy strukturalnych UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” 2.3. Program ten koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której akredytację w zakresie innowacji i nowych technologii posiada Synerway.

Źródło: www.synerway.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top