erp dzisiaj 5

Coraz więcej firm zauważa potencjał młodych pracowników i decyduje się na nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi. Jednym z takich kanałów są programy dedykowane dla studentów. Przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza zdecydowali się na prowadzenie wspólnych działań z jedną z poznańskich firm oferującą elektroniczny obieg dokumentów. Korzyści są zauważalne dla obu stron.


REKLAMA:
2018 03 16 Oracle Code Conference POLAND banner 350x350
 
 
W listopadzie przedstawiciele firmy Primesoft Polska mieli zaszczyt uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pracodawców, działającej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedsiębiorstwo, jako jedno z nielicznych, otrzymało indywidualne podziękowanie od Pana Prorektora, dr hab. prof. UAM Marka Nawrockiego, które w jego imieniu wręczył Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski. To bardzo duże wyróżnienie dla spółki z Poznania. Firma Primesoft Polska stała się ważnym członkiem jednego z największych polskich uniwersytetów. Wydarzenie to dowodzi, że budowanie partnerstwa uczelni wyższej i biznesu to wyzwanie, które warto podjąć.
W kwietniu 2015 roku podpisaliśmy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza list intencyjny o współpracy – mówi Dariusz Jarczyński z Primesoft Polska. Głównie obejmuje ona zakres dydaktyczny. W tym roku wygłosiliśmy gościnnie wykład na wydziale Matematyki i Informatyki. W ramach przedmiotu – Przegląd narzędzi informatycznych – omówiliśmy funkcjonowanie naszej firmy, zakres prowadzonych przez nas działań oraz scharakteryzowaliśmy nasz produkt – system V-Desk. Proponowane przez nas rozwiązania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów – dodał Dariusz Jarczyński.
Współpraca przedsiębiorstw i uczelni wyższych przekłada się na bardziej praktyczne kształcenie studentów, którzy w odpowiedni sposób przygotowywani są do wejścia na rynek pracy. Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności pomogą im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z kolei firmy mają okazję do zaprezentowania się jako atrakcyjni pracodawcy i pozyskania solidnych pracowników. Kładąc nacisk na rozwój rozmaitych kompetencji, takich jak: praca w zespole, kreatywność czy umiejętność komunikacji. Korzyści są obopólne. Uczelnie zyskują natomiast zaangażowanie nowych partnerów w prowadzone projekty badawczo-rozwojowe. Merytoryczne wsparcie uczelni i studentów to część wizji naszej firmy. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu – wspomniał Dariusz Jarczyński.
Firma Primesoft Polska jest ekspertem w swojej branży. Dodatkowo postanowiła poszerzyć swoje doświadczenie o współpracę z ważnym ośrodkiem naukowym o dużych możliwościach. Kooperacja przedsiębiorstwa z uniwersytetem ma przyczynić się do dynamicznego rozwoju obu podmiotów.

Źródło: Primesoft

PODOBNE


loading...