QAD rozwija pakiet GXE

QAD wprowadza na rynek nowe rozwiązania i usługi, które zwiększają możliwości sztandarowej aplikacji QAD w obszarze: sprzedaży i marketingu, wykorzystania majątku produkcyjnego, logistyki oraz zarządzania popytem. Nowe moduły wzmocnią pakiet QAD Global Enterprise Edition (QAD GXE) stworzony w celu wsparcia działań firm produkcyjnych o rozproszonej strukturze.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Zmiany wychodzą m.in. naprzeciw potrzebom firm w zakresie zarządzania popytem i dostosowania działalności firmy do identyfikowanych potrzeb rynku (demand-driven enterprise). Usprawnienia pozwolą na efektywne planowanie i koordynację popytu i podaży oraz zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez odbiorców. Mają być pomocne również dla podniesienia zdolności firm wytwórczych, budowania relacji z klientami i zwiększania zyskowności. Nowe moduły pozwalają producentom tworzyć i utrzymywać wysokiej jakości relacje z klientami dzięki automatyzacji działań sprzedażowych i marketingowych. Umożliwiają optymalizację planowania produkcji i zapasów oraz zapewniają zgodność z wymogami branżowymi i prawnymi.
- Najnowsza wersja oprogramowania QAD została stworzona z myślą o wsparciu międzynarodowych producentów w identyfikacji lokalnych szans, przy utrzymaniu globalnego standardu zaspokajania popytu i operacyjnej efektywności. Zwiększamy możliwości, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty rozwiązania i przejrzystości łańcucha dostaw – Pamela Lopker.

Szczegółowe informacje o nowych rozwiązaniach

Najnowsze rozwiązania wzbogacają aplikację QAD m.in. o dodatkowe możliwości związane z zarządzaniem popytem. QAD Demand Management pozwala na skuteczne zarządzanie i przewidywanie popytu w warunkach ciągłych zmian oczekiwań klientów. QAD Marketing Scheduler zapewnia sukces prowadzonej kampanii marketingowej, natomiast QAD Sales Force Automation wspiera służby sprzedaży w zakresie budowania relacji z klientami. Najnowsze akwizycje zaowocowały włączeniem do pakietu rozwiązań: QAD Transportation Management pozwalającym na sprawną organizację działań logistycznych oraz QAD Enterprise Asset Management umożliwiającym zarządzanie majątkiem produkcyjnym.

  • QAD Sales Force Automation posiada narzędzia umożliwiające prowadzenie i standaryzację procesu sprzedaży. Pomaga wykorzystywać szanse rynkowe w zakresie sprzedaży oraz zarządzać wszelkimi kontaktami, szansami i działaniami. Moduł pozwala na centralizację informacji o zadaniach i cyklu sprzedaży oraz zapewnia możliwość korzystania z kalendarza, systemu alertów i zdalnego dostępu. Standaryzowany proces sprzedaży i pełny ogląd działań sprzedażowych pomaga działowi sprzedaży i zarządowi w pełni realizować założone cele.

  • QAD Marketing Automation pomaga przedsiębiorstwom realizować spójne kampanie marketingowe. Wsparcie procesu budżetowania i śledzenia kosztów wspiera użytkowników w utrzymaniu założonego budżetu. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z QAD Sales Force Automation, co zwiększa prawdopodobieństwo, że potencjalne cele sprzedaży zostaną zrealizowane.

  • QAD Transportation Management System jest w pełni zintegrowanym systemem zarządzania transportem, który poprawia działania operacyjne i zwiększa przejrzystość procesu przemieszczania towarów w obrębie globalnego łańcucha dostaw. Umożliwia redukcję kosztów transportu i zapobiega opóźnieniom w tranzycie. Oprogramowanie spełnia wszystkie regulacje obowiązujące w handlu międzynarodowym.

  • QAD Enterprise Asset Management pozwala klientom na sprawne zarządzanie majątkiem produkcyjnym (trwałym) przedsiębiorstwa w całym jego cyklu życia oraz prowadzenie projektów inwestycyjnych. Umożliwia poprawę wykorzystania maszyn, urządzeń i narzędzi oraz zapewnia zgodność działań operacyjnych z obowiązującymi przepisami i zaleceniami w tym zakresie. Daje szansę optymalizacji działań związanych z wydajnością sprzętu, utylizacją majątku trwałego, co prowadzi do poprawy jakości i zyskowności produktów oraz zapewnienia terminowości dostaw.

  • QAD Demand Management wspiera dotychczasowe rozwiązania w obszarze optymalizacji zapasów i wstępnego planowania niezbędnych zasobów. Pomaga ocenić plany produkcyjne, ich wykonalność oraz ułatwia ich dostosowanie do faktycznie posiadanych zasobów. Wstępne planowanie zdolności produkcyjnej pomaga wyznaczyć realizowany plan produkcji i ułatwia wprowadzanie zmian w harmonogramach i zasobach. Pozwala wykonywać analizy obejmujące wyroby gotowe i główne komponenty dla całego zakładu produkcyjnego. QAD Demand Management cechuje prosta konfiguracja, skalowalność i łatwość w instalacji. Zapewnia również prosty dostęp do danych za pośrednictwem aplikacji Web.

QAD wprowadziło również kolejne, wzbogacone wersje znanych już produktów, takich jak QAD Advanced Inventory Management, QAD Production Scheduler, QAD Customer Self Service and QAD Business Intelligence.

Źródło: www.qad.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top