412
Jeżeli rzeczywiście w wyniku wdrożenia systemu ERP jedynymi beneficjentami systemu jest kadra zarządzająca, to oznacza, że coś poszło źle.
Może się okazać, że nie zebrano wystarczającej ilości informacji na temat wymagań użytkowników lub niezbyt dokładnie przeszkolono wszystkich uczestników z obsługi systemu.
Optymalnie wdrożony system ERP powinien łączyć wszystkie działy w organizacji i służyć usprawnieniami wszystkim użytkownikom.
Korzyści z wdrożenia ERP powinna odczuć organizacja jako całość.

NAJNOWSZE VIDEO:

Back to top