logo proalpha 2018Względy ekonomiczne, takie jak czas i koszty przemawiają za korzystaniem z oprogramowania ERP w chmurze. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa często zastanawiają się nad takim rozwiązaniem, ponieważ oddanie kluczowych systemów w ręce partnera IT jest nadal krokiem, który wymaga starannego rozważenia wszystkich za i przeciw. Etapowa transformacja stanowi sposób na rozwiązanie tego dylematu. Dostawca systemu ERP proALPHA opracował sześć strategicznych pytań, które pomagają MŚP w podjęciu decyzji o migracji oprogramowania ERP do chmury. Przedstawiamy je w dalszej części artykułu.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
1. Jakie jest właściwe podejście do chmury?

Gdy firma zdecyduje się na korzystanie z cloud ERP, najpierw warto zastanowić się, na jakim etapie rozwoju znajduje się nasz biznes. W sytuacji, gdy firma podlega procesowi restrukturyzacji lub modernizacji, wówczas warto rozważyć wybór standardowego rozwiązania typu Software as a Service (SaaS). Jeśli chcemy z kolei zmigrować istniejący już system ERP lub jego część do chmury, hosting powinien być naszym wyborem. Natomiast w sytuacji, gdy chcemy najpierw przetestować działanie chmury, możemy zdecydować się na tymczasowy hosting wdrożeniowy.

2. Czy cały system ERP trzeba obsługiwać w chmurze?

Nie wszystko, co może być w chmurze, musi się w niej znaleźć! Architektura hybrydowa oferuje możliwość korzystania z aplikacji częściowo w siedzibie firmy, a częściowo w chmurze. To połączenie obu światów zapewnia obecnie największą wartość dodaną dla MŚP z branży produkcyjnej. Obowiązuje tu zasada: im bliżej aplikacji znajdują się podstawowe procesy przedsiębiorstwa, tym bardziej newralgiczne jest jej działanie w chmurze. Oznacza to również, że im bardziej dana aplikacja jest oddalona od kluczowych procesów, tym bardziej sensowna jest jej migracja do chmury, jak np. rozwiązania eProcurement.

3. Jak zapewnić bezproblemową wymianę danych z i do chmury?


Szczególnie w produkcji, oprogramowanie ERP dla firm jest często używane wraz z innymi aplikacjami technologicznymi, które nie mogą być po prostu przeniesione do chmury. Co ważne, mogą one nadal być używane w siedzibie przedsiębiorstwa. Można je bowiem łatwo połączyć z systemem cloud ERP za pomocą standaryzowanej platformy integracyjnej, takiej jak Integration Workbench (INWB). Wymaga to jedynie interfejsu, który można jednoznacznie zaadresować w systemie docelowym. Wówczas dane są przesyłane przez połączenie VPN o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

4. Kiedy warto zdecydować się na outsourcing innych aplikacji?


Wiele aplikacji niższego szczebla nadaje się do wykorzystania w chmurze, zwłaszcza gdy wspierają mobilne lub wielostanowiskowe metody pracy pracowników. Przykładowo hostowanie aplikacji biurowych w połączeniu z oprogramowaniem ERP może okazać się racjonalnym wyborem. Inne aplikacje, takie jak VOIP, EDI, Exchange, sklep internetowy czy aplikacje B2B również mogą być obsługiwane w chmurze. System cloud ERP

5. Jaka architektura bazowa powinna być zastosowana dla hostingu?


Aby zapewnić wysoki poziom akceptacji wśród pracowników, front-end hostowanego rozwiązania ERP w chmurze powinien być łatwy i intuicyjny w obsłudze. Jeśli nie ma być wdrożony nowy system ERP, sensowne jest przyjęcie ustalonego i znanego graficznego interfejsu użytkownika poprzedniego systemu on-premises jako całości. Front-end musi spełniać wszystkie wymagania bezpiecznej, mobilnej, elastycznej i wirtualnej stacji roboczej. Obejmuje to dostęp z dowolnego miejsca w dowolnym czasie i za pomocą dowolnego urządzenia, wysoką wydajność i szybkie logowanie użytkownika.

6. Co z bezpieczeństwem danych i zgodnością dostawców?


Środowisko chmurowe oferuje z reguły firmom wyższe standardy bezpieczeństwa niż działanie ERP we własnym centrum danych. Działanie drugiego centrum danych w chmurze jako środek ostrożności, a także certyfikaty takie jak ISO 27001 dla zarządzania bezpieczeństwem informacji wskazują, że dostawca obsługuje dane z dużą ostrożnością.

Przyszłość hybrydowej chmury ERP

Strategia hybrydowa oferuje obecnie MŚP największe korzyści – mówi Michael Bzdega, Business Cloud Solution Architect w proALPHA. I dodaje – „Na przykład proALPHA rozwija innowacyjną platformę, która obejmuje rozwiązania do zarządzania wydajnością finansową i jakością danych w systemie krzyżowym. Przyszły rozwój aplikacji ERP w kierunku architektury mikrousługowej ułatwić może integrację aplikacji klienta z aplikacjami innych firm. W tym scenariuszu firmy korzystać mogą z zalet rozwiązań chmurowych dla ERP w różnych obszarach zastosowań, ale także nadal eksplorować te dostępne w siedzibie firmy – w zależności od potrzeb.


Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top