Szybkość działania, zaawansowane technologie i dostęp do danych – to czynniki, które znacznie wspierają przedsiębiorstwa we wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju. Jeden z liderów produkcji opakowań kosmetycznych – Quadpack, przy wsparciu technologicznych rozwiązań od SAP produkuje lepiej, efektywniej i z większą korzyścią dla środowiska.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie W Unii Europejskiej każdego roku produkujemy ok. 60 mln ton plastiku, co stanowi ok. 18 proc. wartości globalnej. Aktualnie jedynie ok. 30 proc. sztucznych opakowań poddawana jest recyklingowi. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w ciągu najbliższej dekady ponad 55 proc. generowanych tworzyw sztucznych powinno być ponownie wykorzystywane. Jednak wciąż te działania mogą być niewystarczające, by uchronić planetę przed degradacją, bo tylko w Europie w skali roku generuje się 26 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Jak szacuje Komisja Europejska straty finansowe wynikające z zanieczyszczania środowiska plastikiem mogą sięgać do 105 mld EUR rocznie.

Coraz większe sankcje związane z zanieczyszczeniem planety lub zwiększające się potrzeby na sprostanie normom ekologicznym, popychają przemysł do poszukiwania zamiennych surowców do wytworzenia eko-opakowań. Alternatyw dla plastikowych słoiczków jest coraz więcej – trzcina cukrowa, wodorosty, krowie odpady lub bambus, to zaledwie część wdrażanych coraz szerzej tworzyw do produkcji opakowań produktowych stosowanych m.in. przez Quadpack.

O ile jeszcze chwilę temu liczyły się przede wszystkim wyróżniające się etykiety, nietypowe kształty butelek, funkcjonalność, czy też trwałość opakowań, tak dziś klienci na całym świecie coraz większą wagę przywiązują do tworzyw, z których zostały one wykonane i ich wpływu na środowisko. Wzrastająca świadomość społeczna generuje wzrost eko-trendów, obligują producentów do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju.

Quadpack dąży do zrównoważonego rozwoju

Quadpack to producent opakowań kosmetycznych, specjalizujący się w tworzeniu zarówno standardowych, jaki i niestandardowych produktów, odpowiadających na potrzeby klientów na całym świecie. W perspektywie niespełna 20 lat wkroczył na 10 światowych rynków jednocześnie wprowadzając restrykcyjną politykę środowiskową. Mając na uwadze dynamikę rynkowych zmian, trendy i oczekiwania klienckie oraz ryzyko środowiskowe, Quadpack podejmuje odważne kroki w stronę przyszłości, które mają za zadanie wspierać i usprawniać procesy dążące do zrównoważonego rozwoju. Marka realizuje długoterminowy projekt Quadpack Connect, w którym przy wsparciu zaawansowanych technologii dąży do maksymalnego połączenia wydajności z elastycznością. Zresztą nowoczesne rozwiązania technologiczne w historii firmy odegrały także kluczową rolę podczas globalnej ekspansji. Dziś Quadpack decyduje się na odważną strategię cyfrowej transformacji, do której zaprosił SAP.

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa pojawiają się nowe wyzwania wynikające z konieczności standaryzacji procesów, danych czy systemów. Elastyczność i skalowalność są niezbędne, dlatego wybraliśmy SAP jako naszą platformę technologiczną już na początku podróży. Naszym celem jest przekształcenie obecnego ekosystemu Quadpack w jedną globalną platformę wspierającą nas w miarę rozwoju działalności. - Monica Garza, Head of Business Technology w Quadpack


Elementem spajającym firmę jest platforma S/4HANA, której celem jest skoncentrowanie wszystkich informacji Quadpack w jednej bazie danych. Firma zapowiada wprowadzenie w swoje struktury także rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, czy też IoT, dla których podstawą również będzie S/4HANA.

Cyfrowa ewolucja w szczytnym celu

Celem wprowadzanej ewolucji jest przede wszystkim usprawnienie działań i przepływu informacji w obrębie całej rozproszonej organizacji, zwiększenie efektywności i szybkości reakcji oraz dokładniejsze obserwowanie trendów. Szef działu technologii biznesowych Quadpack, Monica Garza podkreśla, że rozwój cyfrowy firmy zwiększy również satysfakcję klientów oraz spotęguje zaangażowanie pracowników. Nie bez znaczenia pozostają także względy ekologiczne.

Dzięki sprawnie działającemu systemowi w czasie rzeczywistym, dokładnym analizom eksperci Quadpack będą mogli znacznie szybciej podejmować odpowiednie decyzje, sprawniej wprowadzać nowoczesne rozwiązania na rynek opakowań kosmetycznych i w ten sposób przyczyniać się do mniejszej destrukcji planety, co jest obecnie szczególnie ważne. Sprawny przepływ informacji także skutecznie przyspieszy prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, które mogą zrewolucjonizować rynek opakowań.

Spójność, innowacje i personalizacja

W ramach współpracy, Quadpack wykorzystuje SAP S/4HANA Cloud, SAP C/4HANA, SAP Cloud Analytics i SAP Cloud Platform, dzięki czemu cała organizacja może korzystać z jednej spójnej bazy danych w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie chmurowe, z którego korzystamy zapewnia nam potrzebną skalowalność i promuje innowacyjne podejście. Dzięki temu, że SAP zapewnia kwartalne aktualizacje oprogramowania możemy być w centrum rozwoju technologii, takich jak uczenie maszynowe, AI, czy zaawansowane analizy - Monica Garza, Head of Business Technology w Quadpack.


Quadpack także dostrzega konieczność większej elastyczności – personalizacji produktów, której oczekują klienci. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych umożliwia firmie sprawne sprostanie potrzebom rynku na szeroką skalę.

Nasi klienci coraz częściej wymagają bardziej produktów, a czas wprowadzenia produktu na rynek odgrywa kluczową rolę. Mając to na uwadze inwestujemy w Przemysł 4.0, aby tworzyć zautomatyzowane i uproszczone procesy, które zwiększają nasze możliwości produkcyjne. Zapewni to nam możliwość szybkiego dostosowania się do oczekiwań klientów - Monica Garza, Head of Business Technology w Quadpack.


Patrząc w przyszłość

Quadpack ma ambitne plany na przyszłość – zamierza rozszerzyć biznes poprzez fuzje i przejęcia, mając nadzieję, że wykorzystywane przez nich rozwiązania technologiczne pozwolą tworzyć nowe modele biznesowe, zwiększając poziom satysfakcji klientów i bardziej efektywną pracę coraz bardziej zaangażowanych pracowników.

Bez względu na to, dokąd doprowadzi nas przyszłość, ważnym dla nas jest, abyśmy nadal przyjmowali wartości naszej małej-dużej firmy. Chcemy nieustannie dbać o naszą kadrę, o środowisko naturalne i sposób mądry oraz zrównoważony prowadzić naszą działalność - Monica Garza, Head of Business Technology w Quadpack


Inteligentne narzędzia takie jak SAP Analytics Cloud, czy SAP Cloud Platform umożliwiają dostrzegać firmom to, co dla nich istotne. Dzięki temu w odpowiednim czasie można podejmować świadomie decyzje rzutujące na nie tylko pozycję organizacji, ale na decyzje zakupowe, czy też środowisko naturalne. Dokładna analiza, sprawny przepływ danych, czy chociażby scentralizowana baza danych lub zautomatyzowanie mechanicznych czynności, pozwalają dziś firmom skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top